Đề Thi Hóa Lớp 8 Học Kì 2 Có Đáp Án 2018

20 Đề thi học tập kì 2 môn Hóa học lớp 8 Có giải đáp được wpuonline.com học hỏi và đăng sở hữu. Nhằm giúp chúng ta học sinh lớp 8 ôn tập lại kiến thức và kỹ năng môn Hóa, tích trữ thêm vào cho bản thân mình phần lớn kinh nghiệm giải đề xuất xắc, đôi khi biết cách phân chia thời hạn có tác dụng bài bác làm sao cho hợp lí nhằm đạt được điểm số cao đến kì thi học tập kì 2 lớp 8. Sau đấy là đề thi mời các bạn thiết lập về xem thêm. 


A. Đề thi học kì 2 lớp 8 môn Hóa học tập số 1

PHÒNG GD&ĐT TAM ĐẢO

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG CUỐI NĂM

MÔN: HÓA HỌC 8

Thời gian làm bài: 45 phút ít (không đề cập thời gian chxay đề)

Câu 1 (2,0 điểm). Lập phương trình chất hóa học của những phản nghịch ứng sau:

a)

*

b) Zn + HCl → ? + ?

c)

*

d) Ca + H2O → ? + ?

Câu 2 (4,0 điểm).

Bạn đang xem: Đề thi hóa lớp 8 học kì 2 có đáp án 2018

1. Cho những oxit sau đây: Fe2O3, P2O5, SiO2, Na2O. Oxit làm sao là oxit bazơ? Viết phương pháp của bazơ tương xứng. Oxit làm sao là oxit axit? Viết công thức của axit khớp ứng.

2. Có 3 bình đựng hiếm hoi các chất khí: không gian, O2, H2. Hãy nhận biết những chất khí bên trên bởi phương pháp chất hóa học.

Câu 3 (4,0 điểm).

Cho 10,4g hỗn hợp Mg với sắt tác dụng trọn vẹn cùng với hỗn hợp HCl 0,5M, tạo ra 6,72 lit khí H2 (ngơi nghỉ đktc).

a) Viết các phương trình hoá học xảy ra?

b) Tính cân nặng mỗi kim loại vào hỗn hợp ban đầu?


c) Tính thể tích của hỗn hợp HCl 0,5M đang dùng?

Đáp án đề thi hóa lớp 8 học kì 2 - Đề 1

MÔN: HÓA HỌC 8

CÂU

NỘI DUNG

ĐIỂM

1

a)

*

b)

c)

*

d)

*

0,5

0,5

0,5

0,5

2.a

Oxit bazơ (0,5 đ)

Bazơ khớp ứng (0,5 đ)

Fe2O3

Fe(OH)3

Na2O

NaOH

Oxit axit (0,5 đ)

Axit tương xứng (0,5 đ)

P2O5

H3PO4

SiO2

H2SiO3

 

1,0

 

 

1,0

2.b

- Dẫn mỗi khí trong bình ra, để que đóm cháy còn tàn đỏ nghỉ ngơi miệng ống dẫn khí thấy:

Khí nào làm cho tàn đỏ rực rỡ là oxi.

Phương thơm trình: C + O2

*
CO2 (1đ)

- Hai khí còn lại mang đốt, khí như thế nào cháy trong bầu không khí tất cả ngọn lửa xanh nhạt là H2

Pmùi hương trình: 2H2 + O2

*
2H2O

- Khí còn sót lại là không khí.

