Diện tích hình thoi bằng một nửa diện tích hình chữ nhật tính chu vi hình chữ nhật

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1


Bạn đang xem: Diện tích hình thoi bằng một nửa diện tích hình chữ nhật tính chu vi hình chữ nhật

*

Diện tích hình thoi bởi một phần hai DT hình chữnhật . Tính chu vi hình chữ nhật. Biết diện tích hình thoi là 36cm2 và chiều dài của Hcông nhân là 12cm


*

Diện tích hình chữ nhật là :

36 x 2 = 72 ( cm2 )

Chiều rộng lớn hình chữ nhật là :

72 : 12 = 6 ( cm )

Chu vi hình chữ nhật là :

( 12 + 6 ) x 2 = 36 ( centimet )

Đáp số : 36 cm

tk cj nè


*

Diện tích hình chữ nhật là:

36 x 2 = 72(cm2)

Chiều rộng hình chữ nhật là:

72 : 12 = 6(cm)

Chu vi hình chữ nhật là:

(12 + 6) x 2 = 36(cm)

Đ/s: 36cm


diện tích S hình chữ nhật là

36 x 2 = 72 ( cm2 )

chiều rộng lớn hình chữ nhật là

72 : 12 = 6 ( cm )

chu vi hình chữ nhật là

( 12 + 6 ) x 2 = 36 ( centimet )

đáp số : 36 cm


Bài giải

Diện tích của hình thoi là 36m2 vậy diện tích S của hình chữ nhật là:

36 x 2 = 72(m2)

Chiều rộng lớn của hình chữ nhật kia là:

72 : 12 = 6(m)

Vậy chu vi của hình chữ nhật đó là:

(12 + 6) x 2 = 36(m)

Đáp số: 36m

Mình cũng ko biết tất cả đúng ko nữa ví như chúng ta thấy sai thì bản thân vẫn chịu
Xem thêm: Xuất Database Thành File Sql, Hướng Dẫn Các Cách Import File

diện tích S hình chữ nhật là 36 nhân 2 = 72 (cm2)

chiều rộng hình chữ nhật là :72:12=6 (cm)

chu vi hình chữ nhật là (6+12)nhân 2=36(cm)


Diện tích hình thoi bằng 36cmét vuông cùng bằng một nửa diện tích hình chữ nhật , chiều lâu năm hình chữ nhật bằng 12centimet . Tính chu vi hình chữ nhật


Diện tích hình thoi bằng một nửa diện tích hình chữ nhật .Tính chu vi hình chữ nhật .Biết

-Diệntích hình thoi bởi 36centimet vuông

-Chiều dài hình chữ nhật là 12cm


Diện tích hình thoi 36cm2vàbằng một phần hai diện tích hình chữ nhật .Hình chữnhật vó chiều nhiều năm là 12centimet.Tính chu vi hình chữ nhật


Diện tích hình thoi bằng 36cmét vuông cùng bằng một ít diện tích S hình chữ nhật , chiều lâu năm hình chữ nhật bằng 12cm .Tính chu vi hình chữ nhật


diện tích S hình thoi bằng nửa diện hình chữ nhật có chiều nhiều năm 12 centimet. tính chu vi hình chữ nhật. biết rằng diện tích hình thoi là 30 cm2


diện tích hình thoi bởi 1 nửa diện tích hình chữ nhật .tính chu vi hình chữ nhật

các bạn nhớ vẽ 1 hình thoi có diệntích là 36xăng tim2 cùng 1 hình chữ nhật có chiều rộng lớn là 12 centimet conf chiều lâu năm thì chưa biết

ai giúp minh trước tiên mk mê say cho cả cách giải nữa nhé


Một miếng gỗ hình thoi tất cả độ nhiều năm hai đường chéo bằng chiều lâu năm cùng chiều rộng lớn của một miếng mộc hình chữ nhật bao gồm chu vi là 60cm. Biết miếng gỗ hình chữ nhật tất cả chiều dài thêm hơn nữa chiều rộng lớn 6cm. Tính diện tích S miếng mộc hình thoi?
Xem thêm: Soạn Bài Chương Trình Địa Phương Phần Văn Lớp 8 Trang 141, Soạn Bài Chương Trình Địa Phương Phần Văn

Cho hình chữ nhật ABCD và hình thoi BCPM tất cả tầm thường cạnh BC . Biết hình chữ nhật bao gồm chiều dài gấp rất nhiều lần chiều rộng với chu vi là 30dm

a) tính chu vi hình thoi BCPM

b) biết BO = 6centimet ; CO = 8centimet . Hãy so sánh diện tích S hình thoi BCPM và mặc tích hình chữ nhật.


Hình chữ nhật có chiều lâu năm 18centimet, chiều rộng 12centimet. Một hình thoi tất cả diện tích bằng diện tích S hình chữ nhật. Biết một đường hình thoi là 16cm. Tính độ lâu năm đường chéo cánh còn lại.


Chuyên mục: Tin tức