đề thi giữa kì môn toán lớp 4

Đề thi giữa học tập kì 1 môn Tân oán lớp 4 là bộ tổng thích hợp 65 đề thi thân học tập kì 1 lớp 4. Đề bình chọn thân kì 1 môn Toán thù lớp 4 này vẫn là tài liệu tìm hiểu thêm tốt góp những thầy cô có cơ sở ra đề bình chọn, giúp những em học sinh có thêm đề rèn luyện nhằm mục đích củng nắm kỹ năng và kiến thức, sẵn sàng chuẩn bị đến bài xích thi giữa kì 1 lớp 4 tiếp đây.

Bạn đang xem: đề thi giữa kì môn toán lớp 4


Lưu ý: Nếu không tìm kiếm thấy nút Tải về bài viết này, các bạn vui mắt kéo xuống cuối nội dung bài viết nhằm cài về.

Đề thi thân học kì 1 lớp 4 năm 2020

Đề kiểm tra thân học tập kì 1 môn Tân oán lớp 4 - Đề 1

Phần I: Khoanh tròn vào vần âm trước câu trả lời đúng.

Câu 1: Số 47032 gọi là:

a. Bốn mươi bảy nghìn nhì trăm cha mươi.

b. Bốn mươi bảy nghìn cha trăm linch hai

c. Bốn mươi bảy nghìn không trăm ba mươi hai

d. Bốn mươi bảy nghìn ba trăm không mươi hai

Câu 2: Trong những số 678387 chữ số 6 ngơi nghỉ sản phẩm ……, lớp……

A. Hàng trăm ngàn, lớp nghìn

B. Hàng chục nghìn, lớp nghìn

C. Hàng ngàn, lớp nghìn


D. Hàng trăm nghìn, lớp đơn vị

Câu 3: Viết số thích hợp vào vị trí chấm của:

a. 5 tạ 8kilogam =…..kg

A. 500

B. 580

C. 508

D. 518

b. 2 phút 10 giây =………giây

A. 110

B. 120

C. 130

D. 140

Câu 4: Kết trái của những phnghiền tính là:

a. 769564 + 40526

A. 810090

B. 810190

C. 811090

D. 810091

b) 62975 – 24138

A. 38837

B. 37837

C. 38937

D. 37847

Câu 5: Tìm x

x – 425 = 625

1200 – x = 666

………………………… ……………………………….

………………………… ……………………………….

………………………… ……………………………….

Phần II.

Trong thư viện gồm 1800 cuốn nắn sách, trong những số ấy số sách giáo khoa nhiều hơn thế số sách bài viết liên quan 1000 cuốn.Hỏi vào thư viện gồm bao nhiêu cuốn sách mỗi loại?

Đề kiểm tra thân học kì 1 môn Toán thù lớp 4 - Đề 2

Bài 1. Điền vào chỗ chấm:

Đọc số Viết số
Mười triệu tám trăm linch cha nghìn sáu trăm nhị mươi.  
 

33775184

Hai mươi triệu, bảy mươi ngàn và tám đối chọi vị  

Bài 2. Đặt tính rồi tính :

37865 + 161928

368517 - 74639

…………………….. ……………………

Bài 3. Điền tên thường gọi tương xứng dưới từng góc sau đây:

………………….. ………………….. …………………..

Bài 4. Cho hình chữ nhật (Như hình mẫu vẽ bên)


a) Cạnh AB tuy vậy tuy vậy với cạnh ..........

b) Diện hình chữ nhật ABCD là : ....................................... 

Bài 5. Khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng:

a) 3 tấn 5kg = ....... kg. Số điền vào vị trí ....... là :

A. 350

B. 3050

C. 3005

D. 30050

b) 2 giờ 15 phút = ......... phút ít. Số điền vào khu vực ........ là :

A. 215

B. 17

C. 135

D. 35

c) Trung bình cùng của các số: 364; 290 với 636 số là:

A. 327

B. 463

C. 430

D. 360

d) So sánh: 123102 □ 97899. Dấu thích hợp điền vào ô trống là :

A.

