đề kiểm tra chương 3 đại số 8 tự luận 100%

Mời những em học viên xem thêm "Tổng hòa hợp đề soát sổ 1 máu môn Toán thù lớp 8 - Trường trung học cơ sở Lê Qúy Đôn" để triển khai thân quen cùng với cánh thức ra đề, các dạng bài tập và dạng thắc mắc. Từ đó, chỉ dẫn phương pháp ôn tập có kết quả hơn các em nhé!
Bạn đang xem: đề kiểm tra chương 3 đại số 8 tự luận 100%

*

ONTHIONLINE.NETTRƯỜNG trung học cơ sở LÊ QUÝ ĐÔN KIỂM TRA CHƯƠNG III – ĐẠI SỐ 8 Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian giao đề) ĐỀ AA. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm) Hãy lựa chọn giải pháp trả lời đúng độc nhất trong những câu sau:Câu 1: Trong những pmùi hương trình sau, phương trình làm sao là pmùi hương trình số 1 một ẩn ? A. 3x + y = 4 B. (x – 3)(2x + 1) = 0 C. 0x + 5 = – 7 D. 3x = x – 8Câu 2: Trong các phương trình sau, phương trình nào tương tự cùng với phương trình 2x – 4 = 0 ? A. 2x = – 4 B. (x – 2)(x2 + 1) = 0 C. 4x + 8 = 0 D. – x – 2 = 0Câu 3: Với cực hiếm như thế nào của m thì phương trình m(x – 3) = 6 có nghiệm x = 5 ? A. m = 2 B. m = – 2 C. m = 3 D. m = – 3Câu 4: Pmùi hương trình x(x – 1) = x tất cả tập nghiệm là: A. S = 0; 2 B. S = 0; – 2 C. S = 1; 4 D. S = – 1; – 4 x2 5Câu 5: Điều khiếu nại khẳng định của pmùi hương trình   1 là: x x3 A. x ≠ 0 B. x ≠ – 3 C. x ≠ 0; x ≠ 3 D. x ≠ 0; x ≠ – 3Câu 6: Phương trình x2 – 1 = 0 gồm tập nghiệm là: A. S =  B. S = – 1 C. S = 1 D. S = – 1; 1B. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)Bài 1: (4 điểm) Giải các phương trình sau: a) x(x – 4) – 3x + 12 = 0 2x  3 1 x b) 2 4 6 2x  1 x  3 c)  3 x x 1Bài 2: (3 điểm) Một người đi xe sản phẩm công nghệ trường đoản cú A mang lại B cùng với gia tốc 30 km/h. Đến B tín đồ đó thao tác trong 1 giờrồi quay về A cùng với vận tốc 24 km/h. Biết thời hạn tổng số hết 5 giờ khoảng 30 phút. Tính quãng mặt đường AB. Hết ĐÁP. ÁN VÀ THANG ĐIỂM – ĐỀ AA. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm) Câu 1 2 3 4 5 6 Đáp án D B C A D D Điểm 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5B. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm) Bài 1: a) x(x – 4) – 3x + 12 = 0 (4 điểm)  x(x – 4) – 3(x – 4) = 0 0,25  (x – 4)(x – 3) = 0 0,25 1) x – 4 = 0  x = 4 0,25 2) x – 3 = 0  x = 3 0,25 Vậy: Tập nghiệm của pmùi hương trình: S = 4; 3 0,25 2x  3 1 x b) 2 (MC: 12) 4 6  3(2 x – 3) + 24 = 2(1 – x) 0,25  6x – 9 + 24 = 2 – 2x 0,25  8x = – 13 0,25 13 0,25 x 8  13  0,25 Vậy: Tập nghiệm của phương thơm trình: S     8 2x  1 x  3 