Bài tập về mạo từ a an the có đáp án

... lớn watch on the monitor Thepeople on the plane were all x Italian Before we landed at x JFK airport, we saw the Statue of Liberty, x Ellis Island & the Empire State Building The khách sạn I stayed ... The Danube is Austria"s longest river Our uncle lives on the Philippines Jamaica belongs khổng lồ the Carribean islands The Statue of Liberty was dedicated in 1886 The Taj Mahal is one of India"s most ... popular attractions The Dead Sea lies below sea level 7 10 Everglades National Park is in Florida Aconcagua is the highest mountain outside Asia Mount Fuji is one of Japan"s Three Holy Mountains...

Bạn đang xem: Bài tập về mạo từ a an the có đáp án


*

... home page A the Japanese B nhật bản C the Japan D Japanese 36 .A man & a woman were standing outside my house looked English but I think _ woman was foreign A the / a B a / the C a/ a D the / the ... A the B a C an D x Can you turn off _ television, please? A the B a C an D x We had _ dinner in a restaurant A a B an C x D the We had _ meal in a restaurant A a B an C the D x Thank ... sat on _ chair nearest the door A the / a B a / the C a /a D the / the 38.For breakfast I had _ sandwich and _ táo khuyết The sandwich wasn’t very nice A the / an B a / the C a / an D the / the...
*

... need ? A an umbrella B a umbrella C umbrella D an umbrellas 31 I’ve sầu seen good films recently A a B the C some D an 32 I often watch television for two hours every night A some B the...
*

*

... in the blank with the appropriate article, a, an, or the, or Ø if no article is needed 10 11 12 13 14 15 I want táo bị cắn from that basket táo bị cắn dở a day keeps the doctor away church on the ... Binh river; the Philippines, the Times 9/ Trước danh từ bỏ dân tộc tôn phái để cục bộ /Ví dụ: The Chinese, the Americans & the French were at war with the Germans/ The Catholics & the protestants ... one-eyed man is the King of the blind.// The poor depend upon the rich 6/ Dùng thành ngữ: BY THE (theo từng) :Ví dụ: Beer is sold by the bottle.// Eggs are sold by the dozen 7/ Trước danh từ riêng rẽ (proper...
*

... be there ………… I can a sooner as b no sooner as c as soon as d soonest as 99 The shirt & that one…………… a alượt thích b are alike c as alượt thích as d the same 100 I want lớn buy some shoes………….the ones ... such an interesting book b so interesting a book c too interesting a book d A và B 126 She dances …………… everytoàn thân adores her a such beautifully that b so beautiful that c so beautiful that d too ... d stranger 94 Jane is not …………… her brother a more intelligent as b intelligent as c so intelligent as d so intelligent that 95 He drives as ………….his father does a careful as b more carefully...

Xem thêm: Đề Thi Trắc Nghiệm Kinh Tế Vĩ Mô Có Đáp Án, 300 Câu Trắc Nghiệm Kinh Tế Vĩ Mô 1 Có Đáp Án


