Hai thửa ruộng thu hoạch được 3 tấn 2 tạ thóc

Câu trả lời được đúng đắn đựng lên tiếng chính xác với an toàn, được xác nhận hoặc vấn đáp vị các Chuyên Viên, gia sư hàng đầu của Shop chúng tôi.
Bạn đang xem: Hai thửa ruộng thu hoạch được 3 tấn 2 tạ thóc

*

1)

Đổi 3 tấn 2 tạ = 3200 kg

6 tạ = 600 kg

Thửa ruộng trước tiên thu hoạch được số ki-lô-gam gạo là:

$(3200+600):2=1900$ (kg)

Thửa ruộng máy nhì thu hoạch được số ki-lô-gam gạo là:

$3200-1900=1300$ (kg)

Đáp số: thửa ruộng trước tiên 1900 kilogam thóc

thửa ruộng thứ hai 1300 kilogam thóc

2)

Số tròn chục lớn số 1 có 3 chữ số là 990

Tổng của 3 số là:

$990 imes3=2970$

Đáp số: 2970

3)

Đội cha sửa được số mét mặt đường là:

$(45+49):2=47$ (m)

Cả 3 team sửa được số mét con đường là:

$45+47+49=141$ (m)

Đáp số: 141m đường


star

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar

Xem thêm: Entry Processes Là Gì - Ý Nghĩa Các Thông Số Trong Cpanel Hosting


*

1)

Đổi 3 tấn 2 tạ = 3200 kg

6 tạ = 600 kg

Thửa ruộng thứ nhất thu hoạch được số kilogam gạo là:

(3200+600)÷2=1900(kg)

Thửa ruộng trang bị nhì thu hoạch được số kilogam gạo là:

3200-1900=1300(kg)

Đáp số:

2)

Số tròn chục lớn số 1 tất cả 3 chữ số là 990

Tổng của 3 số là:

990×3=2970

Đáp số:

3)

Đội tía sửa được số mét con đường là:

(45+49)÷2=47(m)

Cả 3 team sửa được số mét đường là:

45+47+49=141(m)

Đáp số:


star

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar

b.1

đổi 3 tấn 2 tạ = 3200 kg

thửa ruộng đầu tiên thu hoạch được số kilogam là:

(3200 + 600) : 2 = 1900(kg)

thửa ruộng sản phẩm công nghệ nhì thu hoạch được số kilogam là:

3200 - 1900 = 1300(kg)

đáp số : thửa ruộng thứ nhất:1900kg

thửa ruộng sản phẩm hai:1300kg

b.2

số chòn chục tất cả 3 chữ số là: 990

tổng của 3 số là :

990 x 3 = 2970

đáp số : 2970

b.3

team 3 sửa được số mét đường là

(45 + 49) : 2 = 47(m)

cả 3 đổi sửa được số mét mặt đường là:

45 + 47 + 49 = 141(m)

đáp số : 141 m đường
Xem thêm: Top 1500 + Những Câu Châm Ngôn Hay Về Tình Yêu Buồn Chạm Đến Tận Cùng Nỗi Đau

star

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar

Chuyên mục: Tin tức