Libre baskerville việt hóa

Có một số phông chữ miễn tầm giá hoàn hảo trên mạng. Đây là hồ hết font chữ tốt nhất trong số hầu hết phông chữ tốt nhất có thể dành riêng cho Designer. Trong phông chữ miễn phí giành cho công ty xây đắp này, được update bắt đầu, Cửa Hàng chúng tôi đem đến cho mình toàn bộ những fonts chữ miễn giá tiền tốt nhất. Chúng tôi đã thanh lọc ra các viên kyên cương thô từ bỏ hàng ngàn fonts chữ miễn phí tất cả sẵn trực con đường phù hợp để chúng ta áp dụng trong thiết kế của công ty. Hầu hết những tủ đồ kiểu chữ được liệt kê tại đây rất có thể được áp dụng cho những dự án cá thể với thương thơm mại và phân thành 8 thể các loại nhằm chúng ta lựa chọn. Serif fonts 01. Droid Serif
*
Droid Serif được thiết kế theo phong cách để bài toán phát âm dễ chịu và thoải mái hơnMiễn tổn phí mang lại thực hiện cá nhân với thương thơm mại02. Butler
Bạn đang xem: Libre baskerville việt hóa

*
Font chữ Butler mang đến cảm giác nhà nghĩa hiện đại cho serifMiễn phí mang lại áp dụng cá thể cùng thương thơm mại03. Arvo
Một hình kăn năn hình học tập cao cấp, Arvo là một trong những Một trong những fonts chữ miễn tầm giá yêu thích của chúng tôiMiễn tổn phí mang đến sử dụng cá nhân với thương mại04. Crimson Text Một hình kăn năn hình học cao cấp, Arvo là 1 trong trong số những fonts chữ miễn mức giá yêu mếm của bọn chúng tôiMiễn chi phí mang lại sử dụng cá nhân với thương mại05. Aleo
*
Aleo là 1 trong những giữa những font chữ miễn giá tiền hiếm tất cả nhằm làm chủ sự thăng bằng giữa tính phương pháp cùng sự cụ thể trả hảoMiễn giá thành mang lại sử dụng cá thể và tmùi hương mại06. Cormorant
*


Free phông Cormorant was inspired by the Garamond greatsMiễn giá thành đến thực hiện cá thể cùng tmùi hương mại07. Brela
*
Free font Brela works well in editorial designs, both for headlines & toàn thân textMiễn phí tổn cho thực hiện cá thể cùng thương thơm mại08. Libre Baskerville
*
Free phông Libre Baskerville is optimised for reading toàn thân text on screenMiễn tầm giá cho sử dụng cá thể cùng thương mại09. Jura
*
Free fonts Jura looks good at both large and small sizesMiễn giá tiền mang đến áp dụng cá nhân cùng thương mại10. Fenix
Fénix is one of the best miễn phí fonts we’ve seen for long passages of small textMiễn phí tổn cho sử dụng cá nhân với thương thơm mại 11. Luthier
*
Luthier is a không lấy phí phông that can be used for both large và small textMiễn phí tổn mang lại thực hiện cá thể với thương mại12. Aganè
*
Agantrần was inspired by three classic sans-serifsMiễn giá thành đến sử dụng cá nhân với tmùi hương mại 13. Titillium Web
*
Titillium is a không tính tiền font that works best at larger sizesMiễn tổn phí đến thực hiện cá nhân với tmùi hương mại14. League Gothic
*
League Gothic is a new miễn phí phông inspired by an old favouriteMiễn giá tiền mang đến thực hiện cá thể cùng thương thơm mại15. Chivo
*
Chivo is one of the most eye-catching free fonts aroundMiễn phí mang lại thực hiện cá nhân và thương mại16. Comfortaa
*
Free phông Comfortaa could work well in a biểu tượng logo designMiễn phí tổn đến sử dụng cá nhân với thương mại17. Noto Sans
*
Free phông Nokhổng lồ Sans supports more than 800 languagesMiễn giá thành cho thực hiện cá nhân cùng thương mại18. HK Grotesk Hanken
*
HK Grotesk is one of our favourite không tính phí fonts for casting small textMiễn phí tổn mang đến thực hiện cá nhân và thương thơm mại 19. Aileron
*
One of our favourite hybrid free fonts, Aileron is a relaxed choice for on-screen readingMiễn phí tổn cho áp dụng cá thể và thương mại20. Ubuntu
*
Ubuntu is a custom-designed không tính phí fonts for screen useMiễn mức giá cho thực hiện cá nhân và tmùi hương mại21. Clear Sans
*
Who knew Intel did free fonts?Miễn phí tổn mang đến thực hiện cá thể với thương thơm mại 22. Source Sans Pro
*
Adobe’s first foray into lớn open source type, Source Sans Pro remains one of the thiết kế community’s most popular miễn phí fontsMiễn giá tiền mang đến sử dụng cá nhân và thương thơm mại23. Nickainley
*
Nickainley is a miễn phí font based on vintage-style handwritingMiễn tầm giá mang đến áp dụng cá nhân cùng thương thơm mại24. Pacifico
*
Pacifiteo is one of the most laid-back không tính tiền fonts aroundMiễn giá thành mang đến áp dụng cá nhân cùng thương mại25.

