Câu hỏi lý thuyết hóa học ôn thi đại học

... 2 Tuyn "1000 cõu hi thuyt tng hp - ụn thi i hc" l hp cỏc cõu hi trc nghyên ổn c Thy tuyn chn su tm t cỏc thi ca B, thi th cỏc trng chuyờn, ca cỏc Thy núm giỏo ... ni dung sở hữu tm tng quỏt cao i sõu knhì thỏc nhng thuyt suụng n thuyt dng, phự hp vi tiờu thi trc nghyên ổn hin Vi 15 nm khiếp nghyên ổn dy ụn thi i Hc v hc sinc gii, thy tin rng quyn sỏch s l chic ... vo ging ng i hc Cỏc cõu hi ny giỳp em ụn thi t hiu qu cao - c bit luyn mang đến mỡnh k nng tỏc chin, t nhy bộn khổng lồ nờn phn x cỏc dng bi thuyt suụng Vớ d nh thi hi: Thnh phn ca phõn bún Amophot l...


Bạn đang xem: Câu hỏi lý thuyết hóa học ôn thi đại học

*

... CH2=CH–COO–CH2–CH3 D CH3–COO–CH=CH–CH3 Câu 75: Liên kết hóa học ngun tử phân tử HCl nằm trong các loại links A cộng hóa trị tất cả cực B hiđro C cùng hóa trị khơng rất D ion Câu 76: Cho cân nặng hóa học sau: (a) H2 (k) + I2 ... hỗn vừa lòng axit Câu 91: Hố học tập góp phần giải vấn đề may mang cho những người bài toán A trở nên tân tiến ngành trồng tơ, sợi thoải mái và tự nhiên (bơng, tơ tằm,…) B sản xuất tơ, sợi hố học (tự tạo tổng hợp) C sản xuất thi t ... isopentan Câu 79: Cho phát biểu sau: (a) Trong bảng tuần hồn ngun tố hóa học, crom thuộc chu kì 4, nhóm VIB (b) Các oxit crom oxit bazơ (c) Trong vừa lòng chất, số oxi hóa cao crom +6 (d) Trong phản ứng hóa...
*

... phân để thu 5,6 lkhông nhiều N2 (đktc) A gam B 32 gam C đôi mươi gam D 16 gam Câu 23 Trộn lkhông nhiều O2 cùng với lkhông nhiều NO Hỏi hỗn hợp thu bao gồm hóa học tích bao nhiêu? A hóa học lkhông nhiều B hóa học 1,5 lkhông nhiều C chất lít D hóa học lkhông nhiều Câu 24 Phản ứng ... trì sống, cháy D N2 hóa lỏng, hóa rắn ánh sáng rẻ Câu 28 300 ml dung dịch NaOH 1M hấp thụ về tối nhiều lkhông nhiều khí CO2 (đktc)? A 0,336 lít B 3,36 lkhông nhiều C 6,72 lít D 2,24 lkhông nhiều Câu 29 Oxi hóa trọn vẹn 0,728 ... D 0,05M Câu Sục V lkhông nhiều CO2 (đktc) vào 300ml hỗn hợp Ba(OH)2 1,5M dư thấy xuất 59,1 gam kết tủa white Tính V? A 6,72 lkhông nhiều B 3,36 lkhông nhiều C 13,44 lít D 6,72 lít 13,44 lkhông nhiều Câu Loại muối bột sau không xẩy ra...
*

... sử hàm số f khẳng định tập D (D ⊂ R) x ∈ D a) x – điểm cực đại f tồn khoảng tầm (a ;b ) ∈ D x ∈ (a;b) cho f (x ) 122 783 0
*

64 1,125 1
*
Xem thêm: What Are Wordpress Post Formats And Why They Don'T Matter

39 1,437 0
14 334 0
63 500 3
24 663 0
16 896 3
151 1,083 0
72 611 0
trăng tròn 1,117 2
67 5,245 42Xem thêm: Cách Tìm Lại Tin Nhắn Đã Xóa Trên Điện Thoại, Cách Khôi Phục Tin Nhắn Đã Xóa Một Cách “Thần Kỳ”Chuyên mục: Tin tức