Đề Thi Lớp 2 Học Kì 1

Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 là tài liệu ôn tập góp những thầy cô cùng các bậc phú huynh cho các em học viên ôn tập với ra đề thi học kì 1 lớp 2 công dụng. Đây đó là đề Toán lớp 2 kì 1 có câu trả lời dĩ nhiên góp các em học viên ôn tập cùng củng cố gắng các dạng bài bác tập Toán lớp 2 học kỳ 1 có trong đề thi Toán lớp 2 học tập kỳ 1.

Bạn đang xem: Đề thi lớp 2 học kì 1


Bộ 145 đề thi học tập kì 1 lớp 2 môn Toán:

II. Sở đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 2 năm 2020 - 2021 III. Sở đề ôn thi học tập kì 1 môn Toán lớp 2 năm 2020 - 2021

I. 100 đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 2

Nóng! Tải ngay lập tức 100 đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 2 đang rất được thiết lập nhiều: Sở 100 đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 2 Miễn phí

II. Sở đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp hai năm 2020 - 2021

1. Đề thi học kì 1 môn Toán thù lớp 2 - Đề 1

I. TRẮC NGHIỆM: Khoanh tròn vào vần âm đặt trước tác dụng đúng:

Câu 1. Phép tính làm sao bên dưới tiếp sau đây có hiệu quả là 90?

A. 35 + 35

B. 23 + 77

C. 59 + 31

D. 74 + 26

Câu 2. Tìm x, biết: 10 + x = 24

A. x = 10

B. x = 34

C. x = 4

D. x = 14

Câu 3. Kết trái phép tính 16 – 3 – 3 bằng hiệu quả phnghiền trừ làm sao bên dưới đây?

A. 18 - 6

B. 18 - 8

C. 18 - 10

D. 18 - 3

Câu 4. Đổi: 5dm = … cm

A. 500

B. 5000

C. 501

D. 50

Câu 5. Số ngay tức thì sau số lớn số 1 bao gồm hai chữ số khác nhau là:

A. 97

B. 98

C. 99

D. 100

Câu 6. Cho hình vẽ:

Hình vẽ bên trên gồm số hình tam giác là:


A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

II. TỰ LUẬN:

Câu 7. Đặt tính rồi tính:

60 – 32

26 + 39

73 + 17

100 – 58

Câu 8. Tìm x, biết:

a. x + 37 = 82

b. x - 34 = 46

Câu 9. Mhình ảnh vải greed color dài 45 dm, mhình ảnh vải màu tím ngắn thêm một đoạn mhình họa vải vóc blue color 23 dm. Hỏi mhình họa vải vóc màu sắc tím lâu năm từng nào đề - xi – mét?

Câu 10. Tính hiệu, biết số bị trừ là số lớn số 1 tất cả nhì chữ số và số trừ là 90.

Đáp án Đề 1:

I. TRẮC NGHIỆM:

Câu 1. C

Câu 2. D

Câu 3. B

Câu 4. D

Câu 5. C

Câu 6. C

II. TỰ LUẬN:

Câu 7. (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

Câu 8. (1 điểm) Tìm x, biết:

a. x + 37 = 82

x = 82 - 37

x = 45

b. x - 34 = 46

x = 46 + 34

x = 80

Câu 9.

Bài giải

Mhình họa vải tím nhiều năm số đề-xi-mét là:

45 – 23 = 22 (dm)

Đáp số: 22dm

Câu 10.

Số lớn số 1 bao gồm hai chữ số là 99.

Số bị trừ là 99.

Số trừ là 90.

