Ko vào đc wordpress

Mấy ngày cách đây không lâu chắc hẳn bà mẹ sẽ khó chịu vày chuyện công ty internet chặn wp, bạn cũng thế, gần như là là vạc điên luôn ấy ( ̄- ̄)

Và sau mấy ngày kiếm tìm tòi thiết đặt đầy đủ hình dạng thì sau cuối cũng có kết quả