Nhập Danh Sách Sinh Viên Trong C

Xây dựng chương trình quản lý sinh viên bằng ngôn ngữ C là 1 trong bài tập trong học phần kỹ thuật lập trình tại học viện kỹ thuật Mật Mã. Để giải được việc này bọn họ cần cụ được kiến thức và kỹ năng cơ bạn dạng nhất về lập trình ngôn ngữ C để giải quyết.Kỹ thuật lập trình là một trong học phần nằm trong chương trình giảng dạy kỹ sư an toàn thông tin tại học viện chuyên nghành Kỹ thuật Mật Mã. Trong học phần này bọn chúng tôi chia sẻ tới chúng ta một số dạng bài bác tập thường gặp mặt trong quy trình học tập với ôn thi như bên dưới hoặc các bạn có thể bài viết liên quan theo liên kết bên dưới đây:1. Desgin chương trình quản lý sinh viên bằng ngôn ngữ C2. Xây dựng chương trình C chất nhận được nhập vào một số và in ra các số nguyên tố

Bạn đang xem: Nhập danh sách sinh viên trong c

*

Xây dựng chương trình C thống trị sinh viên như sau:Cấu trúc SinhVien gồm các trường:HoTen: kiểu mảng ký tựTuoi: kiểu sốLop: kiểu mảng ký tựThực hiện tại các tính năng theo menu:1.Chon 1 de Nhap danh sach sinh vien2.Chon 2 de Hien thi danh sach sinh vien3.Chon 4 de Tim kiem sinh vien theo ten ()4.Chon 3 de Ket thucMời bạn chọn:Yêu cầu:Viết chương trình trên chạy đủ các chức năngCải tiến lịch trình trên để tối ưu về hiệu năngCải tiến lịch trình trên để tối ưu về bộ nhớ

Xem thêm: Download Phần Mềm Làm Phim Hoạt Hình

#include#include#includetypedef struct char HoTen<50>; int Tuoi; char Lop<10>; Sinh_Vien;void Nhap_ds(int *n,Sinh_Vien sv<100>) printf(" Nhap so sinh vien: "); scanf("%d",n); for(int i=0;i printf(" Nhap thong tin sinh vien: %d",i+1); printf(" Nhap ho ten: "); fflush(stdin); gets(sv.HoTen); printf("Nhap tuoi: "); scanf("%d",&sv.Tuoi); printf("Nhap lop: "); fflush(stdin); gets(sv.Lop); void In_ds(int n,Sinh_Vien sv<100>) printf(" DANH SACH SINH VIEN"); printf(" STT HO TEN TUOI LOP"); for(int i=0;i printf(" %d %s %d %s",i+1,sv.HoTen,sv.Tuoi,sv.Lop); void Tim_ds(int n,Sinh_Vien sv<100>) int i=0; printf(" TIM KIEM SINH VIEN"); char name<50>; printf(" Nhap ten sinh vien: "); fflush(stdin); gets(name); for(i=0;i if(strcmp(sv.HoTen,name)==0) printf(" DANH SACH SINH VIEN TIM THAY"); printf(" STT HO TEN TUOI LOP"); printf(" %d %s %d %s",i+1,sv.HoTen,sv.Tuoi,sv.Lop); break; if(i==n) printf("Khong tim thay"); }main() int c; Sinh_Vien sv<100>; int n; while(c!=4) printf(" Chon 1: Nhap danh sach sinh vien"); printf(" Chon 2: Hien thi danh sach sinh vien"); printf(" Chon3: Tim kiem sinh vien theo Ten"); printf(" Chon4: Ket thuc"); printf(" Moi ban chon: "); scanf("%d",&c); switch(c) case 1: Nhap_ds(&n,sv); //system("cls"); break; case 2: In_ds(n,sv); break; case 3: Tim_ds(n,sv); break;

Xem thêm: Cách Giải Phương Trình Lượng Giác Lớp 11 Có Hướng Dẫn Giải Chi Tiết

2. Để code chạy được chúng ta nên sử dụng phần mềm CodeBlock.3. Chúng ta có thể sử dụng code chạy cho các trình biên dịch khác.