C. =

Bài 6. Một trường tè học tập có 445 học sinh, số học viên cô gái thấp hơn số học viên nam giới là 13 các bạn. Tìm số học viên nam, học viên cô bé trong trường.

Đề khám nghiệm giữa học kì 1 môn Toán thù lớp 4 - Đề 3

Phần I: Em hãy khoanh tròn vào vần âm đặt trước hiệu quả đúng.

1/ Giá trị của chữ số 5 trong số: 571638 là:

a. 500

b. 50000

c. 500000

d. 5000000

2/ Số lớn nhất trong số số 725369; 725396; 725936; 725693

a. 725936.

b. 725396

c. 725369

d. 725693

3/ 3 tạ 60 kilogam = …… kilogam. Số thích hợp cần điền vào chổ chấm là :

a. 306

b. 603

c. 360

d. 3600

4/ 2 giờ 30 phút = …… phút. Số phù hợp bắt buộc điền vào chổ chấm là :

a. 60

b. 120

c. 90

d. 150

5/ Trung bình cộng của các số 10 ; 30 ; 50; 70 là :

a. 40

b. 30

c. 20

d. 10

Phần II:

Câu 1: (1 điểm) Đặt tính rồi tính.

a) 514626 + 8236

b) 987864 - 783251

Câu 2: Cho hình tứ đọng giác ABCD

*

a/ Cặp cạnh tuy vậy song là:

b/ Các cặp cạnh vuông góc là:

c/ Góc tù hãm là góc:

d/ Góc nhọn là góc:

Câu 3: Tính chu vi của hình chữ nhật gồm chiều nhiều năm 25 cm, chiều rộng 15 centimet.

Câu 4: Trong thời điểm này tổng thể tuổi người mẹ với tuổi nhỏ là 45 tuổi. Con ít hơn bà mẹ 27 tuổi. Tính tuổi con với tuổi bà bầu.


Đề khám nghiệm giữa học kì 1 môn Toán thù lớp 4 - Đề 4

I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Viết các số sau đây:

a) Năm trăm bốn mươi triệu tía trăm nghìn tư trăm : ........................

b) Chín trăm triệu ko trăm linch chín ngàn tám trăm mười: ........ ................

Đọc các số sau:

a) 5 000 000 000:......................................................................................

b) 158 005 000:.......................................................................................

Câu 2. Viết từng số thành tổng:

a) 75 485 = ....................................................................................

b) 855 036 =..........................................................................................

Câu 3. Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 1 phút =...........giây

1/2 phút ít = ............giây

b) 1 gắng kỉ =...........năm

1/4 cố kỉnh kỉ =............năm

Câu 4. Viết số phù hợp vào khu vực chấm:

a) 4 yến = ...........kg

1 tạ 5kilogam =...........kg

b) 8 tạ =............kg

1 tấn 65kg =...........kg

II/ PHẦN TỰ LUẬN

Câu 1. Đặt tính rồi tính:

150287 + 4995

50505 + 950909

65102 – 13859

80000 – 48765

Câu 2. Trong vườn bên Nam gồm 1đôi mươi cây cam với cây bưởi, trong số ấy số lượng km cam nhiều hơn thế số lượng kilomet bòng là trăng tròn cây. Hỏi trong sân vườn nhà Nam tất cả bao nhiêu cây cam, bao nhiêu cây bưởi?

Đề đánh giá thân học kì 1 môn Toán lớp 4 - Đề 5

Phần 1: Trắc nghiệm

Bài 1: Khoanh vào câu trả lời đúng

A. 6kilogam 5g = ........................g. Số điền vào khu vực chấm là:

a, 6005

b, 605

c, 65

B. 1 phút ít 5 giây = ............................giây. Số điền vào chỗ chnóng là:

a, 650

b, 65

c, 56

C. Một mhình họa sân vườn hình vuông tất cả cạnh 8 m. Diện tích hình vuông vắn là:

a, 32m2

b, 64m2

c, 16m2

D. Trung bình cùng của 3 số: 45, 55, 65 là:

a, 45

b, 55

c, 50

Bài 2: Đọc những số sau:

46 307:..............................................................................................................