c)  3 x x 1 ĐKXĐ: x ≠ 0; x ≠ 1 0,25 MTC: x(x – 1) Pmùi hương trình sẽ mang lại trngơi nghỉ thành: (x – 1)(2x – 1) + x(x + 3) = 3x(x – 1) 0,25  2x2 – x – 2x + 1 + x2 + 3x = 3x2 – 3x 0,25  3x = – 1 0,25 1 0,25  x   (TMĐK) 3  1 0,25 Vậy: Tập nghiệm của phương trình: S     3 Bài 2: Gọi độ lâu năm quãng đường AB là x (km) ĐK: x > 0 0,5 (3 điểm) x 0,25 Thời gian người đi xe pháo thứ trường đoản cú A mang đến B là: (h) 30 x 0,25 Thời gian người đi xe pháo thứ trường đoản cú B mang đến A là: (h) 24 11 1 Vì thời hạn tổng cộng không còn 5 tiếng 1/2 tiếng = (h) đề xuất ta 2 x x 11 gồm phương thơm trình: 1   30 24 2  4x + 1đôi mươi + 5x = 660 0,25  9x = 540 0,25 540 0,25x  60 (TMĐK) 9Vậy: Độ dài quãng mặt đường AB là: 60 km 0,25ONTHIONLINE.NETTrường trung học cơ sở Quang Trung Thứ đọng 2 ngày 18 mon 3 năm trước đó GV coi kiểm traHọ và thương hiệu : KIỂM TRA ĐỀ CHUNG CHƯƠNG III (ký kết cùng ghi chúng ta tên).................................................. MÔN : ĐẠI SỐ – LỚPhường 8Lớp : 8/ Thời gian : 45 phút ĐỀ Điểm Điểm Lời phê của cô giáo Chữ ký kết của GV chấm (Bằng số) (Bằng chữ) B KIỂM TRA ĐẠI SỐ 8 CHƯƠNG IIII. Trắc nghiệm : (3điểm) Hãy khoanh tròn vần âm đứng trước câu đúng :Câu 1 : Trong những phương trình sau, phương trình như thế nào là phương thơm trình hàng đầu một ẩn số ? A. 2x2 – 3 = 0 B. x + 5 = 0 C. 0x – 10 = 0 D. x2 + 2x – 3 = 0Câu 2 : Pmùi hương trình 2x + 3 = x + 5 gồm nghiệm là quý hiếm làm sao sau đây ? 1 1 A. B. 2 C. 0 D. - 2 2Câu 3 : Hai phương trình tương đương là hai pmùi hương trình có thuộc : A.Một tập nghiệm B. Hai tập nghiệm C. Ba tập nghiệm D. Không thuộc tập nghiệmCâu 4 : Pmùi hương trình 3x – 4 = 9 – 2x tương đương cùng với pmùi hương trình trình: A. x = 13 B. 5x = 5 C. x = 5 D. 5x = 13Câu 5 : Tập nghiệm của phương trình (2x – 6)(x + 7) = 0 là: A. S = 3 ; –7 B. S = –3 ; 7 C. S = 3 ; 7 D. S = –3 ; –7 1 6Câu 6 : Tập xác minh của PT  là phần lớn quý hiếm làm sao tiếp sau đây của x ? ( x  3)(2 x  7) x 2  9 A. x  3 cùng x  -3 B. x  - 3,5 C. x  3, x - 3 cùng x  -3,5 D. x  3II. Tự luận : (7điểm)Bài 1: (4đ) Giải các pmùi hương trình sau : a) 6x – 5 = 4x + 13 b) ( x - 2 )( 2x - 1 ) = 2x2 - 3( 1 -2x ) 1 x x  3 2 c) ( x + 3 )( 2x - 1 ) = 0 d)   2  x x  4 (2  x)(x  4)Bài 2 (3đ) Giải các bài toán thù dưới đây bằng phương pháp lập pmùi hương trình : Năm ni tuổi của phụ vương Minch vội 3 lần tuổi của Minch. Biết rằng 14 năm nữa thì tuổi của cha Minc chỉ với gấp2 lần tuổi của Minc. Hỏi năm nay Minc bao nhiêu tuổi ? BÀI LÀM.