đề kiểm tra 1 tiết

(eqalign & A.Fe_2(SO_4)_3 + 6NaOH o 2Fe(OH)_3 + 3Na_2SO_4 cr và B.Cu + 2HCl o lớn CuCl_2 + H_2O cr và C.2Fe + 6H_2SO_4(dac) lớn Fe_2(SO_4)_3 + 3SO_2 + 6H_2O cr và D.Na_2SO_4 + BaCl_2 o lớn BaSO_4 + 2NaCl cr )

Câu 2: Có các chất: Al, sắt, CuO, MgSO4 đựng đơn lẻ vào từng bình. Cho theo thứ tự từng hóa học vào dung dịch HCl. Số làm phản ứng xảy ra là:

A.2 B.1

C.3 D.4.

Bạn đang xem: đề kiểm tra 1 tiết

Câu 3: Trộn 0,1 mol AgNO3 cùng với 0,1 mol HCl, hỗn hợp tạo nên làm cho quỳ tím đổi sang

A.red color B.màu sắc xanh

C.ko màu D.màu trắng.

Câu 4: Thể tích khí CO2 cất cánh ra (đktc) Lúc mang lại 12,6 gam NaHCO3 chức năng với cùng một lượng dư hỗn hợp HNO3 là (H = 1, C = 12, O = 16, Na = 23)

A.3,36 lkhông nhiều B.5,6 lít

C.2,24 lít D.1,12 lkhông nhiều.

Câu 5: Cặp hóa học như thế nào dưới đây chức năng cùng nhau tạo thành muối bột kết tủa?

A.Na2O với dung dịch H2SO4

B.CuSO4 cùng dung dịch BaCl2

C.NaOH với dung dịch H2SO4

D.NaOH và dung dịch BaCl2.

Câu 6: Để xác minch sự xuất hiện của khí SO2 vào một hỗn hợp bao gồm những khí: SO2, NO, CO ta mang đến hỗn hợp sục vào nước côi vào dư, nếu như bao gồm kết tủa white xuất hiện thêm chứng minh trong tất cả hổn hợp đó có mặt SO2. Hãy lựa chọn một trong số những hóa học sau để cầm chan nước vôi vào (vẫn tạo nên kết tủa trắng)

A.hỗn hợp Ba(OH)2.

B.hỗn hợp Na2CO3.

C.hỗn hợp NaOH.

D.hỗn hợp NaHSO3.

Câu 7: Các oxit ZnO, CuO, Fe2O3 công dụng cùng với hỗn hợp axit vì:

A.chính là hồ hết oxit lưỡng tính.

B.chúng ko tan trong nước.

C.chính là phần nhiều oxit gồm tính bazo.

D.bọn chúng chưa phải là oxit của kim loại hoạt động mạnh mẽ.

Câu 8: Dãy các sắt kẽm kim loại được sắp xếp đúng theo chiều vận động chất hóa học bớt dần dần là:

A.Al, Fe, Cu, Ag.

B.Cu, Fe, Ag, Al.

C.Ag, Cu, Al, Fe.

D.Fe, Al, Ag, Cu.

Câu 9: Để trung hòa 50 gam hỗn hợp HCl 3,65% buộc phải trọn vẹn m gam dung dịch NaOH 4%. Giá trị của m bằng: (H = 1, Cl = 35,5, Na = 23, O = 16)

A.100 B.75

C.25 D.50

Câu 10: CaO tác dụng được cùng với CO2 vì:

A.CaO là hóa học thoái hóa, còn CO2 là hóa học khử.

B.CaO là oxit bazo, còn CO2 là oxit axit.

C.tạo ra CaCO3 ko chảy trong nước.

D.CaO với CO2 phần đông tung được trong nước.

Câu 11: Trong một nhiều loại oxit sắt, fan ta xác định được yếu tố của Fe theo khối lượng là 70%. Công thức của oxit Fe kia là: (Fe = 56, O = 16)

A.FeO B.Fe2O3

C.Fe3O4 D.Fe2O3 hay Fe3O4.

Câu 12: Tính hóa học như thế nào sau đây tạo nên Na có tính sắt kẽm kim loại mạnh dạn hơn Mg?

A.Mg ko cháy trong không gian còn Na cháy được.

B.Mg ko công dụng với dung dịch axit còn Na công dụng.

Xem thêm: Đề Cương Ôn Tập Học Kì 1 Môn Tiếng Anh Lớp 9 Đầy Đủ Chi Tiết

C.Na tác dụng được với Cl2 còn Mg thì không.

D.Ở điều kiện thường Na tác dụng được cùng với nước còn Mg thì ko.

Câu 13: Để làm phản ứng giữa một dung dịch bazo với hỗn hợp muối bột xẩy ra thì:

A.hóa học chế tác thành đề xuất không tan trong nước.

