Đề cương ôn tập học kì 2 môn toán lớp 5 năm 2022

Bạn đang xem đôi mươi trang mẫu mã của tư liệu "Bộ 15 đề cương cứng ôn tập môn Toán Lớp 5 - học kỳ II", để mua tài liệu nơi bắt đầu về máy các bạn click vào nút DOWNLOAD ngơi nghỉ trên

Tài liệu gắn thêm kèm:

*
bo_15_de_cuong_on_tap_mon_toan_lop_5_hoc_ky_ii.docx

Nội dung text: bộ 15 đề cương cứng ôn tập môn Toán Lớp 5 - học kỳ II

Đề cưng cửng ôn tập học tập kì II Môn: Toán ĐỀ 1 PHẦN I: TRẮC NGHIỆM Khoanh vào vần âm đặt trước câu vấn đáp đúng: Câu 1: Chữ số 5 trong các 20,651 có mức giá trị là : 5 5 A.

Bạn đang xem: Đề cương ôn tập học kì 2 môn toán lớp 5 năm 2022

5 B. C. D. 50 10 100 6 Câu 2: viết bên dưới dạng số thập phân là: 4100 A. 0.46 B. 4,06 C. 4,006 D. 4,006 Câu 3: Số thích hợp điền vào địa điểm chấm của 8 m3 5 dm3 = m3 là : A. 8,5 B. 8,05 C. 8,50 D. 8,005 Câu 4: Số bé xíu nhất trong các số 3,445; 3,454; 3,545; 3,444 là: A. 3,445 B. 3,454 C. 3,545 D. 3,444 Câu 5: Một xe thứ đi với vận tốc 42 km/giờ. Quãng mặt đường xe trang bị đó đi được trong 2 giờ 30 phút là: A. 100 km B. 105 km C. 110 km D. 120 km Câu 6: trường hợp cạnh của hình lập phương vội lên 8 lần thì thể tích của hình lập phương đó gấp lên từng nào lần? A.24 lần B.64 lần C.512 lần D.640 lần Câu 7: trước đó mua 6 mét vải hết 300 000 đồng. Hiện nay, giá cả mỗi mét vải tăng thêm 10000 đồng. Với 300 000 đồng, bây giờ có thể cài đặt được từng nào mét vải như thế? A.5 m B. 6m C. 7m D.8m PHẦN II: TỰ LUẬN Câu 8: Đặt tính rồi tính: a) 35,78 + 26,64 b) 95,63 – 20,1 c) 5,13 x 6 d) 157,5 : 5 ST&BS: Sigma Trang 1Đề cương ôn tập học kì II Môn: Toán 2 Câu 9: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều nhiều năm là 120m, chiều rộng bằng chiều 3 dài. Người ta cấy lúa bên trên thửa ruộng đó, cứ 100 mét vuông thì nhận được 60 kg thóc. Hỏi trên cả thửa ruộng kia thu hoạch được từng nào tấn thóc? bài xích giải: Câu 10: Tính quý hiếm của biểu thức: 6,43 + 12,46 + 6,97 + 7,54 + 3,25 + 6,75 + 3,03 + 1,23 + 2,34 ST&BS: Sigma Trang 2Đề cưng cửng ôn tập học kì II Môn: Toán ĐỀ 2 Phần I: (Trắc nghiệm): Khoanh vào chữ cái trước câu vấn đáp đúng: (4 điểm) Câu 1: Số thập phân gồm có 3 trăm, 4 đối kháng vị, 5 phần mười cùng 6 phần nghìn được viết là: A. 34, 56 B. 304, 56 C. 304, 506 D. 34, 506 Câu 2: Một bạn đi xe đạp được 50 km trong 2 giờ 30 phút. Vậy tốc độ đi xe đạp điện của tín đồ đó là: A. 25 km/giờ B. 125 km/giờ C. 30 km/giờ D. 20 km/giờ Câu 3: 2m385dm3 = m3 . Số phù hợp để viết vào nơi chấm là: A. 2,85 B. 2,085 C. 285 Câu 4: mang đến nửa hình tròn N như hình bên. Chu vi của hình N là: A. 10,28cm B. 6,28cm 4cm C. 