Đề thi tiếng anh lớp 7 học kì 2 có đáp án

... giá tiền PHÒNG GD&ĐT TP. HÀ TĨNH KỲ THI KSCL HỌC KỲ II NĂM HỌC 20 15 -20 16 TRƯỜNG THCS LÊ BÌNH Môn: Tiếng Anh - Lớp - Thời gian: 45 phút Họ tên : …………………… Lớp: 6 … Số báo danh:…… Số Phách:……… ……………………………………………………………………………………… ... phí PHÒNG GD&ĐT TP. HÀ TĨNH KỲ THI KSCL HỌC KỲ II NĂM HỌC 20 15 -20 16 TRƯỜNG THCS LÊ BÌNH Môn: Tiếng Anh - Lớp - Thời gian: 45 phút ít Họ tên : …………………… Lớp: 6 … Số báo danh:…… Số Phách:……… ……………………………………………………………………………………… ... Số báo danh: …………… HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 20 15 - 20 16 Môn : Tiếng Anh - Cmùi hương trình đại trà PHÒNG GD&ĐT THÁI THỤY I ĐÁP ÁN B B A A B 31 grade C C C A 10 C 32 on 11 D 12 D 13...

Bạn đang xem: Đề thi tiếng anh lớp 7 học kì 2 có đáp án


*

... ĐẢO ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 20 15 -20 16 - PHẦN LISTENING, VOCABULARY, GRAMMAR, READING, Đề bao gồm 02 trang WRITING MÔN: TIẾNG ANH - LỚPhường. Thời gian: 45 phút ít (ko kể thời gian giao đề) ... tư liệu, vnạp năng lượng pháp luật, biểu mẫu mã miễn giá tiền PHÒNG GD&ĐT THÁI THỤY ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II - NĂM HỌC 20 15 - 20 16 Môn: Tiếng Anh - Cmùi hương trình Thí điểm Thời gian làm bài: 45 phút I Listen ... hỏi nhà đề em vừa trình diễn - THE END - VnDoc - Tải tài liệu, vnạp năng lượng luật pháp, biểu mẫu mã miễn giá thành PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI HỌC KỲ II QUẬN BÌNH THỦY NĂM HỌC 20 14 - 20 15 MÔN: ANH VĂN...
*

... TẠO ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM HỌC 20 14 -20 15 - MÔN: TIẾNG ANH - LỚP.. (THÍ ĐIỂM) ĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian có tác dụng bài: 60 phút, ko nói thời gian phát đề (Đề kiểm tra bao gồm 03 ... biểu mẫu miễn mức giá TRƯỜNG trung học cơ sở HIẾU THÀNH ĐỀ THI HỌC KỲ II NĂM HỌC 20 15 - 20 16 MÔN THI: TIẾNG ANH - LỚP.. Thời gian có tác dụng bài: 60 phút I LISTENING: (2. 0pts) Part 1: Listen carefully & choose ... CUỐI NĂM HỌC 20 14 -20 15 MÔN: TIẾNG ANH Cmùi hương trình Thí Điểm Bài I ; II III: bao gồm 26 câu trắc nghiệm = 6, 5 điểm Học sinc lựa chọn câu 0 ,25 điểm Câu 1: D Câu 7: C Câu 13: B Câu 19: B Câu 25 : A Câu 2: A...
*

... PHÒNG GD&ĐT ỨNG HÒA ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ TRƯỜNG THCS NGUYỄN THƯỢNG HIỀN NĂM HỌC 20 15 - 20 16 MÔN: TIẾNG ANH - LỚP THÍ ĐIỂM Họ tên: Thời gian làm cho bài: 45 phút ít Lớp: ĐỀ SỐ Mark Remark ... PHÒNG GD&ĐT ỨNG HÒA ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ TRƯỜNG THCS NGUYỄN THƯỢNG HIỀN NĂM HỌC 20 15 - 20 16 MÔN: TIẾNG ANH - LỚPhường THÍ ĐIỂM Họ tên: Thời gian làm bài: 45 phút ít Lớp: ĐỀ SỐ Mark Remark ... PHÒNG GD&ĐT ỨNG HÒA ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ TRƯỜNG trung học cơ sở NGUYỄN THƯỢNG HIỀN NĂM HỌC 20 15 - 20 16 MÔN: TIẾNG ANH - LỚPhường THÍ ĐIỂM Họ tên: Thời gian làm cho bài: 45 phút Lớp: ĐỀ SỐ Mark Remark...
*