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................……....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................……....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................……....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................……....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................…….......................................................................................................................................................................... ĐÁPhường ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM ĐỀ A CHƯƠNG III: I. TRẮC NGHIỆM:(3 điểm) Câu 1 2 3 4 5 6 Đáp án B B A D A C II. TỰ LUẬN: (7 điểm) Bài Nội dung Điểm a) 6x – 5 = 4x + 13 6x – 4x = 13 +5 0, 5 2x =18 0,25 x =9 0,25 b) ( x - 2 )( 2x - 1 ) = 2x2 - 3( 1 -2x ) 2x2 - x - 4x + 2 = 2x2 – 3 + 6x 0,25 - x - 4x - 6x = - 3 -2 0,25 - 11x = -5 0,25 5 0,25 x 11 c) ( x + 3 )( 2x - 1 ) = 0  x + 3 = 0 hoặc 2x – 1 = 0 0,5 + x + 3 = 0  x = - 3. 0,25 1 0,25 1 + 2x - 1 = 0  x = 2 1 x x  3 2 d)   (1) ĐKXĐ: : x  2 và x  4 0,25 2  x x  4 (2  x)(x  4) (1)  1  x  x  4    2  x  x  3  2 0,25  2  x  x  4   2  x  x  4   2  x  x  4   x – 4 - x2 + 4x + 2x + 6 – x 2 - 3x = 2  - 2x2 +4x +2 = 2 0,25  - 2x2 +4x =0  - 2x(x - 2) =0  x = 0 hoặc x = 2 (KhôngTMĐK) 0,25 Vậy PT đang cho có nghiệm là x = 0. Điện thoại tư vấn số tuổi của Minc năm nay là x (tuổi) ĐK : x > 0 , x  Z 0,25 -0,5 2 Số tuổi của thân phụ Minh trong năm này là 3x 0,25 Số tuổi của Minh sau 14 năm là x + 14 0,25 Số tuổi của Cha Minc sau 14 năm là 3x + 14 0,25 Ta gồm PT : 3x + 14 = 2(x +14) 0,5 Giải ra ta được : x = 14 (TMĐK) 0,5 Vậy Minc trong năm này 14 tuổi 0,5 ĐÁP. ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM:I. TRẮC NGHIỆM:(3 điểm) Câu 1 2 3 4 5 6Đáp án B B A D A C II. TỰ LUẬN: (7 điểm)Bài Nội dung Điểm a) 6x – 5 = 4x + 13  6x – 4x = 13 +5 0, 5  2x =18 0,25  x =9 0,25 b) ( x - 2 )( 2x - 1 ) = 2x2 - 3( 1 -2x )  2x2 - x - 4x + 2 = 2x2 – 3 + 6x 0,25  - x - 4x - 6x = - 3 -2 0,25  - 11x = -5 0,25 5 0,25  x 11 c) ( x + 3 )( 2x - 1 ) = 0  x + 3 = 0 hoặc 2x – 1 = 0 0,5 + x + 3 = 0  x = - 3. 