Đề thi khảo sát đầu năm lớp 6 môn toán co dap an

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm lớp 6 môn Toán năm 2020 - 2021 có đáp án chi tiết là đề thi đầu vào lớp 5 lên lớp 6 nhằm đánh giá chất lượng đầu vào thi tuyển chọn lớp 6, đây là tài liệu cho các em học sinh ôn tập củng cố các dạng bài ôn tập chuẩn bị cho bài thi vào lớp 6 đạt hiệu quả cao. Mời các em học sinh cùng tham khảo chi tiết.

Bạn đang xem: Đề thi khảo sát đầu năm lớp 6 môn toán co dap an


Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 5, wpuonline.com mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 5 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 5. Và để chuẩn bị cho chương trình học lớp 6, các thầy cô và các em tham khảo: Nhóm Tài liệu học tập lớp 6. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.


Đề thi khảo sát đầu năm môn Toán lớp 6

Bài 1: Thực hiện phép tính:

a) 45 : 1,5

b) 868,37 – 245,06

c) 11,3 + 6,9 + 8,7 + 13,1

d) 17,58 x 43 + 57 x 17,58

Bài 2: Tìm x biết:

a)

*
+ x =
*

b) (x + 73) : 5 = 20 + 7,5 x 4

Bài 3: Lớp 5A có 30 học sinh, số học sinh nam bằng

*
số học sinh nữ. Tính số học sinh nam, học sinh nữ?

Bài 4: Cho hình tam giác ABC có đáy BC = 12 cm, chiều cao hạ từ đỉnh A xuống đáy BC bằng

*
độ dài đáy.

a) Tính diện tích tam giác ABC.

b) Trên AC lấy điểm M sao cho AM =

*
MC, tính diện tích tam giác ABM.

Xem thêm: 10+ Best Wordpress Landing Page Templates In 2021 ), Landing Page Wordpress Themes From Themeforest

Đáp án Đề kiểm tra đầu năm môn Toán 6

Bài

Phần bài làm

Điểm

1(2,5 điểm)

a) 30

b) 623,31

c)11,3 + 6,9 + 8,7 + 13,1 = (11,3 + 8,7) + (6,9 + 13,1)

= 20 + 20

= 40

d) 17,58 x 43 + 57 x 17,58 = 17,58 x (43 + 57)

= 17,58 x 100

= 1758

0,5 điểm

0,5 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

 

2 (2 điểm)

a)

*

b) (x + 73) : 5 = 20 + 7,5 x 4

(x + 73) : 5 = 50

x + 73 = 250

x = 177

 

 

0,5 đ

 

0,5 đ

 

0,5 đ

0,25 đ

0,25 đ

3 (2,5 điểm)

Nếu coi số học sinh nam là 2 phần bằng nhau thì số học sinh nữ là 3 phần như thế. (có thể thay bằng vẽ sơ đồ)

Tổng số phần bằng nhau là:

2 + 3 = 5 (phần)

Số học sinh nam là:

(30 : 5) x 2 = 12 (học sinh)

Số học sinh nữ là:

30 - 12 = 18 (học sinh)

Đáp số : 12 học sinh nam, 18 học sinh nữ.

 

 

 

1 đ

 

0,75 đ

 

0,5 đ

0,25 đ

4 (3 điểm)

a) Chiều cao hạ từ đỉnh A xuống đáy BC là:

12 x

*
= 8 (cm)

Diện tích tam giác ABC là:

12 x 8 : 2 = 48 (cm2)

b) Vì AM =

*
MC nên AM =
*
AC.

Xét 2 tam giác ABM và ABC có chung đường cao hạ từ đỉnh B xuống đáy và có đáy AM =

*
AC nên diện tích tam giác ABM bằng
*
diện tích tam giác ABC và bằng: 48 x
*
= 18 (cm2).

Đáp số: a) 48 cm2.

b) 18 cm2.

Xem thêm:

 

 

0,75 đ

 

0,75 đ

0,5 đ

 

 

0,75 đ

 

0,25 đ


Đề thi đầu vào lớp 5 lên lớp 6 môn Toán bao gồm 2 phần thi trắc nghiệm và câu hỏi tự luận có đáp án chi tiết cho từng phần cho các em học sinh nắm được cấu trúc đề thi, hệ thống lại toàn bộ kiến thức đã học lớp 5 chuẩn bị cho kì thi đầu vào lớp 6 và chương trình học lớp 6.