Hướng dẫn sử dụng phần mềm misa sme.net 2015

1. Giới thiệu tổng quan liêu về phần mềm wpuonline.com SME.NET 2015
*
*
*

❖wpuonline.com SME.NET 2015 là ứng dụng kế tân oán dành cho doanh nghiệp vừa và bé dại, đáp ứng một cách đầy đủ các nhiệm vụ kế tân oán.

Bạn đang xem: Hướng dẫn sử dụng phần mềm misa sme.net 2015


*

Quỹ

*

Ngân hàng

*

Mua hàng

*

Bán hàng

*

Quản lý hóa đơn

*

Kho

*

CCDC

*

TSCD

*

Tiền lương

*

Thuế

*

Giá thành

*

Ngân sách

*

Tổng hợp


❖wpuonline.com SME.NET năm ngoái hoàn toàn đáp ứng Chế độ kế toán Doanh nghiệp nhỏ dại và vừa, mặt khác luôn cập nhật những chế độ kế toán thù, tài chính mới nhất:

✓Thông tư 200/2014/TT-BTC - Hướng dẫn Chế độ kế tân oán Doanh nghiệp

✓Thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10 mon 10 năm năm trước - Sửa thay đổi bổ sung cập nhật một vài quy đinh về thuế

✓Thông tứ 138/2011/TT-BTC chỉ dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán Doanh nghiệp nhỏ cùng vừa

✓Thông tứ số TT số 78/2014/TT-BTC ngày 18 mon 06 năm năm trước, trả lời bỏ ra tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp.

Xem thêm: Giải Bài Tập Bài 6: Tính Chất Ba Đường Phân Giác Của Tam Giác Của Tam Giác

✓Thông tứ số Thông tư 219/2013/TT- BTC ngày 31 tháng 12 năm 2013 hướng dẫn đưa ra tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng.

Xem thêm: Ứng Dụng Khóa Ứng Dụng Cho Android, Cách Khóa Ứng Dụng Zalo, Facebook, Youtube,

❖Xem phim lý giải tổng quan lại về phần mềm

❖wpuonline.com SME.NET 2015 phù hợp xúc tiến cho bạn thuộc rất nhiều lĩnh vực: Tmùi hương mại, Thương Mại & Dịch Vụ, Sản xuất,...

•Dược phẩm, mỹ phđộ ẩm, thực phẩm, rượu, hóa chất

•Thiết bị văn phòng, năng lượng điện đồ vật, sản phẩm máy tính VP, VPPhường, trang thiết bị - trang bị công nghiệp, sản phẩm y tế, điện giá buốt, điện tử


Chuyên mục: Tin tức