Mẫu đơn xin cấp giấy phép xây dựng nhà ở

Mẫu Đơn xin bản thảo sản xuất (chủng loại số 01) là mẫu 1-1 mới nhất được ban hành cố nhiên Nghị định 15/2021/NĐ-CP.. Đây là mẫu đối chọi đề xuất có trong hồ sơ xin giấy tờ kiến thiết nhà ở lẻ loi cũng tương tự những hồ nước đánh xin bản thảo tạo khác.
*
Mục lục bài viết
*
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự vị - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤPhường GIẤY PHÉP XÂY DỰNG

(Sử dụng mang lại công trình: Không theo tuyến/Theo tuyến vào đô thị/Tín ngưỡng tôn giáo/Tượng đài, tranh ma hầm hố /Nhà ngơi nghỉ riêng lẻ/Sửa trị, cải tạo/Theo giai đoạn mang đến dự án công trình không theo tuyến/Theo quy trình tiến độ đến công trình xây dựng theo tuyến đường trong đô thị/Dự án/Di dời công trình)

Kính gửi: ...............................................................

Bạn đang xem: Mẫu đơn xin cấp giấy phép xây dựng nhà ở

1. tin tức về công ty đầu tư:

- Tên công ty chi tiêu (thương hiệu nhà hộ):..................................................................

- Người đại diện: ........................... Chức vụ (ví như có): ……………………

phường/xã:....................... quận/huyện: .............. tỉnh/thành phố: ...............

- Số điện thoại:........................................................................................

2. Thông tin công trình:

- Địa điểm xây dựng:

Lô khu đất số:................................................... Diện tích....................... mét vuông.

Tại số nhà: ................................... đường/phố.........................................

phường/xã:................................ quận/huyện: ...............................................

thức giấc, thành phố: ............................................................................................

3. Tổ chức/cá thể lập, thẩm tra thiết kế xây dựng:

3.1. Tổ chức/cá thể lập xây đắp xây dựng:

- Tên tổ chức/cá nhân: ............ Mã số chứng từ năng lực/hành nghề:.......

- Tên với mã số chứng chỉ hành nghề của những nhà nhiệm, nhà trì thiết kế:..

3.2. Tổ chức/cá nhân thđộ ẩm tra xây cất xây dựng:

- Tên tổ chức/cá nhân: ...................... Mã số chứng chỉ năng lực/hành nghề:

..................................................................................................................

- Tên và mã số chứng chỉ hành nghề của những nhà trì thẩm tra thiết kế:......

4. Nội dung đề xuất cấp cho phép:

4.1. Đối cùng với công trình không áp theo tuyến đường, tín ngưỡng, tôn giáo:

- Loại công trình:................................ Cấp công trình:.............................

- Diện tích xây dựng: ................................. mét vuông.

- Cốt xây dựng:........................................... m.

- Tổng diện tích S sàn (đối với công trình xây dựng gia dụng với dự án công trình có kết cấu dạng nhà):................................... mét vuông (ghi rõ diện tích sàn những tầng hầm, tầng xung quanh khu đất, tầng nghệ thuật, tầng lửng, tum).

- Chiều cao công trình:.............. m (trong những số đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng xung quanh khu đất, tầng lửng, tum - nếu như có).

- Số tầng:............................. (ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt khu đất, tầng chuyên môn, tầng lửng, tum - ví như có).

4.2. Đối với công trình theo tuyến đường vào đô thị:

- Loại công trình: ................................... Cấp công trình: ......................

- Tổng chiều lâu năm công trình:....... m (ghi rõ chiều lâu năm qua từng Khu Vực đặc thù, qua từng địa giới hành chính xóm, phường, quận, thị xã, thức giấc, thành phố).

- Cốt của công trình: ............................ m (ghi rõ cốt qua từng quần thể vực).

- Chiều cao tĩnh không của tuyến: .. m (ghi rõ chiều cao qua các khu vực).

- Độ sâu công trình: ........................... m (ghi rõ độ sâu qua từng khu vực).

4.3. Đối với công trình xây dựng tượng đài, ttinh quái hoành háng:

- Loại công trình:........................... Cấp công trình: .................................

- Diện tích xây dựng:........................................ mét vuông.

- Cốt xây dựng: ...................................... m.

- Chiều cao công trình: ........................... m.

Xem thêm: Get A Free Game Every Week, Top Game Hay, Trò Chơi Miễn Phí Trên Pc

4.4. Đối cùng với dự án công trình nhà ở riêng rẽ lẻ:

- Cấp công trình:......................................................................................

- Diện tích gây ra tầng 1 (tầng trệt):................................... m2.

- Tổng diện tích S sàn: ..................... mét vuông (trong các số ấy ghi rõ diện tích S sàn các tầng hầm, tầng cùng bề mặt khu đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).

- Chiều cao công trình: ................. m (trong các số đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm dưới đất, tầng cùng bề mặt khu đất, tầng lửng, tum).

- Số tầng: (trong các số ấy ghi rõ số tầng hầm dưới đất, tầng trên mặt khu đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).

4.5. Đối với ngôi trường hợp tôn tạo, sửa chữa:

- Loại công trình: .......................... Cấp công trình:...................................

- Các văn bản theo phép tắc trên mục 4.1; 4.2; 4.3; 4.4 tương xứng với một số loại công trình.

4.6. Đối với trường hợp cấp giấy phép theo giai đoạn:

- Giai đoạn 1:

+ Loại công trình:............................... Cấp công trình:.............................

+ Các nội dung theo nguyên tắc trên mục 4.1; 4.2; 4.3; 4.4 tương xứng với một số loại cùng giai đoạn 1 của công trình xây dựng.

- Giai đoạn 2:

Các nội dung theo biện pháp trên mục 4.1; 4.2; 4.3; 4.4 tương ứng cùng với một số loại và tiến trình 1 của công trình xây dựng.

- Giai đoạn .............

4.7. Đối cùng với trường phù hợp cấp cho đến Dự án:

- Tên dự án: ..............................................................................................

Đã được: .............. phê chuyên chú, theo Quyết định số: ...... ngày....................

- Gồm: (n) công trình

Trong đó:

Công trình số (1-n): (tên công trình)

* Loại công trình:.............................. Cấp công trình:...............................

* Các biết tin chủ yếu của công trình: ....................................................

4.8. Đối cùng với trường đúng theo dịch chuyển công trình:

- Công trình đề xuất di dời:

- Loại công trình:............................. Cấp công trình:................................

- Diện tích kiến thiết tầng trệt dưới (tầng trệt): ............................................... m2.

- Tổng diện tích S sàn:........................................................ mét vuông.

- Chiều cao công trình: ................................................... m.

- Địa điểm dự án công trình dịch chuyển đến:

Lô khu đất số: ............................................. Diện tích............................ m2.

Tại:.............................................. đường: .................................................

phường (xã)........................................ quận (huyện)................................

tỉnh giấc, thành phố: ........................................................................................

- Số tầng:...................................................................................................

5. Dự kiến thời gian xong công trình:..................................... tháng.

6. Cam kết: Tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy tờ được cấp cho, giả dụ sai tôi xin hoàn toàn Chịu đựng trách nát nhiệm và bị giải pháp xử lý theo giải pháp của luật pháp.

Xem thêm: 30 Best Personal Wordpress Blog Theme Đẹp Cho Blogger Sử Dụng

Gửi dĩ nhiên Đơn này các tài liệu:

1 -

2 -

…………, ngày ….. mon …. năm…..NGƯỜI LÀM ĐƠN/ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ(Ký, ghi rõ họ thương hiệu, đóng góp vệt (nếu có))