16,56cm N Câu 5: 75% của một số là 4,2. Vậy số kia là từng nào ? A. 3,15 B. 31,5 C. 5,6 D. 56 Câu 6: diện tích toàn phần của một hình lập phương bằng 486 dm2. Vậy thể tích của hình lập phương đó là: A. 324 dm3 B. 162 dm3 C. 121, 5 dm3 D. 729 dm3 Phần II: (Tự luận): (6 điểm) bài xích 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính: a) 625,04 x 6,5 b) 125,76 : 1,6 c/ 13 giờ đồng hồ 25 phút x 4 d/ 16 phút 30 giây : 5 ST&BS: Sigma Trang 3Đề cương ôn tập học kì II Môn: Toán bài 2: (1,5 điểm) Quãng đường từ nam giới Định đến hà nội dài 96km. Một người đi xe thiết bị từ phái mạnh Định lên đường lúc 8 giờ đồng hồ 45 phút đến tp hà nội với gia tốc 40km/giờ. Hỏi tín đồ đi xe máy đó đến hà nội thủ đô lúc mấy giờ? bài giải bài xích 3 : (1,5 điểm) Một thửa ruộng hình thang có đáy bé xíu 15m, đáy phệ 20m. Tín đồ ta không ngừng mở rộng đáy to thêm 5m thì thì diện tích tăng lên 30m2. Tính diện tích s thửa ruộng thuở đầu khi chưa mở rộng? bài 4 : (1điểm) Tính nhanh: 0,2 x 317 x 7 + 0,14 x 3520 + 33,1 x 14 ST&BS: Sigma Trang 4Đề cương ôn tập học kì II Môn: Toán ĐỀ 3 Câu 1.(2 điểm) Hãy khoanh vào vần âm trước ý vấn đáp đúng cho những câu bên dưới đây. A. Chữ số 9 trong các 25, 309 thuộc sản phẩm nào ? A. Hàng đơn vị chức năng B. Hàng trăm ngàn C. Hàng phần trăm D. Mặt hàng phần nghìn 2 b. Phân số viết dưới dạng số thập phân là: 5 A. 2,5 B. 5,2 C. 0,4 D. 4,0 c. Thể tích của một hình lập phương tất cả cạnh 5 dm là: A. 125 dm3 B. 100 dm2 C. 100dm3 D. 125 dm2 d. Phương pháp tính diện tích s hình thang có đáy lớn là 25 cm, đáy nhỏ dại 21 centimet và độ cao 8 centimet là: A. ( 25 21 ) 8 : 2 B. ( 25 + 21) 8 : 2 C. ( 25 + 21) : 8 2 D. ( 25 21) : 8 2 Câu 2. (1 điểm) Nối từng với vết ( >; = Đề cương cứng ôn tập học tập kì II Môn: Toán Câ u 6. (2 điểm) nhì xe ô tô khởi hành cùng một lúc, một xe cộ đi tự A mang lại B với tốc độ 43 km/ giờ, một xe cộ đi tự B cho A với vận tốc 45 km/ giờ. Biết quãng con đường AB nhiều năm 220 km. Hỏi tính từ lúc lúc bước đầu đi, sau mấy giờ hai ô tô gặp gỡ nhau ? bài giải Câu 7. (1 điểm) đến hai số thập phân bao gồm tổng bởi 69,85. Nếu chuyển dâu phẩy sống số bé bỏng sang đề xuất một hàng ta được số lớn. Tìm hai số đã mang lại ? Trả lời: - Số bự là: - Số nhỏ xíu là: . ST&BS: Sigma Trang 6Đề cưng cửng ôn tập học kì II Môn: Toán ĐỀ 4 A. Phần trắc nghiệm Khoanh tròn vào chữ cái A, B, C hoặc D trước câu vấn đáp đúng nhất so với câu 1a, 2, 3, 5, 6 cùng viết vào chỗ chấm công dụng đúng so với câu 1b, 4, 7. Câu 1. A. Số bé nhất trong số số: 0,45 ; 0,5 ; 0,405 ; 0,399 A. 0,399 B. 0,5 C. 0,405 D. 0,45 b. 5840g = kg Câu 