B.dung dịch tạo nên buộc phải gồm pH bé nhiều hơn 7.

C.chất tạo ra thành yêu cầu làm quỳ tím hóa xanh.

D.hóa học chế tạo ra thành đề xuất chưa phải là chất khí.

Câu 14: lưu hoàng dioxit được tạo nên thành từ cặp hóa học nào sau đây?

A.CaSO3 và HCl

B.CaSO4 cùng HCl

C.CaSO3 và NaOH

D.CaSO3 và NaCl.

Câu 15: Sự chuyển hóa thẳng như thế nào dưới đây chưa phù hợp lí?

(eqalign và A.Fe_2O_3 lớn Fe(NO_3)_3 khổng lồ Fe(OH)_3 cr & B.Fe(OH)_3(t^0) o Fe_2O_3 o lớn Fe_2(SO_4)_3 cr và C.Fe_2(SO_4)_3 o lớn FeCl_3 o lớn Fe(OH)_3 cr và D.Fe(NO_3)_3 khổng lồ Fe_2(SO_4)_3 khổng lồ Fe_2O_3. cr )

Câu 16: Người ta có thể sa thải bột nhôm lẫn vào bột magie bằng cách dùng:

A.hỗn hợp HCl dư

B.MgCl2 dư.

C.hỗn hợp NaOH dư.

D.dung dịch CuSO4.

Câu 17: Dãy chất nào tiếp sau đây chỉ có những oxit bazo?

A.CuO, CO, Mg, CaO.

B.CuO, CaO, MgO, Na2O.

C.CaO, CO2, K2O, Na2O.

D.K2O, MnO, FeO, NO.

Câu 18: Lượng BaO đề nghị bỏ vô nước sẽ được 50 gam hỗn hợp Ba(OH)2 3,42% là (Ba = 137, H = 1, O = 16)

A.2,29gam B.1,37 gam

C.3,06 gam D.1,53 gam.

Câu 19: Đơn chất như thế nào sau đây chức năng cùng với hỗn hợp H2SO4 loãng hình thành hóa học khí?

A.Cacbon B.Sắt

C.Đồng D.Bạc

Câu trăng tròn. Dãy nào tiếp sau đây có những hóa học đều phản nghịch ứng với hỗn hợp NaOH (dư) chế tạo ra thành phầm chỉ với hỗn hợp ko màu?

A.H2SO4, CO2, FeCl2.

B.SO2, CuCl2, HCl

C.SO2, HCl, NaHCO3.

D.ZnSO4, FeCl3, SO2.

Lời giải đưa ra tiết

1.Đáp án

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Đáp án

B

C

A

A

B

A

C

A

D

B

Câu

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Đáp án

B

D

A

A

D

C

B

D

B

C

 

2.Lời giải

Câu 1: (B)

Cu không công dụng cùng với hỗn hợp HCl.

Câu 2: (C)

(eqalign và 2Al + 6HCl o lớn 2AlCl_3 + 3H_2 cr và sắt + 2HCl lớn FeCl_2 + H_2 cr và CuO + 2HCl o lớn CuCl_2 + H_2O. cr )

Câu 3: (A)

(AgNO_3 + HCl khổng lồ AgCl + HNO_3)

Sau phản bội ứng gồm hỗn hợp HNO3 làm quỳ tím hóa đỏ.

Câu 4: (A)

(eqalign và NaHCO_3 + HNO_3 o lớn NaNO_3 + CO_2 + H_2O cr và n_NaHCO_3 = 12,6 over 84 = 0,15mol cr&Rightarrow n_CO_2 = 0,15mol. cr & Rightarrow V_CO_2 = 0,15.22,4 = 3,36,l(dktc). cr )

Câu 5: (B)

(CuSO_4 + BaCl_2 o BaSO_4 downarrow + CuCl_2)

Câu 6: (A)

(Ba(OH)_2 + SO_2 o lớn BaSO_3 downarrow exttrắng + H_2O)

Câu 7: (C)

Zn, Cu, Fe là những kim loại, oxit của bọn chúng có tính bazo đề nghị chức năng được với dung dịch axit.

Xem thêm: Cách Chèn Css Để Tạo File Css Là Gì Cách Nhúng Mã Css Vào Html

Câu 8: (A)

Theo hàng hoạt động chất hóa học của klặng loại: Al vận động rộng sắt, Fe chuyển động rộng Cu, Cu hoạt động hơn Ag.

Câu 9: (D)

(eqalign và HCl + NaOH khổng lồ NaCl + H_2O cr và n_HCl = 50.3,65 over 100.36,5 = 0,05mol cr&Rightarrow n_NaOH = 0,05mol. cr và Rightarrow m_NaOH = 0,05.40 = 2gamcr& Rightarrow m = 2.100 over 4 = 50gam. cr )


Chuyên mục: Tin tức