Xem thêm: Hướng Dẫn Mở File Iso - 3 Cách Giải Nén File Iso Đơn GiảnXem thêm: 3 Phần Mềm Đọc Văn Bản Tiếng Việt Tốt Nhất Trên Ios, Android

Cute Punk
*
Cute Punk is a không tính phí font based on handwriting, but with a twistMiễn chi phí mang đến áp dụng cá thể và tmùi hương mại26. Futuracha
*
One of the oddest miễn phí fonts based on handwriting we’ve sầu seen, Futurathân phụ could work well in the right designMiễn phí đến áp dụng cá thể và thương mại 27. Yellowtail
*
Free fonts Yellowtail features a classic approach to handwritten, brush letteringMiễn phí tổn mang đến sử dụng cá nhân và thương mại28. Cheque
*
Cheque started life as a student project before graduating to lớn a full fontMiễn tổn phí mang đến áp dụng cá nhân với thương mại29. Bauru
*
Bauru is a không tính tiền phông with a lot of soulMiễn phí cho thực hiện cá nhân cùng tmùi hương mại 30. LOT
*
LOT is one of the fatkiểm tra, coolest, retro-est không tính tiền fonts aroundMiễn tầm giá mang đến sử dụng cá nhân cùng tmùi hương mại 31. Streetwear
*
Free font Streetwear effortlessly sums up a retro feelMiễn phí mang đến áp dụng cá nhân và tmùi hương mại32. Paralines Font
*
Anyone who remembers TV titles of the 1970s & 80s will recognise the style of this retro-futuristic không tính phí fontMiễn phí cho áp dụng cá thể cùng thương mại 33. Hamurz
*
Free fonts Hamurz offers a hipster take on retro stylesMiễn giá tiền đến thực hiện cá thể và tmùi hương mại34. Leafy
*
Leafy features 95 hand-crafted charactersMiễn tổn phí cho thực hiện cá thể với thương mại35. Playlist
*
Free brush font Playmenu is great for illustrated designs & merchandiseMiễn giá tiền đến áp dụng cá nhân với thương mại36. Sophia
*
Free phông Sophie offers a decorative take on brush script handwritingMiễn tổn phí mang lại áp dụng cá thể cùng thương mại37. Reckless
*
Free fonts Reckless has an upbeat feelMiễn giá thành đến sử dụng cá thể cùng tmùi hương mại38. Kust
*
Brush fonts don’t have sầu to be twee, as không tính tiền phông Kust showsMiễn chi phí cho sử dụng cá thể cùng thương thơm mại39. Brux
*
Brux takes an original approach khổng lồ miễn phí brush fontsMiễn giá tiền mang đến sử dụng cá thể cùng thương thơm mại40. Betty
*
Free phông Betty is inspired by old-school tattoo artMiễn phí cho thực hiện cá thể và thương mại 41. Angilla
*
Angilla is one of the best không tính tiền fonts we’ve seen in the tattoo script styleMiễn tầm giá đến thực hiện cá thể và thương mại 42. Serval
*
Free font Serval offers a scratchy style for tattoo letteringMiễn tổn phí mang lại sử dụng cá thể cùng thương mại43. MOM
*
MOM is a font inspired by the old school tattoo lettering of the American traditionMiễn phí tổn mang đến thực hiện cá thể và tmùi hương mại44. Original Gangsta
*
Original Gangsta is a không tính tiền fonts with uncompromising styleMiễn chi phí mang đến thực hiện cá thể với thương mại45. Ruthless Dripping One
*
Ruthless Dripping One is one of the few không lấy phí fonts in the graffiti space that’s keeping it realMiễn mức giá cho áp dụng cá nhân và thương thơm mại 46. Urban Jungle
*
Distressed miễn phí fonts Urban Jungle conveys the look of street stencilling brilliantlyMiễn giá tiền cho áp dụng cá nhân và thương thơm mại47. Blow Brush
*
Free fonts Blow Brush is inspired by hip-hop and urban cultureMiễn phí đến thực hiện cá nhân cùng thương thơm mại48. Sister Spray
*
Free font Sister Spray brings together spray paint-style letters, numbers and splodgesMiễn phí tổn đến thực hiện cá thể và tmùi hương mại 49. Tag Type
*
Free fonts Tag Type delivers just what the name suggestsMiễn giá thành đến sử dụng cá nhân và tmùi hương mại50. Gilbert
*
Gilbert is named after the designer of the rainbow flagMiễn giá thành cho sử dụng cá thể và thương thơm mại41. Jaapokki
*
The ‘alternative sầu subtract’ of Jaapokki experiments with removing elements of the fontMiễn mức giá mang lại thực hiện cá nhân cùng thương thơm mại52. Carioca Bebas
*
A fresh, fruity and colourful miễn phí fontMiễn chi phí mang đến áp dụng cá thể và thương mại53. Le Super Serif
*
Le Super Serif is one of the few experimental không lấy phí fonts that actually worksMiễn giá thành đến sử dụng cá nhân cùng thương thơm mại54. Pelmeshka
*
Free font Pelmeshka offers a new twist on the foode themeMiễn chi phí (trả bằng tweet) nhằm sử dụng cá nhân cùng thương mại 55. Tiny Hands
*
Yes, this miễn phí phông is dedicated lớn the eccentric handwriting of Donald TrumpMiễn phí mang lại áp dụng cá thể cùng thương mại

Chuyên mục: Theme wordpress