Bài tập trắc nghiệm toán 6 chương 1

A.D = VN, Lào, CampuchiaB.D = toàn nước, CampuchiaC.D = nước ta, LàoD.Đáp án khác

Câu 2:Mã câu hỏi:118159

Các tháng như thế nào dưới đây nằm trong tập thích hợp B gồm phần lớn tháng(dương lịch) chỉ có 30 ngày trong năm


A.tháng một, tháng bố, tháng năm, tháng bảy, mon chín, mon mười mộtB.tháng nhì, mon tư, tháng sáu, mon tám, mon mười, mon mười haiC.tháng nhị, mon bốn, tháng sáu, mon tám,tháng chín,tháng mười mộtD.tháng bốn,tháng sáu, mon chín, tháng mười một

Câu 3:Mã câu hỏi:118160

Cho nhì tập hợp:A= a,o,p,l,q cùng B= a,b,e,r,q.Hãy cho biết tập vừa lòng nào tất cả gồm các bộ phận của A cùng những bộ phận của B trùng nhau :


A.F = a,q,o,pB.D = a,qC.E = a,b,qD.C = a,o,b,e,r

Câu 4:Mã câu hỏi:118161

Cho những tập hợp: A = 2;4;6;10;12, B = 0;2;4;6;10;12 .C là tập vừa lòng các số tự nhiên trực thuộc B mà ko trực thuộc A. Hãy search lời giải đúng trong các cách thực hiện sau


A.Phần tử x thuộc BB.Phần tử b ở trong hai tập A, BC.Có hai bộ phận cùng ở trong tập A, BD.Không bao gồm phần tử làm sao nằm trong cả A, B

Câu 6:Mã câu hỏi:118163

Cho tập đúng theo B= a,o,p,i,k,l.Tập phù hợp làm sao tiếp sau đây bao hàm các số là phần tử của B


A.C=a,k,hB.E=a,o,hC.D=a,l,tD.A=a,o,p

Câu 7:Mã câu hỏi:118164

Một năm gồm tất cả 4 quý.Hay cho biết thêm tháng làm sao nằm trong quý lắp thêm 3 vào năm


A.tháng bảy, mon tám,mon chínB.mon mười, mon mười một, mon mười haiC.tháng bốn, mon năm, tháng sáuD.mon một, tháng hai, tháng ba

Câu 8:Mã câu hỏi:118165

Cho bảng sau( Theo Niên giám 1999):

Tên nước

Diện tích ( ngàn km2)

Dân số ( ngàn người)

Bru-nây

6

300

Cam-pu-chia

181

11 900

In-đô-nê-xi-a

1 919

211 800

Lào

237

5 000

Ma-lai-xi-a

330

22 700

Mi-an-ma

677

48 100

Phi-líp-pin

300

74 700

Thái Lan

513

61 800

Việt Nam

331

76 300

Xin-ga-po

1

4 000


A.VN,thái lanB.In-đô-nê-xi-a,thái lanC.Cam-pu-phân chia,in-đô-nê-xi-aD.Phi-líp-pin,việt nam

Câu 9:Mã câu hỏi:118166

Cho tập hòa hợp A có các số to hơn 5 với nhỏ rộng 11.Hãy cho biết thêm cách thực hiện như thế nào sau đó là đúng?


A.A có 6 thành phần.B.A bao gồm 3 phần tửC.A gồm 5 phần tử.D.A tất cả 4 thành phần.

Bạn đang xem: Bài tập trắc nghiệm toán 6 chương 1

Câu 10:Mã câu hỏi:118167

Các tháng làm sao sau đây nằm trong tập thích hợp C bao gồm những tháng (dương lịch) bao gồm dưới 30 ngày :


A.tháng nhì,mon mộtB.tháng haiC.tháng tư, mon sáuD.tháng nhì,mon tư

Câu 11:Mã câu hỏi:118168

Tìm số tự nhiên n, biết(n^2.n^3.2.n = 2^8:2) Kết quả là:


A.n = 2B.n = 3C.n = 4 chiều.n = 1

Câu 12:Mã câu hỏi:118169

So sánh:(m = 1 + 2 + 2^2 + ... + 2^2008)và(n = 2^2009 - 1).Chọn câu trả lời đúng:


A.m > nB.m C.m = nD.Kết trái khác

Câu 13:Mã câu hỏi:118170

Viết gọn gàng tích sau bằng lũy thừa: 6.6.6.6.6.6.


A.65B.66C.610D.Đáp án khác

Câu 14:Mã câu hỏi:118171

Viết gọn tích sau bằng lũy thừa: 5.5.5.5.5.5.5.5 Đáp án đúng là:


A.31.35B.31.310C.34.36D.33.37

Câu 17:Mã câu hỏi:118174

Tìm số tự nhiên và thoải mái n mà(5^n = 625).Chọn giải đáp đúng nhất:


A.47B.45​C.46​D.44​

Câu 19:Mã câu hỏi:118176

Tìm số tự nhiên x biết ((2x + 2^5).2004^5 = 2004^6). Chọn câu trả lời đúng nhất:


A.13+ 23là số chủ yếu phương.B.13+ 23+ 33là số bao gồm phương thơm.C.1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13không là số chính pmùi hương.D.1 + 2 + 3 + 4 + 5 ko là số chính pmùi hương.