125 317: ...........................................................................................................


Viết các số sau:

Ba mươi sáu ngàn tư trăm: ...........................................................................

Tám trăm linch sáu nghìn, chín trăm bảy mươi bảy: .........................................

Bài 3: Điền vệt phù hợp vào địa điểm chấm:

89 999...................90 000

89 800 ...................89 786

Bài 4: Xếp những số theo máy từ bỏ tự béo cho nhỏ xíu.

6750, 7650, 6507, 7560

...........................................................................................................................

Phần 2: Tự luận

Bài 1: Đặt tính rồi tính.

a, 235 789 + 121 021

b, 89 743 – 11 599

.............................................. .........................................

.............................................. .........................................

.............................................. .........................................

Xem thêm: Hướng Dẫn Cài Bản Hack Ninja School Cho Máy Tính Yếu, Tai Game Ninja School Hack Cho Pc

Bài 2: Bài toán:

Một lớp học tập gồm 36 học sinh, trong đó số học viên bạn nữ nhiều hơn số sinch nam 6 em. Hỏi lớp học tập đó có bao nhiêu học sinh phái nữ, bao nhiêu học viên nam?

Đề đánh giá giữa học kì 1 môn Tân oán lớp 4 - Đề 6

A/ Phần trắc nghiệm:

Khoanh vào vần âm đặt trước câu vấn đáp đúng:

Câu 1 : Số: “Bốn mươi lăm nghìn hai trăm linc bảy” được viết là:

A. 45 207

B. 45 027

C. 40.527

Câu 2: Giá trị của chữ số 8 trong số 548 762 là:

A. 8 0000

B. 8000

C. 800

Câu 3: Số lớn số 1 trong số số: 85 732 , 85 723 , 85 372 là:

A. 85 732

B. 85 723

C. 85 372

Câu 4: 8T 55 kilogam = ...... kg . Số cần điền vào chỗ chnóng là:

A. 855

B. 8550

C. 8055

Câu 5: 2 phút 10 giây = ....... giây. Số yêu cầu điền vào chỗ chnóng là :

A. 120

B. 130

C. 210

Câu 6: 9 tạ 5 kg ..... 95 kg. Dấu bắt buộc điền vào chỗ chấm là:

A. >

B.

Bài 1:

a) Số “Ba triệu không trăm nhì mươi tám nghìn sáu trăm linch bốn” viết là:

A. 300028604

B. 30028604

C. 3028604

D. 30286040

b) Số lớn số 1 trong những số 5571; 6571; 5971; 6570

A. 5571

B. 6571

C. 5971

D. 6570

Bài 2: (1 điểm)

a) Cho biết 56031 = 50000 + .... + 30+1. Số phù hợp để viết vào ô trống là:

A. 60

B. 600

C. 6000

D. 60000

b) Bác Hồ ra đi tìm con đường cứu nước vào năm 1911. Năm đó ở trong núm kỷ nào?

A. XVIII

B. XVI

C. XXI

D. XX

Bài 3:

a) 4 tấn 29 kg =..........kg ? Số tương thích để viết vào khu vực chấm là:

A. 429 kg

B. 4029 kg

C. 4290kg

D. 40029 kg

b) 2 ngày 18 tiếng =.............giờ

A. 62 giờ

B. 48 giờ

C. 56 giờ

D. 66 giờ

Phần II:

1) Đặt tính rồi tính.

a) 51236 + 45619

b) 13058 – 8769

c) 2057 x 3

d) 65840 : 5

……………….... ………………. …………......... ……………....

………………… ………………. …………......... ……………....

………………… ………………. …………........ ……………....

2) Tìm x:

a) x - 363 = 975

b) 815 – x = 207

…………………….......... …………………………….

…………………….......... …………………………….

…………………….......... …………………………….

3) Tìm bằng phương pháp thuận lợi độc nhất.

a) 37 + 24 + 3

b) 742 + 99 + 1

…………………….......... …………………………….