0,25 1 0,251 + 2x - 1 = 0  x = 2 1 x x  3 2 d)   (1) ĐKXĐ: : x  2 và x  4 0,25 2  x x  4 (2  x)(x  4) (1)  1  x  x  4    2  x  x  3  2 0,25  2  x  x  4   2  x  x  4   2  x  x  4   x – 4 - x2 + 4x + 2x + 6 – x 2 - 3x = 2  - 2x2 +4x +2 = 2 0,25  - 2x2 +4x =0  - 2x(x - 2) =0  x = 0 hoặc x = 2 (KhôngTMĐK) 0,25 Vậy PT sẽ mang đến gồm nghiệm là x = 0. điện thoại tư vấn số tuổi của Minch trong năm này là x (tuổi) ĐK : x > 0 , x  Z 0,25 -0,52 Số tuổi của phụ vương Minch năm nay là 3x 0,25 Số tuổi của Minch sau 14 năm là x + 14 0,25Số tuổi của Cha Minch sau 14 năm là 3x + 14 0,25Ta tất cả PT : 3x + 14 = 2(x +14) 0,5Giải ra ta được : x = 14 (TMĐK) 0,5Vậy Minh trong năm này 14 tuổi 0,5ONTHIONLINE.NETTrường THCS Quang Trung Thứ 2 ngày 18 tháng 3 năm trước đó GV coi kiểm traHọ và tên : KIỂM TRA ĐỀ CHUNG CHƯƠNG III (ký kết với ghi họ tên).................................................. MÔN : ĐẠI SỐ – LỚPhường 8Lớp : 8/ Thời gian : 45 phút ít ĐỀ Điểm Điểm Lời phê của gia sư Chữ ký kết của GV chấm (Bằng số) (Bằng chữ) B KIỂM TRA ĐẠI SỐ 8 CHƯƠNG IIII. Trắc nghiệm : (3điểm) Hãy khoanh tròn vần âm đứng trước câu đúng :Câu 1 : Trong những pmùi hương trình sau, phương thơm trình nào là pmùi hương trình bậc nhất một ẩn số ? A. 2x2 – 3 = 0 B. x + 5 = 0 C. 0x – 10 = 0 D. x2 + 2x – 3 = 0Câu 2 : Pmùi hương trình 2x + 3 = x + 5 bao gồm nghiệm là cực hiếm như thế nào sau đây ? 1 1 A. B. 2 C. 0 D. - 2 2Câu 3 : Hai pmùi hương trình tương đương là nhì phương trình có thuộc : A.Một tập nghiệm B. Hai tập nghiệm C. Ba tập nghiệm D. Không thuộc tập nghiệmCâu 4 : Pmùi hương trình 3x – 4 = 9 – 2x tương đương cùng với pmùi hương trình trình: A. x = 13 B. 5x = 5 C. x = 5 D. 5x = 13Câu 5 : Tập nghiệm của phương trình (2x – 6)(x + 7) = 0 là: A.

Xem thêm: Slug Trong Wordpress Là Gì, Hướng Dẫn Tối Ưu Wordpress Slug Cho SeoXem thêm: Cách Dùng 2 Zalo Trên Điện Thoại Android Siêu Đơn Giản, Cách Đăng Nhập 2 Tài Khoản Zalo Trên Điện Thoại

S = 3 ; –7 B. S = –3 ; 7 C. S = 3 ; 7 D. S = –3 ; –7 1 6Câu 6 : Tập xác minh của PT  là đông đảo cực hiếm như thế nào sau đây của x ? ( x  3)(2 x  7) x 2  9 A. x  3 với x  -3 B. x  - 3,5 C. x  3, x - 3 cùng x  -3,5 D. x  3II. Tự luận : (7điểm)Bài 1: (4đ) Giải các phương thơm trình sau : a) 6x – 5 = 4x + 13 b) ( x - 2 )( 2x - 1 ) = 2x2 - 3( 1 -2x ) 1 x x  3 2 c) ( x + 3 )( 2x - 1 ) = 0 d)   2  x x  4 (2  x)(x  4)Bài 2 (3đ) Giải các bài toán thù sau đây bằng cách lập phương trình : Năm ni tuổi của phụ vương Minch vội 3 lần tuổi của Minc. Biết rằng 14 năm nữa thì tuổi của cha Minh chỉ còn gấpgấp đôi tuổi của Minc. Hỏi năm nay Minch bao nhiêu tuổi ? BÀI LÀM.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................……....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................……....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................