Cách tính ma trận nghịch đảo bằng máy tính fx 570es plus

Đề tài lý giải học viên THCS sử dụng laptop đuc rút CASIO vào thực hành giải toán thù 5,284 10


Bạn đang xem: Cách tính ma trận nghịch đảo bằng máy tính fx 570es plus

Một số phương pháp giải nkhô hanh toán trắc nghiệm bởi máy tính tiếp thu nguyễn vũ thụ nhân 43 109 0
DSpace at VNU: Nghiên cứu vớt các tình huống dạy dỗ học Tân oán vào môi trường thiên nhiên máy tính đuc rút nhờ vào 1 phần mượt mang lập


Xem thêm: Ghost Windows Xp 64 Bit - Ghost Windows Xp Sp3 Full Soft

DSpace at VNU: Nghiên cứu những trường hợp dạy học tập Tân oán vào môi trường máy vi tính tiếp thu nhờ vào một phần mượt mang lập 9 143 0


Xem thêm: Tải Ứng Dụng Hack Game Offline Di Data Game (Obb, Data) Icon

Toán Cao Cấp §8. Hướng dẫn giải tân oán ma trận bằng máy tính bỏ túi 8.1 Nhập tài liệu cho một ma trận ví dụ như 8.1. Cho ma trận A = ⎛ ⎜ ⎜ ⎜ ⎝ 213 −312 121 ⎞ ⎟ ⎟ ⎟ ⎠ . Hãy nhập dữ liệu của ma trận A vào máy tính. Hướng dẫn. • Bước 1. Nhấn phím MODE 6 (chọn công dụng MATRIX). • Cách 2. Nhấn phím 1 (lựa chọn ma trận A). • Bước 3. Nhấn phím  2 (chọn ma trận cấp cho 3 × 3). • Cách 4. Nhập những phần tử của ma trận A. 8.2 Cộng, trừ, nhân 2 ma trận lấy ví dụ 8.2. Cho các ma trận A = ⎛ ⎜ ⎜ ⎜ ⎝ 213 −312 121 ⎞ ⎟ ⎟ ⎟ ⎠ với B = ⎛ ⎜ ⎜ ⎜ ⎝ 512 4 −10 11−3 ⎞ ⎟ ⎟ ⎟ ⎠ . Hãy thực hiện các phnghiền tính A + B, A − 2B, A.B. Hước dẫn. • Cách 1. Nhấn phím MODE 6 (chọn tác dụng MATRIX). • Bước 2. Nhấn phím 1  2 (chọn ma trận A cung cấp 3 × 3): nhập tài liệu mang lại ma trận A. Tran g 8 Toán Cao Cấp • Bước 3. Nhấn phím Shift 4 1 2  2 (chọn ma trận B cấp cho 3 × 3 ): nhập dữ liệu mang lại ma trận B. • Bước 4. Nhấn phím Shift 4 3 (lựa chọn ma trận A). • Cách 5. Nhấn phím + hoặc − 2 × hoặc × (chọn phnghiền tính cùng, trừ, hoặc nhân). • Cách 6. Nhấn phím Shift 4 4 (lựa chọn ma trận B). • Bước 7. Nhấn phím = . 8.3 Tìm ma trận nghịch đảo Ví dụ 8.3. Tìm ma trận nghịch hòn đảo của ma trận A = ⎛ ⎜ ⎜ ⎜ ⎝ 213 −312 121 ⎞ ⎟ ⎟ ⎟ ⎠ . Hướng dẫn. • Bước 1. Nhấn phím MODE 6 (chọn tác dụng MATRIX). • Cách 2. Nhấn phím 1  2 (lựa chọn ma trận A cung cấp 3 × 3): nhập dữ liệu mang lại ma trận A. Tran g 9 Toán Cao Cấp • Cách 3. Nhấn phím Shift 4 3 (lựa chọn ma trận A). • Bước 4. Nhấn phím x −1 (tính ma trận nghịch đảo A −1 ). • Bước 5. Nhấn phím = . 8.4 Tính định thức của ma trận vuông lấy ví dụ như 8.4. Tìm định thức của ma trận A = ⎛ ⎜ ⎜ ⎜ ⎝ 213 −312 121 ⎞ ⎟ ⎟ ⎟ ⎠ . Hướng dẫn. • Bước 1. Nhấn phím MODE 6 (chọn công dụng MATRIX). • Cách 2. Nhấn phím 1  2 (lựa chọn ma trận A cấp 3 × 3): nhập dữ liệu đến ma trận A. • Bước 3. Nhấn phím Shift 4 7 (lựa chọn tác dụng Det ). • Bước 4. Nhấn phím Shift 4 3 (chọn ma trận A). Tran g 10 . Tân oán Cao Cấp §8. Hướng dẫn giải toán thù ma trận bằng máy tính xách tay bỏ túi 8.1 Nhập tài liệu cho 1 ma trận ví dụ như 8.1. Cho ma trận A = ⎛ ⎜ ⎜ ⎜ ⎝ 213 −312 121 ⎞ ⎟ ⎟ ⎟ ⎠ . Hãy nhập dữ liệu của ma trận. phím Shift 4 4 (lựa chọn ma trận B). • Bước 7. Nhấn phím = . 8.3 Tìm ma trận nghịch đảo lấy ví dụ 8.3. Tìm ma trận nghịch hòn đảo của ma trận A = ⎛ ⎜ ⎜ ⎜ ⎝ 213 −312 121 ⎞ ⎟ ⎟ ⎟ ⎠ . Hướng dẫn. • Cách 1. Nhấn. liệu của ma trận A vào laptop. Hướng dẫn. • Cách 1. Nhấn phím MODE 6 (lựa chọn tác dụng MATRIX). • Cách 2. Nhấn phím 1 (chọn ma trận A). • Bước 3. Nhấn phím  2 (chọn ma trận cung cấp 3 × 3). • Cách

Chuyên mục: Công Nghệ