0,5

 

0,5

 

0,5

 

0,5

3

a) Mg + 2HCl → MgCl2 + H2 (1) 

0,5

 

*
(2)

0,5

 

b)

*

0,5

 

Đặt số mol của Mg cùng Fe vào các thành phần hỗn hợp theo lần lượt là x, y (x, y > 0), theo đề bài xích ta gồm 24x + 56y = 10,4 (*)

0,5

 

Theo PTHH (1), (2) => x+y = 0,3 (**)

0,5

 

Từ (*), (**) => x= 0,2 mol = nMg, y = 0,1 mol = nFe

0,5

 

=> mMg = 0,2.24 = 4,8g; msắt = 0,1.56 = 5,6 g

0,5

 

c) Theo PTHH (1), (2) => nHCl = 2x+2y=0,6 mol, => Vhỗn hợp HCl = 0,6/0,5=1,2 (lit)

0,5

 

Tổng điểm

10,0


B. Đề thi học tập kì 2 lớp 8 môn Hóa học tập số 2

PHÒNG GD&ĐTVĨNH TƯỜNG ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ IIMôn: Hóa học- Lớp 8Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian giao đề)

 A. Phần trắc nghiệm (2,0 điểm): Hãy lựa chọn lời giải đúng trong các câu sau:

Câu 1. Trong những hàng chất sau đây, hàng chất như thế nào có tác dụng quì tím thay đổi màu sắc xanh?

A. KClO3, NaCl, FeSO4, MgCO3.

B. CaO, SO3, BaO, Na2O.

C. Ca(OH)2, KOH, NaOH, Ba(OH)2.

D. HCl, HNO3, H2SO4, H3PO4.

Câu 2. Xét những chất: Na2O, KOH, MgSO4, Ba(OH)2, HNO3, HCl, Ca(HCO3)2. Số oxit; axit; bazơ, muối hạt theo thứ tự là:

A. 1; 2; 2; 3.

B. 1; 2; 2; 2.

C. 2; 2; 1; 2.

D. 2; 2; 2; 1

Câu 3. Nồng độ % của một dung dịch mang lại biết

A. Số gam chất rã bao gồm trong 100g nước.

B. Số gam hóa học chảy gồm vào 1000ml dung dịch.

C. Số gam hóa học tan gồm trong 100ml nước.

D. Số gam hóa học tung tất cả vào 100g hỗn hợp.

Câu 4. Biết độ rã của KCl sinh hoạt 300C là 37. Kân hận lượng nước cất cánh hơi sinh hoạt 300C từ bỏ 200g hỗn hợp KCl 20% sẽ được hỗn hợp bão hòa là:

A. 52 gam.

B. 148 gam.

Xem thêm: Things You Should Know Before You Purchase Genesis Child Themes For 2021

C. 48 gam

D. 152 gam

B. Phần tự luận (8,0 điểm)

Câu 5. Hoàn thành những phương trình chất hóa học sau và cho thấy thêm chúng nằm trong nhiều loại làm phản ứng gì?:

K + ?→ KOH + H2

Al + O2 →?

FexOy + O2→ Fe2O3

KMnO4 → ? + MnO2 + O2

Câu 6. Nêu cách thức nhận biết các chất khí sau: Khí nitơ, hiđro, oxi, cacbon đioxit, với khí mechảy (CH4). Viết PTHH trường hợp có?

Câu 7. Cho 5,4 gam bột Nhôm chức năng toàn diện cùng với 400ml hỗn hợp HCl

a. Tính độ đậm đặc mol/lít hỗn hợp HCl đã dùng?

b. Lượng khí Hidro chiếm được ở bên trên đến qua bình đựng 32g CuO nung lạnh thu được m gam chất rắn. Tính % khối lượng các chất vào m?


Đáp án đề thi hóa lớp 8 học tập kì 2 - Đề 2

A. Phần trắc nghiệm: (2,0 điểm)

Câu 1 2 3 4
Đáp án C B D A
Thang điểm 0,5 0,5 0,5 0,5

B. Phần tự luận: (8đ)

Câu Nội dung Điểm
Câu 1 (3đ)

2K + 2H2O →2 KOH + H2 (Phản ứng thế)

4Al + 3O2→ 2Al2O3 (Phản ứng hóa hợp)

4FexOy +(3x- 2y)O2→ 2xFe2O3 (Phản ứng hóa hợp)

2 KMnO4→ K2MnO4 + MnO2 + O2 (Phản ứng phân hủy)

(HS xác minh sai mỗi phản ứng trừ 0,25đ)