……....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................……....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................…….......................................................................................................................................................................... ĐÁPhường ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM ĐỀ A CHƯƠNG III: I. TRẮC NGHIỆM:(3 điểm) Câu 1 2 3 4 5 6 Đáp án B B A D A C II. TỰ LUẬN: (7 điểm) Bài Nội dung Điểm a) 6x – 5 = 4x + 13 6x – 4x = 13 +5 0, 5 2x =18 0,25 x =9 0,25 b) ( x - 2 )( 2x - 1 ) = 2x2 - 3( 1 -2x ) 2x2 - x - 4x + 2 = 2x2 – 3 + 6x 0,25 - x - 4x - 6x = - 3 -2 0,25 - 11x = -5 0,25 5 0,25 x 11 c) ( x + 3 )( 2x - 1 ) = 0  x + 3 = 0 hoặc 2x – 1 = 0 0,5 + x + 3 = 0  x = - 3. 0,25 1 0,25 1 + 2x - 1 = 0  x = 2 1 x x  3 2 d)   (1) ĐKXĐ: : x  2 cùng x  4 0,25 2  x x  4 (2  x)(x  4) (1)  1  x  x  4    2  x  x  3  2 0,25  2  x  x  4   2  x  x  4   2  x  x  4   x – 4 - x2 + 4x + 2x + 6 – x 2 - 3x = 2  - 2x2 +4x +2 = 2 0,25  - 2x2 +4x =0  - 2x(x - 2) =0  x = 0 hoặc x = 2 (KhôngTMĐK) 0,25 Vậy PT vẫn mang đến gồm nghiệm là x = 0. call số tuổi của Minh năm nay là x (tuổi) ĐK : x > 0 , x  Z 0,25 -0,5 2 Số tuổi của cha Minc trong năm này là 3x 0,25 Số tuổi của Minc sau 14 năm là x + 14 0,25 Số tuổi của Cha Minc sau 14 năm là 3x + 14 0,25 Ta gồm PT : 3x + 14 = 2(x +14) 0,5 Giải ra ta được : x = 14 (TMĐK) 0,5 Vậy Minch năm nay 14 tuổi 0,5 ĐÁPhường ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM:I. TRẮC NGHIỆM:(3 điểm) Câu 1 2 3 4 5 6Đáp án B B A D A C II. TỰ LUẬN: (7 điểm)Bài Nội dung Điểm a) 6x – 5 = 4x + 13  6x – 4x = 13 +5 0, 5  2x =18 0,25  x =9 0,25 b) ( x - 2 )( 2x - 1 ) = 2x2 - 3( 1 -2x )  2x2 - x - 4x + 2 = 2x2 – 3 + 6x 0,25  - x - 4x - 6x = - 3 -2 0,25  - 11x = -5 0,25 5 0,25  x 11 c) ( x + 3 )( 2x - 1 ) = 0  x + 3 = 0 hoặc 2x – 1 = 0 0,5 + x + 3 = 0  x = - 3. 0,25 1 0,251 + 2x - 1 = 0  x = 2 1 x x  3 2 d)   (1) ĐKXĐ: : x  2 cùng x  4 0,25 2  x x  4 (2  x)(x  4) (1)  1  x  x  4    2  x  x  3  2 0,25  2  x  x  4   2  x  x  4   2  x  x  4   x – 4 - x2 + 4x + 2x + 6 – x 2 - 3x = 2  - 2x2 +4x +2 = 2 0,25  - 2x2 +4x =0  - 2x(x - 2) =0  x = 0 hoặc x = 2 (KhôngTMĐK) 0,25 Vậy PT sẽ mang đến tất cả nghiệm là x = 0. điện thoại tư vấn số tuổi của Minch năm nay là x (tuổi) ĐK : x > 0 , x  Z 0,25 -0,52 Số tuổi của cha Minh năm nay là 3x 0,25 Số tuổi của Minh sau 14 năm là x + 14 0,25Số tuổi của Cha Minch sau 14 năm là 3x + 