…………………….......... ……………………….........

…………………….......... …………………………….

Phần III:

Một hình chữ nhật bao gồm nửa chu vi là 22m. Chiều dài thêm hơn nữa chiều rộng lớn 10 m. Tính diện tích S hình chữ nhật đó.

Đề bình chọn giữa học tập kì 1 lớp 4 môn Toán - Đề 8

Bài 1: Viết các số sau:

a. Sáu mươi nhì ngàn tía trăm linc năm: ..............

b. Một trăm năm mươi nhì nghìn sáu trăm: ….........

c. Tám mươi ba triệu hai mươi bốn nghìn: …………

d. Năm trăm bố mươi kiểu mốt triệu ko nghìn năm trăm hai mươi tám : ……...

Bài 2: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a. Chữ số 7 trong số 5729018 có mức giá trị là:

A. 7000

B. 70000

C. 700000

b. Năm 2011 ở trong cố kỉnh kỉ:

A. XIX

B. XX

C. XXI

Bài 3: Đặt tính rồi tính:

a, 125378 + 248459

b, 635783 - 290876

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 4: Hai thùng dầu có toàn bộ 2575 lít. Thùng thứ nhất gồm số dầu nhiều hơn nữa thùng sản phẩm công nghệ hai là 235 lít. Hỏi từng thùng tất cả bao nhiêu lkhông nhiều dầu?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài 5: Hãy điền Đ (đúng) hoặc S (sai) vào ô trống:

a. Một hình tđọng giác tất cả 4 góc vuông là hình vuông....

b. Một hình tứ giác gồm tư cạnh cân nhau là hình vuông vắn...

c. Hình chữ nhật là hình vuông...

d. Hình vuông là hình chữ nhật đặc trưng....

Đề khám nghiệm giữa học kì 1 lớp 4 môn Toán thù - Đề 9

I. Phần trắc nghiệm:

Khoanh tròn vần âm trước câu trả lời đúng tốt nhất.

Bài 1:

a. Mười triệu tám trăm linch cha nghìn sáu trăm nhì mươi

A. 18 003 620

B. 10083 620

C. 10 803 620

D. 10 620 803

b. Sáu triệu tư trăm năm mươi nghìn bảy trăm bố mươi mốt.

A. 6 045 731

B. 6 450 731

C. 6 504 731

D. 6 450 317

c. Giá trị của chữ số 5 trong các 35 161 là:

A. 5 000

B. 500

C. 50000

D. 50

Bài 2:

a) 3 tấn 5kg. Số điền vào khu vực …..là:

A. 350kg

B. 3050kg

C. 3005kg

D. 30050kg

b) 2 tiếng 15 phút ít =………. Số điền vào khu vực ……..là:

A. 215

B. 17

C. 35

D. 135

c) Trung bình cùng của những số: 364; 290 cùng 636 là:

A. 430

B. 463

C. 327

D. 360

II. Phần tự luận:

Bài 3: Đặt tính rồi tính:

48765 + 26592

368517 – 74639

Bài 4: Điền tên thường gọi tương ứng dưới mỗi góc sau đây:Bài 5: Bài toán:

Hai thửa ruộng thu hoạch được tất cả 35 tạ thóc. Biết rằng thửa ruộng trước tiên thu hoạch được thấp hơn thửa ruộng thiết bị hai là 5 tạ thóc. Hỏi mỗi thửa ruộng thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc?