Xem thêm: Lmht: Mùa Hè Này Msi 2019 Tổ Chức Ở Đâu, Lmht: Mùa Hè Này Msi 2019 Sẽ Đến Với Việt Nam

Câu 21:Mã câu hỏi:118178

Số thoải mái và tự nhiên x thỏa mãn: 5(x + 35)= 515 là:


A.Không phân chia không còn đến 2B.Chia không còn cho 2C.Chia mang đến 2 dư 1D.Cả bố giải đáp A, B, C những sai.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Chơi Bài Yugioh Chi Tiết Cho Người Mới Bắt Đầu

Câu 23:Mã câu hỏi:118180

Tổng 6842+ 2000 phân chia hết cho:


A.Không phân chia hết đến 2B.Chia hết mang lại 2C.Chia cho 2 dư 1D.Cả tía giải đáp A, B, C số đông không đúng.

Câu 24:Mã câu hỏi:118181

Tìm số tự nhiên x biết: 100.(x - 1) + 230 = 5130.Đáp án làm sao sau đó là đúng nhất:


A.40B.32C.50D.60

Câu 25:Mã câu hỏi:118182

Hai xe hơi thuộc xuất xứ một dịp từ bỏ A cùng B cách nhau 520 km, đi ngược chiều nhau cùng gạp nhau sau 4 giờ. Tính gia tốc của mỗi ô tô nếu như gia tốc của xe này rộng gia tốc của xe cộ kia là 8km/h


A.60km/h; 68km/hB.61km/h; 69km/hC.70km/h; 78km/hD.70km/h; 88km/h

Câu 26:Mã câu hỏi:118183

Số những số có 3 chữ số bao gồm tận cùng là 9 với phân chia không còn đến 9 là:


A.6B.5C.4D.0

Câu 28:Mã câu hỏi:118185

Tập phù hợp toàn bộ các số chẵn bao gồm tư chữ số nhưng mà khi chia từng số đó cho 9 ta được thương thơm là số bao gồm tứ chữ số. Gồm số bộ phận là:


A.9000B.110C.112 chiều.1000

Câu 29:Mã câu hỏi:118186

Trong khoảng từ 236 đến 452 có bao nhiêu số phân chia không còn cho 9?


A.Một số chia hết cho 9 có chữ số tận cùng bởi 0 hoặc bằng 9B.Một số phân tách hết mang lại 3 thì phân tách không còn cho 9C.Một số chia hết cho cả 3 với 9 thì phân chia hết mang đến 27D.Một số phân tách hết đến 9 thì phân tách hết mang đến 3

Câu 31:Mã câu hỏi:118188

Cho các số sau: 4556; 1257; 12654; 1566; 589; 4563.Các số phân tách không còn cho 3 là:


A.1257; 12654; 1566; 589B.1257; 12654; 1566; 4563C.4556; 1257; 4563 chiều.4556; 4563; 1566

Câu 32:Mã câu hỏi:118189

Một số lẻ bao gồm 3 chữ số, biết số kia chia 5 dư 2, nếu như gửi chữ số sản phẩm đơn vị chức năng lên đầu ta được một vài new vội 2 lần số ban đầu thêm vào đó 21. Số kia là:


A.302B.132C.127D.357

Câu 33:Mã câu hỏi:118190

Quãng đường tự nhà Lan đến ngôi trường nhiều năm 2km. Trên đường đó cđọng 5m ngừi ta lại tdragon một cây. Biết rằng sinh hoạt đầu mặt đường và cuối con đường đều có cây. Tổng số lượng kilomet là:


A.401B.410C.500D.400

Câu 34:Mã câu hỏi:118191

Chọn câu vấn đáp đúng.Trong các số sau: 256; 4568; 789; 12364; 4568; 4563 những chữ số phân chia không còn mang lại 2 là:


A.4563; 256; 789B.256; 4568; 789; 12364; 4568; 4563C.789; 12364; 256; 4568D.256; 4568; 12364; 4568

Câu 35:Mã câu hỏi:118192

Với tứ chữ số 0; 2; 3; 5 em lập được từng nào số bao gồm 4 chữ số có mặt cả bốn chữ số đó mà chia hết cho cả 2 với 5?Lựa chọn phương án đúng:


A.5B.3C.2D.4

Câu 38:Mã câu hỏi:118195

Cho(4 le x)với biểu thức sau : | 4x - 2 | + 6x | - 7 | + 5 | - 4x | + 2x | - 3 | = 49.Để biểu thức có nghĩa thì x buộc phải đạt quý hiếm :


A.7B.6C.8D.9

Câu 39:Mã câu hỏi:118196

Số(overline 1235 ma vdots 3)thì a đã ở trong tập đúng theo nào sau đây?


A.(a in left 9;0;6 ight\)B.(a in left 8;5;6 ight\)C.(a in left 1;4;7 ight\)D.(a in left 5;0;6 ight\)

Câu 40:Mã câu hỏi:118197

Các mệnh đề sau, mệnh đề làm sao đúng?


A.Một số phân chia hết mang lại 9 gồm chữ số tận cùng bằng 0 hoặc bằng 9B.Một số phân chia không còn đến 3 thì chia không còn mang lại 9C.Một số phân chia không còn cho tất cả 3 cùng 9 thì phân chia hết mang đến 27D.Một số phân chia không còn mang đến 9 thì phân chia không còn cho 3

*


Tiếng Anh 6

Giải bài bác Tiếng Anh 6


Chuyên mục: Tin tức