Hiệu là: 99 – 90 = 9

Đáp số: 9

2. Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 2 - Đề 2

Môn: Toán lớp 2

Thời gian làm cho bài: 45 phút

I. TRẮC NGHIỆM: Khoanh tròn vào vần âm đặt trước công dụng đúng:

Bài 1 (2 điểm): Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống

7 + 8 = 15 ☐

43 - 7 = 34 ☐

68 - 18 + 14 = 64 ☐

13 – 8 + 27 = 32 ☐

Bài 2 (1 điểm): Khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng:


a. Kết quả của phxay tính 4 + 8 là:

A. 11

B. 12

C. 13

b. Kết quả của phép tính 17- 9 là:

A. 7

B. 9

C: 8

Bài 3 (1 điểm) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a. Số hình tam giác có trong hình là:

A. 2 hình

B. 3 hình

C. 4 hình

b. Số hình tứ giác có vào hình là:

A. 2 hình

B. 3 hình

C. 4 hình

Bài 4 (2 điểm): Đặt tính rồi tính

6 + 34

. . . . .. . . . .. . . . .

46 + 36

. . . . .. . . . .. . . . .

84 - 37

. . . . .. . . . .. . . . .

50 - 26

. . . . .. . . . .. . . . .

II. Tự luận:

Bài 5 (1 điểm): Viết số tương thích vào vị trí chấm:

Thứ đọng Hai tuần này là ngày 22 tháng 12. Vậy thứ Hai tuần sau là ngày .... mon ....

Bài 6: (2 điểm)

Một siêu thị buổi sáng sớm bán được 45 lkhông nhiều dầu. Buổi chiều phân phối ít hơn buổi sáng sớm 17 lkhông nhiều dầu.

Hỏi chiều tối siêu thị bán được từng nào lkhông nhiều dầu?

Bài 7: (1 điểm)

Số lớn số 1 gồm nhị chữ số mà tổng các chữ số của chính nó bởi 15?

Đáp án Đề 2:

Bài 1: Mỗi câu đúng được 0,5 điểm

8 + 7 = 15 ⇒ Đ

43 - 7 = 34 ⇒ S

68 - 18 + 14 = 64 ⇒ Đ

13 – 8 + 27 = 32 ⇒ Đ

Bài 2: Mỗi câu đúng được 0,5 điểm

a. B. 12

b. C. 8

Bài 3: Mỗi câu đúng được 0,5 điểm

a. B. 3 hình

b. B. 3 hình

Bài 4: Mỗi phép tính đúng được 0,5 điểm

6 + 34 = 40

46 + 36 = 82

84 - 37 = 47

50 - 26 = 24

Bài 5: Điền đúng mỗi vị trí trống được 0,5 điểm

Ngày 29 mon 12

Gợi ý: một tuần bao gồm 7 ngày (22 + 7 = 29)


Bài 6:

Bài giải:

Buổi chiều siêu thị bán được số lkhông nhiều dầu là: (0,5 điểm)

45 – 17 = 28 (lít) (1 điểm)

Đáp số: 28 lkhông nhiều dầu (0,5 điểm)

Bài 7:

Số 96

Gợi ý: 2 chữ số bao gồm tổng bằng 15 là 6 + 9, 8 + 7 ⇒ số lớn số 1 là 96.

3. Đề thi học kì 1 môn Toán thù lớp 2 - Đề 3

I. TRẮC NGHIỆM: Khoanh tròn vào vần âm đặt trước tác dụng đúng:

Câu 1. Phnghiền tính nào sau đó là đúng?

A. 16 – 5 = 21

B. 19 – 5 = 24

C. 15 – 5 = 15

D. 16 – 5 = 11

Câu 2. Tìm x, biết: x – 23 = 20

A. x = 3

B. x = 43

C. x = 13

D. x = 23

Câu 3. Tính: 14 kilogam + 25 kg = ?