14 0,25Ta tất cả PT : 3x + 14 = 2(x +14) 0,5Giải ra ta được : x = 14 (TMĐK) 0,5Vậy Minc trong năm này 14 tuổi 0,5ONTHIONLINE.NETTrường THCS Quang Trung Thđọng 2 ngày 18 mon 3 năm trước đó GV coi kiểm traHọ cùng thương hiệu : KIỂM TRA ĐỀ CHUNG CHƯƠNG III (ký và ghi bọn họ tên).................................................. MÔN : ĐẠI SỐ – LỚPhường 8Lớp : 8/ Thời gian : 45 phút ít ĐỀ Điểm Điểm Lời phê của gia sư Chữ ký kết của GV chấm (Bằng số) (Bằng chữ) B KIỂM TRA ĐẠI SỐ 8 CHƯƠNG IIII. Trắc nghiệm : (3điểm) Hãy khoanh tròn chữ cái đứng trước câu đúng :Câu 1 : Trong những phương thơm trình sau, phương thơm trình làm sao là phương trình hàng đầu một ẩn số ? A. 2x2 – 3 = 0 B. x + 5 = 0 C. 0x – 10 = 0 D. x2 + 2x – 3 = 0Câu 2 : Phương trình 2x + 3 = x + 5 có nghiệm là cực hiếm làm sao sau đây ? 1 1 A. B. 2 C. 0 D. - 2 2Câu 3 : Hai phương trình tương đương là nhị pmùi hương trình tất cả cùng : A.Một tập nghiệm B. Hai tập nghiệm C. Ba tập nghiệm D. Không cùng tập nghiệmCâu 4 : Phương trình 3x – 4 = 9 – 2x tương tự cùng với phương trình trình: A. x = 13 B. 5x = 5 C. x = 5 D. 5x = 13Câu 5 : Tập nghiệm của phương trình (2x – 6)(x + 7) = 0 là: A. S = 3 ; –7 B. S = –3 ; 7 C. S = 3 ; 7 D. S = –3 ; –7 1 6Câu 6 : Tập xác định của PT  là mọi quý hiếm như thế nào dưới đây của x ? ( x  3)(2 x  7) x 2  9 A. x  3 với x  -3 B. x  - 3,5 C. x  3, x - 3 với x  -3,5 D. x  3II. Tự luận : (7điểm)Bài 1: (4đ) Giải những pmùi hương trình sau : a) 6x – 5 = 4x + 13 b) ( x - 2 )( 2x - 1 ) = 2x2 - 3( 1 -2x ) 1 x x  3 2 c) ( x + 3 )( 2x - 1 ) = 0 d)   2  x x  4 (2  x)(x  4)Bài 2 (3đ) Giải những bài xích toán dưới đây bằng cách lập pmùi hương trình : Năm ni tuổi của thân phụ Minh vội 3 lần tuổi của Minh. Biết rằng 14 năm nữa thì tuổi của cha Minch chỉ từ gấp2 lần tuổi của Minh. Hỏi năm nay Minh từng nào tuổi ? BÀI LÀM.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................……....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................……....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................……....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................……....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................…….......................................................................................................................................................................... ĐÁP.. ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM ĐỀ A CHƯƠNG III: I. TRẮC NGHIỆM:(3 điểm) Câu 1 2 3 4 5 6 Đáp án B B A D A C II. TỰ LUẬN: (7 điểm) Bài Nội dung Điểm a) 6x – 5 = 4x + 13 6x – 4x = 13 +5 0, 5 2x =18 0,25 x =9 0,25 b) ( x - 2 )( 2x - 1 ) = 2x2 - 3( 1 -2x ) 2x2 - x - 4x + 2 = 2x2 – 3 + 6x 0,25 - x - 4x - 6x = - 3 -2 0,25 - 11x = -5 0,25 5 0,25 x 11 c) ( x + 3 )( 2x - 1 ) = 0  x + 3 = 0 hoặc 2x – 1 = 0 0,5 + x + 3 = 0  x = - 3. 0,25 1 0,25 1 + 2x - 1 = 0  x = 2 1 x x  3 2 d)   (1) ĐKXĐ: : x  2 cùng x  4 0,25 2  x x  4 (2  x)(x  4) (1)  1  x  x  4    2  x  x  3  2 0,25  2  x  x  4   2  x  x  4   2  x  x  4   x – 4 - x2 + 4x + 2x + 6 – x 2 - 3x = 2  - 2x2 +4x +2 = 2 0,25  - 2x2 +4x =0  - 2x(x - 2) =0  x = 0 hoặc x = 2 (KhôngTMĐK) 0,25 Vậy PT đã cho bao gồm nghiệm là x = 0. Hotline số tuổi của Minh năm nay là x (tuổi) ĐK : x > 0 , x  Z 0,25 -0,5 2 Số tuổi của phụ thân Minh năm nay là 3x 0,25 Số tuổi của Minh sau 14 năm là x + 14 0,25 Số tuổi của Cha Minch sau 14 năm là 3x + 14 0,25 Ta có PT : 3x + 14 = 2(x +14) 0,5 Giải ra ta được : x = 14 (TMĐK) 0,5 Vậy Minch trong năm này 14 tuổi 0,5 ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM:I. TRẮC NGHIỆM:(3 điểm) Câu 1 2 3 4 5 6Đáp án B B A D A C II. TỰ LUẬN: (7 điểm)Bài Nội dung Điểm a) 6x – 5 = 4x + 13  6x – 4x = 13 +5 0, 5  2x =18 0,25  x =9 0,25 b) ( x - 2 )( 2x - 1 ) = 2x2 - 3( 1 -2x )  2x2 - x - 4x + 2 = 2x2 – 3 + 6x 0,25  - x - 4x - 6x = - 3 -2 0,25  - 11x = -5 0,25 5 0,25  x 11 c) ( x + 3 )( 2x - 1 ) = 0  x + 3 = 0 hoặc 2x – 1 = 0 0,5 + x + 3 = 0  x = - 3. 0,25 1 0,251 + 2x - 1 = 0  x = 2 1 x x  3 2 d)   (1) ĐKXĐ: : x  2 với x  4 0,25 2  x x  4 (2  x)(x  4) (1)  1  x  x  4    2  x  x  3  2 0,25  2  x  x  4   2  x  x  4   2  x  x  4   x – 4 - x2 + 4x + 2x + 6 – x 2 - 3x = 2  - 2x2 +4x +2 = 2 0,25  - 2x2 +4x =0  - 2x(x - 2) =0  x = 0 hoặc x = 2 (KhôngTMĐK) 0,25 Vậy PT đang cho bao gồm nghiệm là x = 0. hotline số tuổi của Minch trong năm này là x (tuổi) ĐK : x > 0 , x  Z 0,25 -0,52 Số tuổi của phụ thân Minh trong năm này là 3x 0,25 Số tuổi của Minh sau 14 năm là x + 14 0,25Số tuổi của Cha Minc sau 14 năm là 3x + 14 0,25Ta bao gồm PT : 3x + 14 = 2(x +14) 0,5Giải ra ta được : x = 14 (TMĐK) 0,5Vậy Minch trong năm này 14 tuổi 0,5onthionline.net-ôn thi trực tuyến Đề khám nghiệm cmùi hương 3 đại số 8I Trắc nghiệm :Khoanh tròn vào kết quả em lựa chọn :Câu 1 : Trong các tóm lại sau Kết luận làm sao sai : A. x =2 là một trong những nghiệm của PT x 3  x  3  3( x  1) B. PT x 4  x 2  3  0 vô nghiệm C. PTrình 3(x - 1)= 3x -3 tất cả vô số nghiệm . D. X = -một là một nghiệm của pt x 2  3  4 xCâu 2 : Các pt sau pt nào là pt số 1 một ẩn : 1 A . 