2. Số thập phân bao gồm 18 đối chọi vị, 8 phần mười và 6 phần nghìn được viết là: A. 18,86 B. 18,806 C. 18,086 D. 18,608 Câu 3. Vận tốc của một con chim sẻ là 16km/giờ. Vậy trong 2giờ 30 phút, chim sẻ cất cánh được quãng đường là: A. 32km B. 6,4km C. 40km D. 36,8km Câu 4. Lớp học có 18 thanh nữ và 12 nam. Hỏi số học viên nữ chỉ chiếm bao nhiêu phần trăm số học sinh cả lớp? Trả lời: Số học sinh nữ chỉ chiếm số học sinh cả lớp. Câu 5. Một gỗ khối hình lập phương bao gồm cạnh 2,5dm. Diện tích s xung xung quanh của khối gỗ đó là: A. 25dm B. 37,5dm2 C. 6,25dm2 D. 25dm 2 Câu 6. Biết 70% của một số là 2016, vậy số kia là: A. 576 B. Năm 2016 C. 567 D. 765 Câu 7. Điền số phù hợp vào chỗ chấm a. 4,6 giờ = . . . Giờ . . . Phút 1 b. Năm = . . . Tháng 4 B. Phần từ luận Câu 8. Kiếm tìm y, biết: 50,87 x y + 12,09 x y + 37,04 x y = 256 + 144 ST&BS: Sigma Trang 7Đề cương ôn tập học kì II Môn: Toán Câu 9. Tính: 21,22 + 9,072 10 + 24,72 : 12 Câu 10: Hai vị trí A cùng B bí quyết nhau 48km. Thời điểm 8 giờ 30 phút, một người đầu tiên đi từ bỏ A đến B với tốc độ 10km/giờ. Cùng lúc đó, người thứ nhị đi trường đoản cú B mang đến A với vận tốc 14km/giờ. Hỏi nhì người chạm chán nhau thời gian mấy giờ? bài giải ĐỀ 5 / TRẮC NGHIỆM Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng Câu 1: (1điểm) Số béo nhất trong những số 8,920 ; 8,45 ; 8,95 ; 8,405 là: A. 8,9 trăng tròn B. 8,45 C. 8,95 D. 8,405 Câu 2: (1 điểm) công dụng phép nhân 5,07 X 100 là: A. 507 B. 0,507 C. 5,07 D. 0,0507 Câu 3: (1 điểm) tác dụng phép chia 314 : 0,5 là: A. 628 B. 6,28 C. 62,8 D. 0,628 Câu 4: (1điểm) 5840g = .kg A. 58,4kg B. 5,84kg C. 0,584kg D. 0,0584kg ST&BS: Sigma Trang 8Đề cưng cửng ôn tập học tập kì II Môn: Toán Câu 5 (1điểm) 6,028 m3 = dm3 A. 602,8 B. 6208 C. 6028 D. 60,28 Câu 6: (1điểm) diện tích s toàn phần hình lập phương bao gồm cạnh 5cm là: A. 150 cm3 B. 150 cm2 C. 150 cm3 D. 25 cm2 Câu 7: (1điểm) Chu vi hình trụ có bán kính 2,5 centimet là ? A. 7,85cm B. 157 cm C. 19,625cm D. 15,7 centimet II/ TỰ LUẬN Câu 8: (1 điểm) tìm kiếm x, biết: X : 38,4 = 7,2 X x 2 = 56,28 Câu 9: (1 điểm) Một hình tam giác có diện tích s là 150 cm2 , biết độ dài đáy là 25 cm. Hỏi độ cao của hình tam giác đó là bao nhiêu cm? bài xích giải Câu 10 (1 điểm) Quãng đường AB lâu năm 148,5km, một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 54km/giờ. Hỏi sau mấy giờ xe hơi về cho B? bài xích giải ST&BS: Sigma Trang 9Đề cưng cửng ôn tập học tập kì II Môn: Toán ĐỀ 6 I. TRẮC NGHIỆM: Mỗi bài tập dưới đây có kèm theo một số trong những câu trả lời A, B, C, D (là đáp số, tác dụng tính ). Hãy khoanh