A. 11 kg

B. 35 kg

C. 39 kg

D. 38 kg

Câu 4. Kết trái của phxay tính 100 – 26 + 12 là

A. 86

B. 74

C. 38

D. 84

II. TỰ LUẬN:

Câu 1. Đặt tính rồi tính:

a. 52 + 46 = ……

b. 36 + 24 = ……

c. 34 – 12 = ……

d. 94 – 37 = ……

Câu 2. Cho hình vẽ:

Hình vẽ trên;

+ Có ……. hình tứ đọng giác

+ Có ……. hình tam giác

Câu 3. Điền lốt >, Có 2 hình tứ đọng giác Có 4 hình tam giác

Câu 3:

a) 40 + 8 = 8 + 40

b) 24 – 3 > 19 – 9

Câu 4:

Số ô tô đang rời bến là:

43 - 10 = 33 (ô tô)

Đáp số: 33 ô tô

Câu 5: Viết số thích hợp vào vị trí chấm

10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24 ; 26

4. Đề thi học tập kì 1 lớp 2 môn Toán - Đề 4

I/. Trắc nghiệm: (7 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái trước kết quả đúng

Câu 1: (1 điểm)

a, 21 + 57 =


A. 89

B. 78

C. 55

b. 44 – 34 =

A. 12

B. 10

C. 11

Câu 2: (1 điểm):

a. 38 + 5 =

A. 42

B. 44

C. 43

b. 45 – 19

A. 26

B. 29

C. 24

Câu 3: Xếp những số theo máy trường đoản cú từ bỏ nhỏ nhắn đến lớn (33, 54, 45, 28): (1 điểm)

A. 33, 28, 45, 54

B. 28, 45, 33, 54

C. 28, 33, 45, 54

Câu 4: (1 điểm)

8dm + 2dm=

A. 9 dm

B. 10dm

C. 11dm

Câu 5: (1 điểm) 50cm=? dm

A. 4 dm

B. 3 dm

C. 5 dm

Câu 6: (0,5 điểm) Kilôgam viết tắt là:

A. gam

B. k

C. kg

Câu 7: Hình bên gồm bao nhiêu hình tam giác? (0,5 điểm)

A. 1

B. 2

C. 3

Câu 8: Đọc tên hình tam giác (0,5 điểm)

A. ACB

B. CBA

C. ABC

II/. Tự luận (3 điểm) Hoàn thành những bài xích tập sau:

Câu 9: Đặt tính rồi tính (1 điểm)

a) 28+ 5

d) 53 – 29

Câu 10: (1điểm)

Trong mẫu vẽ tất cả số hình tam giác:

Câu 11: Một siêu thị có 51 kg táo bị cắn, sẽ chào bán 26kg hãng apple. Hỏi cửa hàng kia sót lại bao nhiêu ki-lô-gam táo? (1 điểm)

Bài giải:

........................................................................................................

........................................................................................................

Xem thêm: Top 10 Mẫu Giao Diện Blog Cá Nhân Nổi Tiếng Nhất Hiện Nay Và Cách Họ Thành Công

........................................................................................................

........................................................................................................

Đáp án Đề 4:

I. Trắc nghiệm : (7 điểm).

Câu 1. a. B; b. B

Câu 2. a. C; b. A

Câu 3, C

Câu 4. B

Câu 5. C

Câu 6. C

Câu 7. C

Câu 8. C

II. Tự luận: (3 điểm)

Câu 9: (1 điểm). Đặt với tính đúng từng phnghiền tính 0,25 đ

a) 28 + 5 = 33

b) 53 – 29 = 24

Câu 10: (1 điểm)

2 tam giác

Câu 11: (1 điểm)

Số kilogam táo khuyết cửa hàng còn lại (0,25 đ)

51 – 26 = 25 (kg) (0,5 đ)

Đáp số 25 kilôgam (0,25 đ)

5. Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tân oán - Đề 5


I/. Trắc nghiệm: (6 điểm)

Khoanh tròn vào vần âm trước hiệu quả đúng:

Câu 1: Số 100 gnhỏ mấy chục?

A. 10

B. 70

C. 80

Câu 2: Số lớn số 1 bao gồm hai chữ số là:

A. 10

B. 90

C. 99

Câu 3: x + 5 = 5

A. x = 10

B. x = 0

C. x = 5

Câu 4: Số?

...... - 5 = 6

A. 9

B. 10

C. 11

Câu 5: một ngày bao gồm bao nhiêu giờ?

A. 23 giờ

B. 24 giờ

C. 25 giờ

Câu 6: Hình bên bao gồm bao nhiêu hình tam giác?

