Đề Thi Tiếng Anh Lớp 3 Kì 1

Với mong muốn góp những em bao gồm thêm tư liệu nhằm tìm hiểu thêm với những thầy cô giáo có thêm tứ liệu ra đề thi học tập kì 1 môn tiếng Anh lớp 3. wpuonline.com xin phép được gửi đến những em học sinh và quý thầy cô giáo Sở đề kiểm tra học tập kì 1 môn Tiếng Anh lớp 3. Hi vọng cùng với tư liệu này để giúp các em làm thân quen với những dạng đề, kết cấu đề nhằm lạc quan rộng vào kỳ thi tiếp đây. Chúc những em đạt được công dụng giỏi vào kỳ thi học kì 1 lớp 3.

Bạn đang xem: Đề thi tiếng anh lớp 3 kì 1


Đề thi học kì 1 môn giờ đồng hồ Anh lớp 3 (Có ma trận đề thi và tệp tin nghe)Mẫu ra đề thi tiếng Anh lớp 3 theo Thông tứ 22

Đề kiểm tra học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 3

ĐỀ SỐ 1I. Khoanh tròn vần âm a, b hoặc c trước câu trả lời đúng duy nhất. (4 điểm)1. Hello, My .......... is Linda.
a. name b. is c. I amét vuông. What is .........name?a. name b. my c. your3. Nó là cây viết chì.a. It"s a pen. b. It"s a pencil. c. It"s a rubber.4. How vì chưng you ....... your name?a. what b. is c. spell5. ......... this a library? - Yes, it is.a. Is b. who c. What6.What is this?a. It"s a book. b. It"s a computer. c. It"s a ruler.7. Is this a school bag?a. No. b. Yes, it is. c. it is not8. Queen priryma soochl.a. Queen primary school b. Primary Queen c. school QueenII. Thêm vào một trong những chữ cái nhằm chế tạo ra thành một tự hoàn chỉnh: (1 điểm)a. comp_ter b. Li_raryc. _encil d. fr_endIII. Nối các trường đoản cú Tiếng Việt sinh sống cột A phù hợp với các trường đoản cú Tiếng anh sống cột B (2 điểm).
AB1) cây viết mựca/ apple2) trái táob/ pencil3) cây viết chìc/ pen4) trang bị chuốt viết chìd/ School bag5) chiếc cặpe/ rubber6) cây thước kẻf/ book7) viên tẩyg/ Pencil sharpener8) quyển sáchh/ ruler
IV. Sắp xếp những tự thành câu hoàn chỉnh. (2 điểm)1. fine. /Thank / I / you / am.=> .........................................2. do/ spell / name / how / your / you?=> ...........................................3. Mai / am / I / .=> ...........................................4. are / How / you /?=> ...........................................V. Trả lời câu hỏi: (1điểm)1. What"s your name?............................................2. How are you?............................................
Đáp án:I. Khoanh tròn vần âm a, b hoặc c trước câu trả lời đúng độc nhất vô nhị. (4 điểm) Mỗi câu đúng 0,5đ.

Xem thêm: Lời Bài Hát Tất Cả Sẽ Thay Anh, Tất Cả Sẽ Thay Em (New Version)

1a 2c 3b 4c 5a 6c 7b 8aII. Thêm vào trong 1 chữ cái để chế tác thành một từ bỏ trả chỉnh: (1điểm) Mỗi câu đúng 0,25đ.computer b. Librarypencil d. friendIII. Nối rất nhiều từ bỏ Tiếng việt nghỉ ngơi cột A phù hợp với số đông tự Tiếng anh sống cột B (2 điểm) IV. Mỗi câu đúng 0,25đ.1- c 2- a 3- b 4- g 5- d 6-h 7- e 8- fV. Sắp xếp thành câu hoàn hảo. (2 điểm) Mỗi câu đúng 0,5đ.1. I am fine. Thank you.2. How bởi vì you spell your name?3. I am Mai.4. How are you? Trả lời câu hỏi: (1điểm) Mỗi câu đúng 0,5đ.

Xem thêm: Bài Văn Cảm Nghĩ Về Ngôi Trường Em Đang Học, Cảm Nghĩ Về Ngôi Trường Đang Học

1. My name is + name.2. I am fine.
Chia sẻ bởi: những bài tập tiếng Anh lớp 3 tự Unit 1 đến Unit 5 Những bài tập giờ Anh lớp 3 Bộ đề ôn tập Tiếng Anh lớp 3 lần nghỉ dịch Covid-19 31 đề ôn tập môn Tiếng Anh lớp 3
Học tập
*
Lớp 3
*
Đề thi học tập kì 1 Lớp 3
Bộ đề thi học kì 1 lớp 1, 2, 3, 4, 5 năm 20trăng tròn - 2021
*
9.844 164 đề khám nghiệm cuối học tập kì 1 trường đoản cú lớp 1 tới trường 5
Sở đề thi học kì 1 lớp 3 năm 2020 - 2021 theo Thông tứ 22 36.272 26 đề thi cuối học kì I môn Toán, Tiếng Việt, Tin học, Tiếng Anh, Đạo đức, TNXH lớp 3
Sở đề thi học tập kì 1 môn Tân oán lớp 3 năm 20trăng tròn - 2021 theo Thông tư 22 84.791 6 đề soát sổ học tập kì 1 lớp 3 môn Toán