Lỗi không giải nén được file zip

Đã khi nào chúng ta cài đặt một tệp nén bao gồm định dạng là *.rar hay những *.zip về nhưng bị lỗi quan yếu giải nén ra được chưa?

Lỗi này thì mình tin là rất nhiều bạn bị rồi với phương pháp khắc phục và hạn chế thì cũng rất các và cũng tương đối đơn giản, tuy vậy không phải là người nào cũng biết đâu đấy