A. 1

B. 2

C. 3

II/. Tự luận (4 điểm) Hoàn thành các bài:

Câu 7: Đặt tính rồi tính (1 điểm)

a) 32 - 25

b) 53 – 29

Câu 8: Số? (1 điểm)

Câu 9: Tìm : (1 điểm)

a) x + 24 = 67

b) x – 8 = 29

Câu 10: Khối hận lớp Hai gồm 94 học viên. Khối lớp Ba bao gồm thấp hơn kăn năn lớp Hai 16 học sinh. Hỏi khối lớp Ba gồm từng nào học tập sinh? (1 điểm)

Đáp án Đề 5:

I. Trắc nghiệm: (6 điểm).

Khoanh đúng ý mỗi câu 1 điểm

CÂU

1

2

3

4

5

6

Ý

A

C

B

C

B

C

II. Tự luận: (4 điểm)

Câu 7: (1 điểm). Đặt và tính đúng mỗi phxay tính 0,25 đ

a. 32 - 25 =7

b. 53 – 29 = 24

Câu 8: (1 điểm)

Viết đúng những số cho một điểm,

Câu 9: (1điểm)

Mỗi phxay tính hợp lý cho 0, 5 điểm

a) x + 24 = 67

x = 67 – 24

x = 43

b) x – 8 = 29

x = 29 + 8

x = 37

Câu 10: (1 điểm)

Bài giải:

Khối lớp Ba tất cả số học sinh là:

94 – 16 = 78 (học sinh)

Đáp số: 78 học sinh.

III. Sở đề ôn thi học tập kì 1 môn Toán thù lớp 2 năm 20đôi mươi - 2021

1. Đề thi học tập kì 1 lớp 2 môn Toán - Đề 1

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (2 điểm)

Em hãy khoanh vào chữ cái đặt trước lời giải đúng:

Câu 1: Phxay tính 27 + 46 tất cả công dụng là:

A. 53

B. 63

C. 73

D. 83

Câu 2: Phnghiền tính 80 - 23 bao gồm kết quả là:

A. 57

B. 58

C. 59

D. 67

Câu 3: Phép tính 15 kg + 27 kilogam gồm tác dụng là:

A. 32 kg

B. 42 kg

C. 32 kg

D. 42 kg

Câu 4: Thứ nhị tuần này là ngày 23 mon 12. Thứ hai tuần sau là ngày:

A. 31

B. 30

C. 29

D. 28

II. PHẦN TỰ LUẬN (8 điểm)

Bài 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

32 + 19

71 - 54

29 + 9

63 - 5

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Bài 2: (2 điểm) Tìm x:

a) x - 55 = 45

b) x + 49 = 90

………………………….. …………………………..

………………………….. …………………………..

c) 28 + x = 100

d) 64 - x = 25

………………………….. …………………………..

………………………….. …………………………..

Bài 3: (3 điểm) Can bé xíu đựng 45 lít dầu. Can lớn đựng nhiều hơn can nhỏ xíu 9 lít dầu. Hỏi can lớn đựng được bao nhiêu lít dầu?

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Bài 4: (1 điểm): Hình vẽ mặt có:


a) ………….. hình tam giác.

Là hình: …………………………….

………………………………………

b) ………….. hình tứ giác.

Là hình: …………………………….

………………………………………

2. Đề thi học tập kì 1 lớp 2 môn Tân oán - Đề 2

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Bài 1: Khoanh tròn vào câu trả lời đúng cùng xong những bài bác tập sau:

a) Tìm x , biết 9 + x = 16

A. x = 9

B. x = 8

C. x = 7

b) Phép tính làm sao bên dưới sau đây bao gồm hiệu quả là 100?

A. 55 + 35

B. 23 + 77

C. 69 + 30

c) Kết quả tính 12 - 2 - 6 bằng công dụng phép trừ làm sao bên dưới đây?

