đề thi trắc nghiệm toán 11 học kì 1


A.(x = fracpi 4 + kpi ,left( k in Z ight))B.(x = - fracpi 4 + kpi ,left( k in Z ight))C.(x = pm fracpi 4 + k2pi ,left( k in Z ight))D.(x = fracpi 4 + kfracpi 2,left( k in Z ight))

Câu 2:Mã câu hỏi:49304

Cho hai tuyến đường trực tiếp (d_1)với (d_2)chéo nhau. Có bao nhiêu phương diện phẳng cất (d_1) và tuy vậy song cùng với (d_2)?


A.2B.4C.3D.1

Câu 3:Mã câu hỏi:49305

Cho bốn điểm A, B, C, D ko thuộc bên trong một mặt phẳng. Trên AB, AD theo lần lượt lấy những điểm M, N làm sao cho MN giảm BD trên I. Điểm I không ở trong phương diện phẳng như thế nào sau đây:


A.(ABD).B.(CMN).C.(BCD).D.(ACD).

Bạn đang xem: đề thi trắc nghiệm toán 11 học kì 1

Câu 4:Mã câu hỏi:49306

Nghiệm của phương thơm trình sau (sqrt 3 sin x - cos x = 2).


A.(x = fracpi 3 + kpi ,left( k in Z ight).)B.(x = frac2pi 3 + k2pi ,left( k in Z ight).)C.(x = fracpi 2 + k2pi ,left( k in Z ight).)D.(x = fracpi 3 + k2pi ,left( k in Z ight).)

Câu 5:Mã câu hỏi:49307

Cho tư điểm ko đồng phẳng, ta rất có thể xác định được nhiều tốt nhất từng nào phương diện phẳng sáng tỏ từ bỏ bốn điểm đang mang lại ?


A.4B.3C.2D.6

Câu 6:Mã câu hỏi:49308

Cho hình chóp (S.ABCD)có đáy (ABCD)là hình bình hành. hotline (M, N)thứu tự là trung điểm (AD)và (BC). Giao con đường của hai phương diện phẳng ((SMN))với ((SAC))là:


A.(SO, O) là tâm hình bình hành (ABCD).B.(SD)C.(SG, G) là trung điểm (AB)D.(SF, F) là trung điểm (CD)

Câu 7:Mã câu hỏi:49311

Cho dãy số (u_n) khẳng định bởi: (left{ eginarraylu_1 = 1\u_n = 2u_n - 1 + 3 m forall n ge 2endarray ight.). Viết năm số hạng đầu của dãy;


A.1;5;17;29;61.B.1;5;14;29;61.C.1;5;13;28;61..D.1;5;13;29;61

Câu 8:Mã câu hỏi:49312

Cho những chữ số 2, 3, 4, 5, 6, 7. lúc đó tất cả từng nào số tự nhiên và thoải mái có tía chữ số được Ra đời tự những chữ số sẽ cho?


A.216B.120C.18D.720

Câu 9:Mã câu hỏi:49313

Các thành thị A, B, C, D được nối với nhau do các tuyến đường như hình mẫu vẽ. Hỏi gồm từng nào biện pháp đi từ A cho D mà qua B với C có một lần?

*


A.24B.9C.18D.10

Câu 10:Mã câu hỏi:49324

Cho hình bình hành ABEF. Gọi D, C lần lượt là trung điểm của AF và BE, O là giao điểm của AC và BD, I là giao điểm của FC cùng DE. Phép tịnh tiến (T_overrightarrow FI )trở thành tam giác DIF thành tam giác như thế nào sau đây:

*


A.(Delta ,,AOD.)B.(Delta ,,CIE.)C.(Delta ,,OBC.)D.(Delta ,,OCI.)

Câu 11:Mã câu hỏi:49329

Đề khám nghiệm hoc kì 1 môn Toán khối 11ở 1 Trường THPT gồm 2 phần tự luận cùng trắc nghiệm, trong các số đó phần trường đoản cú luận tất cả 13đề, phần trắc nghiệm gồm 10đề. Mỗi học sinh nên có tác dụng bài bác thi tất cả một đề tự luận với một đề trắc nghiệm. Hỏi Trường trung học phổ thông đó tất cả bao nhiêu cách lựa chọn đề thi?


A.130B.23C.253D.506

Câu 12:Mã câu hỏi:49333

Gieo đột nhiên một bé xúc dung nhan phẳng phiu cùng đồng hóa học 3 lần. Lúc đó (nleft( Omega ight) = ?)


