Giải hệ phương trình 4 ẩn bằng ma trận

A.X = BStep 2: Biến đổi ma trận xẻ sunggiữ mẫu 1, các dòng khác ảnh hưởng lên mẫu 1 để cột 1 bởi 0

loại 2 trừ chiếc 1

cái 3 trừ 2 lần cái 1

chiếc 4 trừ 3 lần chiếc 1

cái 5 trừ 4 lần cái 1

*

Đến phía trên, em hoàn toàn có thể dùng laptop để giải hệ 4 phương trình 4 ẩn, trường hợp máy vi tính của em không cung ứng,thì em liên tiếp thay đổi ma trận thành hệ 3 phương thơm trình 3 ẩn nhằm giải. Nhưng nhỏng em thấy đó 4 hướng trình tương tự nhau, nên hệ phương thơm trình thuở đầu vẫn trsinh sống thành

*

5 ẩn mà chỉ tất cả 2 pmùi hương trình vậy buộc phải ta được phxay mang đến tùy ý 3 ẩn (free-choice)

*

*

Vậy nghiệm của hệ phương trình đang mang lại là

*


Chuyên mục: Tin tức