0,75đ

0,75đ

0,75đ

0,75đ

Câu 2 (2đ) Dùng dung dịch nước vôi trong nhận ra khí CO2 PTHH: CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O Dùng tàn đóm đỏ phân biệt khí O2

Phương trình hóa học: C + O2

*
CO2

Ba khí sót lại dẫn qua bột CuO nung rét, khí có tác dụng thay đổi màu CuO thành đỏ gạch là khí H2

Phương thơm trình hóa học: CuO + H2O

*
Cu + H2O

Hai khí còn sót lại đem đốt, khí cháy được là CH4, sót lại là Nitơ

Phương trình hóa học: CH4 +2O2

*
CO2 + 2H2O

0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

Câu 7 (3đ)

Đổi 400ml = 0,4l

PTHH: 2Al + 6HCl →2AlCl3 + 3H2 (1)

nAl = 5,4/27 = 0,2 (mol)

Theo PTHH (1) nHCl = 3nAl = 3. 0,2 = 0,6 (mol)

CM dd HCl = 0,6/0,4 = 1,5M

Theo PTHH (1) nH2 = 3/2nAl = 3/2.0,2 = 0,3 (mol)

nCuO = 32/80 = 0,4 (mol)

Pmùi hương trình hóa học: CuO + H2

*
Cu+H2O

Trước phản bội ứng: 0,4 0,3 (mol)

Lúc bội nghịch ứng: 0,3 0,3 0,3 (mol)

Sau làm phản ứng: 0,1 0 0,3 (mol)

→mCuO dư = 0,1. 80 = 8(g)

mCu = 0,3. 64 = 19,2(g)

Trong m gồm 8g CuO dư với 19,2g Cu

%CuO = 8/27,2.100% = 29,4%; %Cu = 70,6%

(Học sinh làm theo biện pháp không giống đúng vẫn cho điểm về tối đa)

0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

0,5đ

C. Đề thi học tập kì 2 lớp 8 môn Hóa học số 2

Phần 1. Trắc nghiệm (4 điểm)

Câu 1. Trong các phản nghịch ứng chất hóa học sau, phương thơm trình hóa học nằm trong loại phản ứng thay là:

A. CaO + H2O → Ca(OH)2

B. sắt + H2SO4 → FeSO4 + H2

C. CaCO3

*
CaO + CO2

D. 5O2 + 4P

*
2P2O5

Câu 2. Độ tan của chất khí trong nước đã tăng nếu:


A. Giảm ánh sáng và giảm áp suất

B. Tăng ánh sáng với bớt áp suất

C. Giảm nhiệt độ với tăng áp suất

D. Tăng ánh sáng và tăng áp suất

Câu 3. Chất làm sao tiếp sau đây được dùng làm pha chế oxi trong chống thí nghiệm:

A. K2O cùng KMnO4

B. KMnO4 với KClO3

C. H2SO4 cùng H2O

D. KOH với KClO3

Câu 4. Các chất như thế nào sau đây rã được vào nước:

A. NaCl, AgCl.

B. HNO3, H2SiO3.

C. NaOH, Ba(OH)2.

D. CuO, AlPO4.

Câu 5. Hòa rã 5 g muối ăn sâu vào 45 gam nước. Nồng độ Xác Suất của dung dịch chiếm được là:

A. 5%

B. 10%

C. 15%

D. 20%

Câu 6. Dãy những chất trọn vẹn là cách làm chất hóa học của những oxit:

A. SO2, BaO, P2O5, ZnO, CuO

B. SO2, BaO, KClO3, P2O5, MgO

C. CaO, H2SO4, P2O5, MgO, CuO

D. SO2, CaO, KClO3, NaOH, SO3

Câu 7. Khí hidro công dụng được với toàn bộ các chất của nhóm chất như thế nào dưới đây?