A.6.5.4B.36C.6.6.6D.6.6.5

Câu 13:Mã câu hỏi:49341

Nghiệm của phương trình (cos ^2x + sqrt 3 sin 2x = 1 + sin ^2x)là:


A.(left< eginarraylx = kfrac23pi \x = fracpi 3 + kfrac23piendarray ight..)B.(left< eginarraylx = kpi \x = fracpi 3 + kpiendarray ight..)C.(left< eginarraylx = kfrac12pi \x = fracpi 3 + kfrac12piendarray ight..)D.(left< eginarraylx = k2pi \x = fracpi 3 + k2piendarray ight..)

Câu 14:Mã câu hỏi:49344

Hệ số của (x^7)trong knhị triển của (left( 3 - x ight)^9)


A.( - 9C_9^7)B.( - C_9^7)C.(9C_9^7)D.(C_9^7)

Câu 15:Mã câu hỏi:49345

Tập xác định của hàm số (y = frac2sqrt 2 - sin x ):


A.(left( 2; + infty ight).)B.(Rackslash left 2 ight.)C.(R)D.(left< 2; + infty ight).)

Câu 16:Mã câu hỏi:49347

Xếp 7 fan vào trong 1 băng ghế bao gồm 9 khu vực. Hỏi có bao nhiêu cách xếp?


A.36B.2250C.5040D.181440.

Xem thêm: Tải Game Bạo Loạn Đường Phố Về Máy Tính, Download Game Cướp Đường Phố

Câu 17:Mã câu hỏi:49349

Nghiệm của phương trình lượng giác: (2sin ^2x - 3sin x + 1 = 0)thỏa điều kiện (0
A.(x = fracpi 2.)B.(x = fracpi 3.)C.(x = fracpi 6.)D.(x = frac5pi 6.)

Câu 18:Mã câu hỏi:49356

Hàm số (y = ung left( fracx3 + fracpi 6 ight))xác định khi:


A.(x e pi + k3pi ,left( k in Z ight))B.(x e - fracpi 12 + k3pi ,left( k in Z ight))C.(x e - fracpi 2 + k6pi ,left( k in Z ight))D.(x e pi + k6pi ,left( k in Z ight))

Câu 19:Mã câu hỏi:49358

Cho 6 chữ số 2, 3, 4, 5, 6, 7. Có từng nào số tự nhiên chẵn có 3 chữ số lập tự 6 chữ số đó.

Xem thêm: Bộ 16 Đề Thi Học Kì 1 Lớp 9 Môn Ngữ Văn Lớp 9 Có Đáp Án, Bộ Đề Thi Học Kì 1 Môn Ngữ Văn Lớp 9 Năm Học 2020


A.256B.108C.36D.18

Câu 20:Mã câu hỏi:49362

Một túi cất 6 bi xanh, 4 bi đỏ. Lấy thốt nhiên 2 bi. Tính phần trăm sẽ được cả hai bi các màu sắc đỏ


A.(frac512.)B.(frac215)C.(frac745)D.(frac815)

Câu 21:Mã câu hỏi:49363

Một vỏ hộp đựng 4 bi xanh và 6 bi đỏ, theo lần lượt rút 2 viên bi. Xác suất nhằm rút được một bi xanh cùng một bi đỏ là


A.(frac215)B.(frac625)C.(frac815)D.(frac415)

Câu 22:Mã câu hỏi:49368

Trong phương diện phẳng (Oxy), đến điểm (M(1; - 2)). Phép tịnh tiến theo vectơ (overrightarrow v = left( - 1;1 ight))biến điểm (M)thành (N). Tìm tọa độ điểm (N).


A.(Nleft( 0; - 1 ight))B.(Nleft( 2; - 3 ight))C.(Nleft( - 2;3 ight))D.(Nleft( - 1;0 ight))

Câu 23:Mã câu hỏi:49372

Phxay vị từ chổ chính giữa (O)tỉ số (-2)trở thành mặt đường tròn (left( x - 1 ight)^2 + left( y - 2 ight)^2 = 4)thành mặt đường nào


A.(left( x - 2 ight)^2 + left( y - 4 ight)^2 = 16)B.(left( x - 4 ight)^2 + left( y - 2 ight)^2 = 16)C.(left( x - 4 ight)^2 + left( y - 2 ight)^2 = 4)D.(left( x + 2 ight)^2 + left( y + 4 ight)^2 = 16)

Câu 24:Mã câu hỏi:49385

Trong phương diện phẳng (Oxy), (M(3;2)). Tìm ảnh (M") của (M)qua phnghiền cù (Q_(O;90^0))


A.(left( - 3; - 2 ight))B.(left( 3; - 2 ight))C.(left( - 2;3 ight))D.(left( 2; - 3 ight))

Câu 25:Mã câu hỏi:49387

An mong muốn sở hữu một cây cây bút mực cùng một cây cây bút chì. Các cây cây bút mực bao gồm 8 màu sắc khác nhau, các cây cây bút chì cũng có 8 màu khác biệt. vì vậy An có bao nhiêu bí quyết chọn?


Chuyên mục: Tin tức