Đề đánh giá thân học kì 1 lớp 4 môn Toán thù - Đề 10

I . Trắc nghiệm: Đánh vệt nhân vào ô trống em cho là đúng:

1) Chu vi hình vuông tất cả cạnh 5 centimet là:

a. 10cm 

b. 15 centimet 

c. đôi mươi centimet 

d. 25 cm 

2) Số tất cả 10 nghìn 5 chục 3 đơn vị là:

a. 1053

b. 10503 

c. 10053 

d. 100053 

3) Số phù hợp điền vào nơi (…): 5 tạ 3 kilogam = … kilogam là:

a. 53 kg

b. 503 kg 

c. 5003 kilogam 

d. 50003 kg

4) 9 thay kỉ 70 năm là:

a. 97 năm 

b. 970 năm 

c. 907 năm

5)Tổng hai số là 8 và hiệu hai số là 2 vậy số nhỏ xíu là:

a 1

b 2 

c 3 

II. Tự luận:

1) Đặt tính rồi tính:

63723 – 59875

43697 + 1987

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

2) Tính x:

X – 987 = 437

X + 9625 = 9700

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

3) Một nhà máy 2 tuần đầu mỗi tuần cung cấp được 1250 thành phầm, 3 tuần sau hàng tuần thêm vào 1000 sản phẩm. Hỏi vừa phải mỗi tuần thêm vào từng nào sản phẩm?

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….

Đề kiểm soát giữa học tập kì 1 lớp 4 môn Toán - Đề 11

Phần 1:

Bài 1: Em hãy khoanh vào chữ cái trước câu vấn đáp đúng.

1. Số “bảy mươi hai triệu” viết là:

A. 7 200

B. 72 000 000

C. 7 200 000

D. 72 000

2. Trong số 1 056 900, chữ số 5 có giá trị là:

A. 500 000

B. 50 000

C. 5000

D. 500

3. 6 phút ít 36 giây = .......... giây.

A. 360

B. 376

C. 380

D. 396

4. Trung bình cộng của: 220; 240; 260 với 280 là:

A. 250

B. 260

C. 270

D. 280

Bài 2: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

1) Giá trị của biểu thức: 130 x 7 + 19708 = 20610

2) Chu vi của hình tam giác bên là 108 cm.

Bài 3: Cho hình chữ nhật ABCD. Em hãy ghi tên các cặp song song với nhau.

Trả lời:......................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

Phần II.

Bài 1: Tìm X:

a) X + 537 = 5250

b) 90532 – X = 26735

Bài 2:

1) Đặt tính rồi tính:

6346 + 352;

74328 – 5942;

5034 x 8;

14100 : 6

2) Tính bằng cách thuận tiện nhất:

364 + 257 + 136 + 243

Bài 3: Một trường Tiểu học tập bao gồm 555 học sinh. Số học sinh trai nhiều hơn thế số học sinh gái 27 em. Hỏi trường Tiểu học đó có bao nhiêu học viên trai, bao nhiêu học viên gái?

Đề thi giữa học kì 1 lớp 4 môn Tân oán năm 2019

Tham khảo những đề khám nghiệm thân học tập kì 1 lớp 4 khác:

Ttê mê khảo toàn cục đề thi tại file cài đặt về.

Đề soát sổ thời điểm giữa kỳ 1 môn Toán thù lớp 4 bao gồm 65 đề thi. Mỗi đề thi gồm 2 phần Trắc nghiệm với Tự luận cùng với những dạng kiến thức trong tâm, cụ thể mang đến từng bài học, tập luyện khả năng giải Toán thù về số tự nhiên và thoải mái, bảng đơn vị chức năng đo cân nặng, biểu đồ, kiếm tìm số vừa đủ cộng,....

Xem thêm: Hứa Với Anh Rằng Em Sẽ Hạnh Phúc Đừng Bận Tâm Anh, Lyrics, Truyen Ngan

Hình như, những em học sinh hoặc quý prúc huynh còn rất có thể tìm hiểu thêm đề thi học tập kì 1 lớp 4 cùng đề thi học tập kì 2 lớp 4 những môn Tân oán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Khoa, Sử, Địa theo chuẩn thông tư 22 của cục Giáo Dục. Những đề thi này được wpuonline.com học hỏi với chọn lọc trường đoản cú những trường đái học tập bên trên toàn quốc nhằm đem về đến học viên lớp 4 rất nhiều đề ôn thi học kì quality nhất. Mời những em thuộc quý prúc huynh cài miễn mức giá đề thi về với ôn luyện.


Chuyên mục: Tin tức