Bộ đề thi học2 môn tiếng anh lớp 11 thức giấc đồng tháp năm năm trước năm ngoái đề thi học kỳ 2 môn tiếng anh lớp 11 đáp án cùng file nghe


... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH ĐỒNG THÁP.. ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề tất cả 03 trang) KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II Năm học: 20 14 - 20 15 Ngày Mônthi: thi: 10/01 /20 12 TIẾNG ANH – LỚPhường 11 Ngày thi: 14/5 /20 15 Thời ... chủng loại miễn giá thành SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH ĐỒNG THÁP.. KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II Năm học: 20 14 - 20 15 Môn thi: TIẾNG ANH Lớp 11 Ngày thi: 14/5 /20 15 HƯỚNG DẪN CHẤM (bao gồm 02 trang) PART A: MULTIPLE ... 02 trang) PART A: MULTIPLE CHOICE QUESTIONS: (6,0 pts) (0 ,25 x 24 = 6,0) Mã đề Câu hỏi 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 145 23 7 B A T F D D C B C B B C D A C B A B D A C A C D D C T...
*

Bộ đề thi học kỳ 1 môn tiếng anh lớp 9 huyện hoài nrộng, bình định năm học 2014 năm ngoái bộ đề thi học kỳ 1 môn tiếng anh lớp 9 đáp án


... mẫu mã miễn tổn phí Ủy Ban Nhân Dân HUYỆN HOÀI NHƠN PHÒNG GIÁO DỤC–ĐÀO TẠO ĐỀ THI HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2 014 – 2 015 Môn: Tiếng Anh Ngày thi: 22 / 12 / 2 014 Thời gian: 45 phút ít (Không nhắc thời gian phạt đề) Trường: ………………………………… ... chủng loại miễn mức giá UBND HUYỆN HOÀI NHƠN PHÒNG GIÁO DỤC–ĐÀO TẠO ĐỀ THI HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2 014 – 2 015 Môn: Tiếng Anh Ngày thi: 22 / 12 / 2 014 Thời gian: 45 phút (Không kể thời hạn phát đề) Trường: ………………………………… ... mẫu mã miễn chi phí Ủy Ban Nhân Dân HUYỆN HOÀI NHƠN PHÒNG GIÁO DỤC–ĐÀO TẠO ĐỀ THI HỌC KÌ I - NĂM HỌC 2 014 – 2 015 Môn: Tiếng Anh Ngày thi: 22 / 12 / 2 014 Thời gian: 45 phút (Không đề cập thời gian phân phát đề) Trường: …………………………………...
... liệu, vnạp năng lượng quy định, biểu mẫu miễn chi phí D C B 10 A 11 A 12 C 13 D 14 A 15 B 16 C III Choose the words or phrases that are not correct (0.5 p) 17 B 18 A IV Read the passage below: Decide whether ... 0,25 II 1C 2B 3C 4D 5C 6A 7A 8B điểm ý 0,25 III 1B 2B 3A 4D 5C điểm ý 0,2 IV 1C 2B 3 chiều 4A 5A 6B 1, 5 điểm ý 0,25 V is doing is taking skip don’t go điểm ý 0,25 VI Lan has a new school bag 1, 5 điểm ... ……………………………………………………………………………………… HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC KÌ I Môn: Tiếng Anh Lớp NỘI DUNG I Circle the word whose underlined, bold part is pronounced differently from the others (1p) C A D C II Choose the best options...
... The end! ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN TIẾNG ANH - LỚP NĂM HỌC 20 13 - 20 14 Thời gian: 40 phút ít PHÒNG GD&ĐT HẢI LĂNG TRƯỜNG TIỂU HỌC HẢI HÒA HỌ TÊN: ………………… Lớp 4 …………………… Mark Listening Q.2 Q3 quận 4 Q.1 Reading ... GD&ĐT CÁI BÈ ĐỀ THI HỌC KỲ II TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐOÀN THỊ NGHIỆP. NĂM HỌC 2 015 - 20 16 - MÔN: TIẾNG ANH - LỚPhường. Full name: _ Mark Class: Bốn/…….Date: May , 20 16 A LISTENING ... TIỂU HỌC NGUYỄN HUỆ ĐỀ THI CUỐI NĂM NĂM HỌC 2 015 - 20 16 Full name: …………………… MÔN: TIẾNG ANH - LỚPhường. Class: …… Thời gian: 40 phút ít Date: Listening quận 1 quận 2 Q.3 Reading &Writing quận 4 Q.5...
... giá tiền TRƯỜNG THCS HỒ TÙNG MẬU ĐỀ KIỂM TRA SỐ HỌC KỲ - NĂM HỌC 20 15 - 20 16 Họ tên: MÔN: TIẾNG ANH - LỚP.. Lớp: Thời gian: 45 phút Ngày thi: Thđọng 7, 20 / 02/ trăng tròn 16 Mark Teacher’s remark PART ... HUỲNH THÚC KHÁNG ĐỀ KIỂM TRA SỐ HỌC KỲ NĂM HỌC 20 15 - 20 16 Họ tên: ………………………………… MÔN: TIẾNG ANH - LỚPhường THÍ ĐIỂM Lớp: ………………………………… Thời gian: 45 phút A LISTENING (2, 5pts): Question ... phương tiện, biểu chủng loại miễn phí tổn TRƯỜNG THCS TẢO DƯƠNG VĂN ĐỀ THI HỌC KỲ - NĂM HỌC: 20 15 - 20 16 Name: ………………………… MÔN: TIẾNG ANH - LỚP Class : 6 Thời gian có tác dụng bài: 45 phút ít I PHONETICS: Choose...

