Cách gỡ crossbrowse

UPDATE: Câu hỏi cũ chỉ vận dụng mang đến bạn dạng xem trước IE11; cơ chế trình săn sóc đã quay lại trong phiên bản kiến thiết cuối cùng của IE11. Nhưng tất cả một nhược điểm: nó lân cận có hại, bởi vì nó ko mô rộp những bình luận gồm điều kiện. Ví dụ: nếu bạn sử dụng chúng nhằm kích hoạt cung cấp HTML5 trong các IE kế thừa, bạn sẽ không còn rất có thể gỡ lỗi trang web của mình vào IE11.

Bạn đang xem: Cách gỡ crossbrowse

Đọc khác câu hỏi StackOverflow và IE sự việc quan sát và theo dõi lỗi . Microsoft không bao giờ trả lời về vụ việc này, bởi vậy có vẻ như nlỗi họ đang giới thiệu lỗi này nhằm mục tiêu mục đích góp số đông người tiêu dùng đăng ký BrowserStack. Thi đua comment gồm điều kiện chỉ chuyển động giỏi trong phiên bản thiết kế xem trước.

Xem thêm: Làm Cách Xem Facebook Của Mình Với Tư Cách Người Khác Trên Facebook

CÂU HỎI GỐC : Khi phiên bản coi trước IE11 được cài bỏ lên Windows 7, nó đi kèm theo với biện pháp F12 lỗi thời có thể chấp nhận được chuyển đổi cơ chế trình chu đáo. 

*

Tuy nhiên, nếu như khách hàng vào thực đơn "Công cụ" và chọn pháp luật giành riêng cho bên cải tiến và phát triển "F12", nó sẽ tiến hành thay thế bởi những phép tắc giành riêng cho đơn vị phát triển mới với "Chế độ trình duyệt" không thể khả dụng. 

*

Cách tuyệt nhất để lấy nó quay trở lại là gỡ thiết lập IE11 cùng setup lại.

Xem thêm: Không Cho Người Khác Xem Danh Sách Bạn Bè Trên Facebook

Có giải pháp nào tiện lợi hơn nhằm đổi khác giữa các cơ chế trình để mắt tới trong IE11 không?


cross-browserie-developer-toolsinternet-explorer-11
Mặc cho dù áp dụng đồ vật ảo là cách rất tốt nhằm khám nghiệm IE cũ, có thể đưa về những vẻ ngoài F12 lạc hậu bằng phương pháp sửa đổi sổ đăng ký Khi IE11 ghi đtrần quý hiếm này khi hình thức F12 bắt đầu được kích hoạt.

Cảm ơn tuyệt đối Dimitri Nickolaѕ đến mẹo nhỏ này. 

*

Vấn đề này thao tác làm việc mang lại tôi (lưu lại bên dưới dạng tệp .reg cùng chạy):

Windows Registry Editor Version 5.00"ITBar7Layout"=hex:13,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,30,00,00,00,10,00,00,00, 15,00,00,00,01,00,00,00,00,07,00,00,5e,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00, 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00, 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00, 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00, 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00, 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00, 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00, 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00, 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00, 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00, 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00, 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00, 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00, 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00, 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00, 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00, 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00, 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00, 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00, 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00, 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00, 00,00,00,69,e3,6f,1a,8c,f2,d9,4a,a3,e6,2b,cb,50,80,7c,f1

Chuyên mục: Theme wordpress