Bài tập về lũy thừa lớp 6 có đáp án

Lũy vượt với số mũ tự nhiên và thoải mái với các phnghiền toán

các bài luyện tập Toán thù nâng cao lớp 6: Lũy quá cùng với số nón tự nhiên và thoải mái với những phxay tân oán bao hàm những dạng bài bác tập nhân chia lũy quá góp cho các em học viên ôn tập cùng củng thế những dạng bài xích tập, rèn luyện khả năng giải Toán thù lớp 6. Mời những em học sinh tìm hiểu thêm chi tiết.

Bạn đang xem: Bài tập về lũy thừa lớp 6 có đáp án


Để nhân tiện thảo luận, share tay nghề về huấn luyện và giảng dạy với học hành các môn học tập lớp 6, wpuonline.com mời các thầy gia sư, những bậc phú huynh và các bạn học viên truy cập nhóm riêng dành cho lớp 6 sau: Nhóm Tài liệu tiếp thu kiến thức lớp 6. Rất ao ước nhận ra sự cỗ vũ của những thầy cô với chúng ta.


(Để xem được tổng thể đáp án của tài liệu, mời cài tài liệu về)

A. Nhắc lại lý thuyết

1. Lũy thừa cùng với số mũ từ nhiên

Lũy vượt bậc n của a là tích của n quá số cân nhau, mỗi quá số bằng a: 

*

(n thừa số a) (a khác 0)

a được Gọi là cơ số; n được Gọi là số mũ.

2. Nhân nhị lũy vượt cùng cơ số

*

Khi nhân nhì lũy thừa thuộc cơ số, ta giữa ngulặng cơ số và cùng các số mũ.

3. Chia nhị lũy thừa cùng cơ số

*

Lúc chia nhì lũy thừa thuộc cơ số (không giống 0), ta giữ nguyên cơ số cùng trừ các số nón lẫn nhau.

4. Lũy quá của lũy thừa

*

Ví dụ:

*

5. Nhân hai lũy thừa cùng số mũ, không giống cơ số

*

lấy ví dụ như :

*

6. Chia hai lũy thừa thuộc số mũ, khác cơ số

*


ví dụ như :

*

7. Một vài quy ước

1n = 1 ví dụ : 12017 = 1

a0 = 1 ví dụ : 20170 = 1

B. Bài tập

các bài tập luyện 1:

a) 4 . 4 . 4 . 4 . 4 c) 2 . 4 . 8 . 8 . 8 . 8
b) 10 . 10 . 10 . 100 d) x . x . x . x

các bài luyện tập 2 : Tính quý giá của những biểu thức sau.

a) a4.a6 b) (a5)7 c) (a3)4 . a9 d) (23)5.(23)4

Bài toán 3 : Viết những tích sau dưới dạng một lũy vượt.

a) 48 . 220 ; 912 . 275 . 814 ; 643 . 45 . 162

b) 25đôi mươi . 1254 ; x7 . x4 . x3 ; 36 . 46

Bài toán 4 : Tính quý giá các lũy vượt sau :

a) 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 210.

b) 32 , 33 , 34 , 35.

Xem thêm: Hướng Dẫn Lập Trình Wordpress

c) 42, 43, 44.

d) 52 , 53 , 54.

Bài tân oán 5 : Viết những thương thơm sau dưới dạng một lũy thừa.

a) 49 : 44 ; 178 : 175 ; 210 : 82 ; 1810 : 310 ; 275 : 813

b) 106 : 100 ; 59 : 253 ; 410 : 643 ; 225 : 324 ; 184 : 94

Bài toán thù 6 : Viết các tổng sau thành một bình phương

a) 13 + 23 b) 13 + 23 + 33 c) 13 + 23 + 33 + 43

Bài toán thù 7 : Tìm x N, biết.

a) 3x . 3 = 243 b) 2x . 162 = 1024 c) 64.4x = 168 d) 2x = 16

Bài toán 8 : Thực hiện tại những phép tính sau bằng phương pháp phù hợp.

a) (217 + 172).(915 – 315).(24 – 42)

b) (82017 – 82015) : (82104.8)


c) (13 + 23 + 34 + 45).(13 + 23 + 33 + 43).(38 – 812)

d) (28 + 83) : (25.23)

Bài toán 9 : Viết những công dụng sau dưới dạng một lũy vượt.

a) 1255 : 253

b) 276 : 93

c) 4trăng tròn : 215

d) 24n : 22n

e) 644 . 165 : 420

g) 324 : 86

Bài toán thù 10 : Tìm x, biết.

Xem thêm: Hướng Dẫn Pokemon Black 2 (Part 1), Hướng Dẫn Chơi Pokemon Black And White

a) 2x.4 = 128

b) (2x + 1)3 = 125

c) 2x – 26 = 6

d) 64.4x = 45

e) 27.3x = 243

g) 49.7x = 2401

h) 3x = 81

k) 34.3x = 37

n) 3x + 25 = 26.22 + 2.30

Bài tân oán 11 : So sánh

a) 26 và 82 ; 53 với 35 ; 32 với 23 ; 26 với 62

b) A = 2009.2011 và B = 20102

c) A = năm ngoái.2017 và B = năm 2016.2016

d) 20170 với 12017

Bài toán 12 : Cho A = 1 + 21 + 22 + 23 + … + 22007

a) Tính 2A

b) Chứng minch : A = 22008 – 1

Bài toán 13 : Cho A = 1 + 3 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36 + 37

a) Tính 3A

b) Chứng minch A = (38 – 1) : 2

Bài toán 14 : Cho B = 1 + 3 + 32 + … + 32006

a) Tính 3B

b) Chứng minh: A = (32007 – 1) : 2

Bài toán 15 : Cho C = 1 + 4 + 42 + 43 + 45 + 46

a) Tính 4C

b) Chứng minh: A = (47 – 1) : 3

Bài Toàn 16 : Tính tổng

a) S = 1 + 2 + 22 + 23 + … + 22017

b) S = 3 + 32 + 33 + ….+ 32017

c) S = 4 + 42 + 43 + … + 42017

d) S = 5 + 52 + 53 + … + 52017

-------------

Chuyên đề Tân oán nâng cấp lớp 6: Lũy vượt cùng với số nón thoải mái và tự nhiên và những phép toán thù bao gồm lý thuyết với các dạng bài bác tập tương xứng mang đến từng phần cho những em tìm hiểu thêm củng vắt kĩ năng giải Toán liên quan mang đến lũy quá, số mũ, sẵn sàng cho các bài bác thi giữa học kì 1, cuối học kì 1 lớp 6.


Chuyên mục: Tin tức