Xem thêm: Phần Mềm Tạo Hiệu Ứng Kỹ Xảo Cho Video, Adobe After Effects 2020


... KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 20 15 - 20 16 Môn : Tiếng Anh - Chương trình phổ thông 11 C 12 A 13 D 14 A 15 A 28 pair 34 D 16 C 17 C 18 D 19 B 20 A 29 small 30 không lấy phí 35 C 21 A 22 A 23 B 24 C 25 B 31 are ... popular - small - pair - lớn - are - strongest - miễn phí Today, badminton becomes a very (26 ) sports activity It spreads quickly from the city ( 27 ) the countryside People need only a (28 ) ... than this? Is this - The end – Họ thương hiệu thí sinh: ……………………………………… Số báo danh: …………… PHÒNG GD&ĐT THÁI THỤY I ĐÁPhường ÁN C C B A B 26 popular 33 C A B C D 10 B 27 to...

Bộ đề thi với đáp án học kỳ 1 môn tiếng anh lớp 9 ngôi trường trung học cơ sở hoàng vnạp năng lượng trúc năm học 2013 năm trước đề thi học kỳ 1 môn tiếng anh lớp 9 đáp án


... READING (2ms) Chọn trường đoản cú thích hợp điền vào đoạn văn: Television is the most popular mean of entertainment (1) …………… the American household People of all ages use this medium to lớn entertain(2)………………… ... too much This is due khổng lồ the fact (6)………… they participate less in physical activities, spend less (7)………… on reading & studying, and see a world of violence that (8)…………affect their own thinking ... - Tải tư liệu, văn uống lao lý, biểu chủng loại miễn tổn phí We can’t go out because of the heavy rain (wish) => We ……….………………………………………………………………………… GOOD LUCK TO YOU! VnDoc - Tải tư liệu, văn uống pháp luật,...
... each correct answer B C D A D B B B B 10 A 11 B 12 B 13 D 14 A 15 D 16 C 17 B 18 D 19 C 20 A 21 D 22 A 23 D 24 C 25 D 26 B 27 B 28 B 29 C 30 C Part2: (10 points) - point for each correct answer ... http://thcs-suoingo-tayninh.violet.vn/ 21 D 22 C 23 B 24 B IV.0,5 x = 2ms 25 B 26 A 27 B V.TỰ LUẬN – WRITING: 0,5 x = 2ms 29 .There are people in my family 30.I live in _ 31.My father is a/ an _ 32. I am a student 28 D TEST ... điểm) từ bỏ câu mang lại câu 20 câu 0 ,25 điểm D C C C B B C B B C 14 C 15 D 16 D 17 B 18 C 19 D 20 B Phần III (1, điểm) câu 0 ,2 iểm 22 D 23 B 24 C 25 F 26 A Phần IV (2 điểm)từng câu 0 ,25 điểm name years in...
... …………….THE END……………… Trang BỘ ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN TIẾNG ANH LỚP. MÃ KÍ HIỆU <*****> ĐÁP. ÁN ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI THÀNHPHỐ Lớp - Nămhọc 2015 - năm nhâm thìn MÔN: TIẾNG ANH (Hướngdẫnchấmbao gồm trang) ... Alan Trang 17 BỘ ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN TIẾNG ANH LỚP MÃ KÍ HIỆU <*****> ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHON