Học viện âm nhạc hà nội lấy bao nhiêu điểm

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Phương thức xét tuyển chung:Tổng điểm =Điểm Chuyên ngành thông số 2 + Điểm TB KTTH + điểm cộng (bao gồm KV, ƯT) theo dụng cụ của Bộ giáo dục và đào tạo cùng Đào chế tạo.Điểm ĐK (Tiêu chí phụ) xét tuyển so với từng Chuim ngành gồmĐiểm Chuyên ổn ngành,Điểm vừa phải Kiến thức tổng đúng theo,Điểm trung bình môn Vnạp năng lượng tự 5.0 (năm điểm) trngơi nghỉ lên.


Pmùi hương thức xét tuyển chung:Tổng điểm =Điểm Chuim ngành hệ số 2 + Điểm Năng năng khiếu hoặc Xướng âm + điểm cùng (bao gồm KV, ƯT) theo dụng cụ của Bộ Giáo dục với Đào tạo thành.Xét tuyển chọn theo 02 tiêu chí:Xét theo căn cứ điểm Chuim ngành, Tổng điểm và tiêu chí riêng chotừng chuyên ngành:Xét điểm từ cao xuống tốt căn cứ tiêu chí từng siêng ngành...


English
Các khoa, bộ môn
Khoa Piano
Khoa Dây
Khoa Kèn - Gõ
Khoa Accordion - Guitar- Organ
Khoa nhạc Jazz
Khoa Tkhô giòn nhạc
Khoa Âm nhạc Truyền thống
Khoa Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học
Khoa Kiến thức Âm nhạc
Khoa Văn uống hoá và Kiến thức cơ bản
Quảng cáo
*
*
*
*
*
*

Chuyên mục: Tin tức