A. 12 - 8

B. 12 - 7

C. 12 - 6

d) Điền vết >, Tháng 12 có 30 ngày... Từ 7 giờ mang đến 8 giờ là 60 phút ít....

e) Hình sau có

A. 3 tđọng giác

B. 4 tđọng giác

C. 5 tđọng giác

II. PHẦN TỰ LUẬN

Bài 2: Đặt tính rồi tính

50 - 32

46 + 39

83 + 17

93 - 9

100 - 68……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

36 + 18 - 45 = ...............................

76 - 29 + 8 = ..........................

Bài 4: Tìm X:

42 - X = 24

X - 24 = 56

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Bài 5: Năm ni bà 62 tuổi, chị em kém bà 28 tuổi. Hỏi năm nay mẹ từng nào tuổi?

Bài giải

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Bài 6: Tính hiệu, biết số bị trừ là số lớn nhất có nhì chữ số với số trừ là 90.

Bài giải

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

3. Đề thi học tập kì 1 lớp 2 môn Toán - Đề 3

PHẦN I: Trắc nghiệm

Bài 1: Khoanh tròn vào vần âm đặt trước phnghiền tính gồm công dụng đúng

a. 17 – 5 = 22

b. 18 – 5 = 23

c. 19 – 5 = 15

d. 16 – 5 = 11

Bài 2: Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước kết quả search x đúng

x – 13 = 20

a. x = 7

b. x = 33

c. x = 13

d. x = 23

Bài 3: Khoanh tròn vào vần âm đặt trước hiệu quả đúng: đôi mươi kg + 15 kg = ?

a. 15 kg

b. 25 kg

c. 35 kg

d. 45 kg

Bài 4: Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước công dụng hợp lý cho biểu thức: 100 – 26 + 12

a. 86

b. 74

c. 38

d. 84

PHẦN II : Tự luận

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

a. 52 + 46 = ……

b. 36 + 24 = ……

c. 34 – 12 = ……

d. 94 – 37 = ……

Bài 2: Viết số tương thích vào khu vực chấm

Có ……. hình tđọng giác

Có ……. hình tam giác

Bài 3: Điền dấu tương thích vào ô trống (>,

II. Đề thi học kì 1 lớp 2 năm 20trăng tròn - 2021 Hay nhất:


1. Đề thi học tập kì 1 lớp hai năm 2020 - 2021 môn Toán

2. Đề thi học tập kì 1 lớp hai năm 20đôi mươi - 2021 môn Tiếng Việt

III. Đề thi học kì 1 lớp 2 wpuonline.com biên soạn:

1. Đề thi học tập kì 1 lớp 2 năm 2020 - 2021 môn Tiếng Việt

2. Đề thi học kì 1 lớp hai năm 2020 - 2021 môn Toán

Từ việc luyện tập liên tiếp những đề tân oán lớp 2 này, các bạn học viên đã nhanh lẹ gắng được những dạng bài bác thi cơ mà từ kia các em từ bỏ khắc phục được nhược điểm, củng cụ kỹ năng và kiến thức, nhằm tới Khi có tác dụng bài thi thiệt thì vẫn đảm bảo an toàn được hiệu quả cao hơn nữa.

Trên phía trên, wpuonline.com vẫn reviews cho tới các em Bộ đề kiểm soát học tập kì 1 môn Tân oán lớp 2 năm 20trăng tròn - 2021. Trong khi, những em hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm tài liệu môn Tiếng Việt 2 cùng giải toán lớp 2 để học xuất sắc hơn các chương trình của lớp 2.

Xem thêm: Sự Thật Về Hướng Dẫn Cách Chơi 2 Acc Trên Bluestacks Tính Năng Đa Nhiệm


Để tiện hội đàm, chia sẻ kinh nghiệm về huấn luyện và giảng dạy cùng học tập những môn học tập lớp 2, wpuonline.com mời những thầy giáo viên, những bậc prúc huynh và các bạn học sinh truy cập đội riêng biệt giành riêng cho lớp 2 sau: Nhóm Tài liệu học hành lớp 2. Rất muốn nhận được sự cỗ vũ của các thầy cô với chúng ta.