... BÀI TẬPhường CÁC THÌ VÀ MẠO TỪ TIẾNG ANH THANH HUYỀN BÀI TẬP CÁC THÌ VÀ MẠO TỪ TIẾNG ANH NHÀ XUẤT BẢN HỔNG ĐỨC LỜI NÓI ĐẨU Nhu cầu học tập giờ đồng hồ Anh ngày nhiều, n h ất nhiều loại ... finally got a good job b, Dùng trước danh từ thành viên tập thích hợp hay nhóm: - trưóc danh trường đoản cú công việc và nghề nghiệp (danh từ bỏ thua cuộc “to be”), đặt ngữ đồng vị, sau danh từ khác Ex: My son is a doctor Mary is ... p Danh từ tập đúng theo Ex: the crow q, Trong sô thành ngữ Ex: In the morning In the evening Những ngôi trường đúng theo không dùng mạo từ a, Danh tự sô các cùng với nghĩa thông thường Ex: Take off clothes b, Danh tự trừu...
... * khi THE đứng trước số tính tự, tính trường đoản cú trở thành danh từ bỏ nói lứa tuổi, thể nhiều loại tương quan mang đến tính từ bỏ (bạn đem tính từ ráp vô, tính từ cần sử dụng theo phong cách tất cả hạn) VD: THE RICH = fan giàu THE POOR ... nghèo THE WEAK = kẻ yếu * Dùng THE trước danh từ bỏ tín đồ nói người nghe biết danh từ nói tới xác minh rõ ràng: VD: PAY HIM BACK THE MONEY YOU BORROWED FROM HIM = Hãy trả lại mang đến số tiền anh mượn ... THE (học ở trong lòng): DONT" BEAT ABOUT THE BUSH! = Đừng có nói quanh nói quẩn tam quốc vì thế, KHÔNG sử dụng mạo từ THE nào? * KHÔNG cần sử dụng "THE" danh từ bỏ sau chữ số chữ VD: The Chicago train is about khổng lồ depart...
... vụ, level, tên người Trước bữa ăn thức ăn uống Trước danh từ bỏ bị bệnh 10 MAN loài tín đồ nói thông thường 11 Trước giác quan lại 12 Trước tên ngôn từ nhìn qua thấy nhiều quan sát kỹ hông nhiều đâu bạn ...
... không? Đó biện pháp cần sử dụng a, an the Chúng ta sử dụng a an mang lại danh trường đoản cú trường hợp nói tới danh từ bỏ lần danh từ ko xác định VD: Nlỗi câu VD trên: I had a sandwich anh an apple ( bao gồm bánh apple bạn nghe ... bọn chúng cho fan nghe có các bạn biết táo khuyết bánh nào) Chúng ta sử dụng the mang đến danh tự tín đồ nói fan nghe biết đến danh từ xác định tự trước VD: Cũng ví dụ trên: The sandwich wasn"t very good but the táo Apple ... dùng the các bạn tín đồ nghe cơ hội biết: À, bánh hãng apple mà bạn vừa ăn uống dịp trưa Ngoài ra, sử dụng the trường hòa hợp rõ ràng(về đồ hay fan mà lại tín đồ nói người nghe đề cập) Ví dụ: Trong chống, nói the light/the...

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Khôi Phục Tin Nhắn Zalo Khi Chưa Sao Lưu Nhanh Chóng


... chair nearest the door A the / a B a / the C a /a D the / the 38.For breakfast I had _ sandwich & _ hãng apple The sandwich wasn’t very nice A the / an B a / the C a / an D the / the 39.I would ... was excellent A a /a B the / the C a / the D the / a 46.As I was walking along the street, I saw _ $10 note on pavement A a/ a B the / the C a / the D the / a 47 .The Soviet Uinon was ... know where magazine is A a /a B a / the C the / the D the / a 42.We live in big house in middle of the village A a / a B a / the C the / the D the / a 43.I’m looking for _ job Did...
Tai lieu Mục lục Bài viết Tìm kiếm new Luận Văn uống Tài liệu new Chủ đề tài liệu bắt đầu đăng chế tạo ra cv xin vấn đề cunghocvui tìm kiếm tìm mua bán công ty đất Giỏi tin học Documenlớn Dokument bắt tắt văn bản trong lòng người mẹ chiến đấu với cối xay gió ngữ văn uống 8 đã từng em thuộc cha mẹ đi thăm chiêu tập người thân trong gia đình vào đợt nghỉ lễ đầu năm Điểm sáng thông thường cùng phương châm của ngành ruột vùng ttiết minch về con trâu lập dàn ý bài bác vnạp năng lượng từ bỏ sự lớp 10 giải bài bác tập đồ gia dụng lý 8 cthị xã cũ trong tủ chúa trịnh giải bài xích tập đồ dùng lý 9 soạn văn tế nghĩa sĩ đề nghị giuộc soạn bài cô nhỏ xíu buôn bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve bé trau xanh

Chuyên mục: Tin tức