A. CuO, FeO, O3

B. CuO, FeO, H2

C. CuO, Fe2O3, H2SO4

D. CuO, CO, HCl

Phần 2. Tự luận (6 điểm)

Câu 1. (1,5 điểm) Hoàn thành các pmùi hương trình chất hóa học sau:

a. K2O + H2O →

b. Na + H2O →

c. Cu + O2 →

d. CxHy+ O2 →

Câu 2. (1,0 điểm) Hãy dự đoán hiện tượng kỳ lạ xẩy ra cùng giải thích hiện tượng trong những trường vừa lòng sau:

a) Lúc quạt gió vào nhà bếp củi vừa mới tắt

b) khi quạt gió vào ngọn gàng nến vẫn cháy

Câu 3. ( 2,5 điểm) Đốt cháy trọn vẹn 6,9 gam Natri thì cần V lít khí oxi đo sinh hoạt (đktc).

a) Viết pmùi hương trình chất hóa học của bội phản ứng xảy ra

b) Tính thể tích của khí Oxi đang dùng

c) Toàn bộ thành phầm lấy hài hòa không còn nội địa thì thu được 180g dung dịch A. Tính mật độ xác suất của dung dịch A.

Câu 4. (1 điểm) Cho 24 gam hỗn hợp oxit CuO cùng Fe2O3 chức năng trọn vẹn cùng với hidro bao gồm dư thu được 17,6 gam các thành phần hỗn hợp nhị kim loại. Tìm trọng lượng nước tao thành.

Cho nguyên ổn tử khối hận của những nguyên tố: Cu = 64, O = 16, Cl = 35,5, Fe = 56, H = 1, Na = 23

Đáp án đề thi hóa lớp 8 học tập kì 2 - Đề 3

Phần 1. Trắc nghiệm (4 điểm)

1 2 3 4 5 6 7
A C B C B A A

Phần 2. Tự luận ( 6 điểm)

Câu 1.

a. K2O + H2O → 2KOH

b. 2Na + 2H2O → 2NaOH + H2

c. 2Cu + O2

*
2CuO

d. CxHy + (x -

*
) O2 
*
xCO2 +
*
H2O

Câu 2.

a) Lửa đang rực rỡ, bởi vì khi quạt gió vào bếp củi thì lượng oxi tăng lên.

b) Nến vẫn tắt vì khi quạt gió vào ngọn gàng nến sẽ cháy sẽ làm cho ánh sáng đi lùi hốt nhiên ngột

Câu 3.

a) PTHH: 4Na + O2

*
2Na2O (1)

b)

*

Theo phương trình (1)

*

=>

*

c)

PTHH: Na2O + H2O → 2NaOH (2)

Theo phương thơm trình (1)

*


Theo pmùi hương trình 2

*

=>

*

*

Câu 4.

Đặt số mol H2O tạo ra thành là x mol

Ta bao gồm số mol H2 phản bội ứng = số mol H2O = x mol

Áp dụng định dụng cụ BTKL

24 + 2x = 17,6 + 18x

x = 0,4 mol

Kân hận lượng nước là: 0,4 x 18 = 7,2 gam

.............

trăng tròn đề kiểm tra hóa 8 học kì 2 không giống bên trong tệp tin mua, mời các bạn thiết lập miễn phí tổn các đề này về qua mặt đường links dưới để ôn thi giỏi hơn.

Xem thêm: Ngữ Văn 6 Sự Việc Và Nhân Vật Trong Văn Tự Sự Việc Và Nhân Vật Trong Văn Tự Sự

Trên phía trên wpuonline.com sẽ trình làng tới các bạn 20 Đề thi học tập kì 2 môn Hóa học lớp 8 Có lời giải. Để bao gồm công dụng cao hơn nữa trong tiếp thu kiến thức, wpuonline.com xin ra mắt cho tới chúng ta học viên tư liệu Giải bài xích tập Tân oán 8, Giải bài xích tập Vật Lí 8, Giải bài tập Sinh học tập 8, Giải bài xích tập Hóa học tập 8, Tài liệu học tập lớp 8 mà lại wpuonline.com tổng phù hợp cùng đăng thiết lập.