Hướng dẫn cài đặt tomcat

1. Tommèo là gì?

Tomcat là 1 áp dụng sever gọn gàng dịu, thường dùng để deploy những ứng dụng Java Web. Nó được phát triển bởi vì Apabít với hoàn toàn miễn tổn phí (không lấy phí