HỌC SINH GIỎI THÀNH PHỐ LỚPhường. – Năm học 2015- năm nhâm thìn MÔN TIẾNG ANH ( Hướng dẫn chấm gồm trang ... wish………………………………………………………………………… Trang 47 BỘ ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI MÔN TIẾNG ANH LỚP.. MÃ KÍ HIỆU <*****> ĐÁPhường ÁN ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI THÀNH PHỐ LỚPhường – Năm học năm ngoái – năm 2016 MÔN: Tiếng Anh ( Hướng dẫn chnóng có...
... that are not correct (1 pt) 35 Is your classroom on the three floor? A B C D 36 Are there a trees behind your house? A B C D …… The over of the test…… Đáp án I II Odd one out (1 pt) A pencil B ruler ... finish at 11 .30 After school, she goes home page She usually helps her mother (25)…… the housework Sometimes she plays ( 26) ……………… with her friends in her front yard She loves her house very much 21 A kisses ... word to lớn complete the passage (1, 5 pts) Lien lives in the thành phố with her parents and brother She gets up at 5.30 She has breakfast at 6. 00 & ( 21) ……….the house at 6. 30 The school isn’t far (22)……...

Xem thêm: 10 Điều Nên Làm Khi Người Yêu Cũ Có Người Yêu Mới, Người Yêu Cũ Có Người Yêu Mới, Làm Gì Cho Ngầu


... me “Where you live?” -> She asked me ……………………………………………………………… Mai has lived in Hanoi since she was 10 -> He started ……………………………………………………………… They can’t speak English fluently -> They wish ……… …………………………………………….………… ... large vocabulary THE END ANSWER KEY TIẾNG ANH Question I: Choose the word that has the underlined part pronounced different from the other (1pt) VnDoc - Tải tài liệu, vnạp năng lượng điều khoản, biểu chủng loại ... lớn anything about it Join us now (8) ………………the Earth Question V: Rewrite each sentence, beginning as shown (2 pts) He can’t pass the examination -> He wishes ………………………………………………………………… VnDoc - Tải...
Tai lieu Mục lục Bài viết Tìm tìm new Luận Vnạp năng lượng Tài liệu bắt đầu Chủ đề bài liệu mới đăng tạo thành cv xin việc cunghocvui kiếm tìm kiếm giao thương mua bán nhà đất Giỏi tin học tập Documento lớn Dokument bắt tắt văn uống bạn dạng trong tâm bà bầu chiến tranh cùng với cối xay gió ngữ vnạp năng lượng 8 đã từng em cùng phụ huynh đi thăm mộ người thân trong gia đình trong dịp nghỉ lễ tết Điểm lưu ý bình thường cùng sứ mệnh của ngành ruột khoang tngày tiết minh về bé trâu lập dàn ý bài vnạp năng lượng trường đoản cú sự lớp 10 giải bài bác tập đồ lý 8 cthị trấn cũ trong bao phủ chúa trịnh giải bài tập vật lý 9 biên soạn văn uống tế nghĩa sĩ cần giuộc biên soạn bài bác cô nhỏ bé chào bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minc ve sầu bé trau củ