3x 2  2 x  5 B. 2  2  0 C . 3  2x  0 D. 0x +5=0 xCâu 3 : Cho pt mx = n (1) . Khẳng định làm sao dưới đây đúng độc nhất vô nhị : A. pt (1) vô nghiệm  m = 0 , n ≠ 0. B. pt (1) có nghiệm độc nhất vô nhị  m ≠ 0 cùng n ≠ 0. C. pt (1) có nghiệm tốt nhất  m = 0 , n = 0. D. pt (1) vô vàn nghiệm  m = 0 , n ≠ 0.Câu 4 : Khẳng định làm sao dưới đây không nên : A. pt x 2  2  0  pt x 2  7 B . pt 3(x-5) -7 = 0  pt 3x – 15 = 7 C . pt 3 x 2  1  2 x  pt 6 x 2  2  4 x D. x + 3 = 4  pt x(x + 3 ) = 4xII . Tự luận : Bài 1 : Tìm m để pt (2m + 1 ) x 2 + ( m – 1)x +2m – 3 = 0 bao gồm nghiệm là x = -2 Bài 2 : Giải bài bác tân oán bằng phương pháp lập pt : Một bạn người công nhân được giao làm một số thành phầm , ý định mỗi giờ đồng hồ làm 23 sản phẩm nhằm hoànthành đúng thời hạn được giao . Do cảI tiến kinh nghiệm từng giờ đồng hồ đang làm cho được 3một loại sản phẩm . Vì vậy khônggần như hoàn thành sớm rộng ý định 2 tiếng mà lại còn làm vượt 18 thành phầm so với toàn bô thành phầm đượcgiao . Hỏi fan công nhân này được giao làm cho bao nhiêu thành phầm ? Bài 3 : giải các pt sau ; 3x  1 2 x  5 4 a)   1 x 1 x3 ( x  1).( x  3) 2 2 2 b) 3 x ( x  2)  5 x ( x  x  3)  6 Đáp án cùng biểu điểmI . Trắc nghiệm : Câu 1 2 3 4 giải đáp D C A DII . Tự luận : Bài 1 : 1,5 diểm Vì x = -2 là nghiêm của pt vậy gắng x = -2 vào pt ta tất cả (2m + 1 ) 4 + (m -1) . (-2) + 2m -3 = 0 8m + 4 -2m +2 +2m – 3 = 0 8m = - 3 m = - 3/8. Bài 2 : 3,5 điểm gọi số thành phầm bạn công nhân được giao là x ( SP.. , x > 0 ) x Thời gian dự tính dứt là (giờ ) 23onthionline.net-ôn thi trực con đường Tổng Số sản phẩm thực tế làm được là : x + 18 ( SP) x  18 Thực tế làm hết số thòi gian là ( giờ ) 31 Vì chấm dứt sớm rộng dự tính là 2 tiếng vậy ta có pt : x x  18  2 23 31 Giải pt được x = 230 ( TMĐK x > 0 ) Trả lời :…………….. Bài 3 : a) 2 điểm ĐKXĐ : x ≠ 1 và -3 (3 x  1)( x  3)  (2 x  5)( x  1) ( x  1)( x  3)  4  ( x  1)( x  3) ( x  1)( x  3) 3 x  9 x  x  3  2 x  2 x  5 x  5  x 2  3x  x  3 - 4 2 2 ………………………. 3x = - 9 X = - 3 Không TMĐK x  -3 (một số loại ) Vậy pt vô nghiệm b) 1 điểm 3 x 4  6 x 2  5 x 3  5 x 2  15 x  6 …………………………………… 3 x 4  5 x 3  11x 2  15 x  6  0 3 x 4  6 x 3  x 3  2 x 2  9 x 2  18 x  3 x  6  0 3 x 3 ( x  2)  x 2 ( x  2)  9 x( x  2)  3( x  2)  0 ( x  2)(3 x 3  x 2 9 x  3)  0   ( x  2) x 2 (3 x  1)  3(3x  1)  0 ( x  2).(3x  1)( x 2  3)  0… PT bao gồm 4 nghiệm là 2 , -1/3 , ± 3

Chuyên mục: Tin tức