tròn vào chữ để trước câu trả lời đúng: Câu 1: Chữ số 9 trong số 57,395 có giá trị là: 9 9 9 9 A. B. C. D. 10 100 1000 10000 75 Câu 2: láo lếu số 5 viết dưới dạng số thập phân là: 100 A. 57,5 B. 575 C. 5,75 D. 5,075 Câu 3: tác dụng của phép chia 29,4 : 0,01 là: A. 2940 B. 294 C. 2,94 D. 0,294 Câu 4: 2 giờ 12 phút = giờ. Số tương thích điền vào nơi chấm là: A. 2,2 giờ đồng hồ B. 2,12 giờ đồng hồ C. 0,2 giờD. 0,12 tiếng Câu 5: hàng số nào sau đây được xếp theo thứ tự từ bé bỏng đến lớn: A. 37,869 ; 37,689 ; 37,698 ; 37,896 B. 37,689 ; 37,698 ; 37,896 ; 37,869 C. 37,698 ; 37,869 ; 37, 689 ; 37,896 D. 37,689 ; 37,698 ; 37,869; 37,896 Câu 6 : Hình lập phương tất cả cạnh là 0,5 dm thì có thể tích là: A. 125 dm3 B. 12,5 dm 3 C. 0,125 dm3 D. 1,25 dm 3 II. PHẦN TỰ LUẬN: bài 1: Tính: a) 12 ngày 15 giờ + 9 ngày 14 giờ đồng hồ b) 14 tiếng 45 phút – 10 tiếng 19 phút c) 17 phút 15 giây x 3 d) 46 phút 15 giây : 5 ST&BS: Sigma Trang 10Đề cương ôn tập học tập kì II Môn: Toán bài bác 2: a) tìm kiếm x: (1đ) b) Tính quý giá biểu thức: (1đ) x : 4,6 = 7,51 136,5 – 5,4 : 1,2 bài bác 3: Hai tp A với B cách nhau 115 km. Thời điểm 7 tiếng sáng, một người đi xe gắn thêm máy trường đoản cú A mang lại B với tốc độ 32 km/giờ và một người đi xe đạp ngược chiều trường đoản cú B đến A với tốc độ 14 km/giờ. Hỏi hai xe gặp gỡ nhau dịp mấy giờ? bài xích giải: bài bác 4: nhân ngày giải phóng khu vực miền nam (ngày 30 mon 4) một shop giày dép đã áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá 25% so với mức giá ban đầu. Bà bầu của Minh tải cho Minh một đôi giày hết 300000 đồng. Chúng ta Minh muốn biết giá chỉ tiền lúc đầu của đôi giầy là bao nhiêu. Em hãy tính góp Minh nhé! bài giải ST&BS: Sigma Trang 11Đề cưng cửng ôn tập học kì II Môn: Toán ĐỀ 7 Khoanh vào chữ cái trước câu vấn đáp đúng các câu: câu 1; câu 2; câu 3; câu 4; câu 5; câu 6; câu 7 cùng giải bài toán với những câu: câu 8; câu 9; câu 10. Câu 1: (1 điểm) quý hiếm của chữ số 9 trong số : 28,953 là: 9 9 9 A. B. C. D. 9 đơn vị 10 100 1000 Câu 2: (1 điểm) kết quả của phép tính 212,6 + 133,2 là: A. 462,7; B. 345,8; C. 246,7 D. 4267 Câu 3: (1 điểm) công dụng của phép tính 345,6 : 3 là: A. 1,152 ; B. 11,52 ; C. 115,2 D. 1152 Câu 4: (1 điểm) Viết thành tỉ số % của 0,88 là: A. 8,8%; B. 880%; C. 0,88%; D. 88%. Câu 5: (1 điểm) Đúng ghi Đ, không nên ghi S Tỉ số phần trăm của là 4 cùng 5 là 80% 2 và 5 là 25% Câu 6:(1 điểm) Thể tích của hình vỏ hộp chữ nhật bao gồm chiều lâu năm 2cm, chiều rộng lớn 2,5cm, độ cao 4cm là: A. 30cm2; B. Trăng tròn cm3; C. 40 cm3; D. 40cm2. Câu 7: (1 điểm) Một ô tô chạy với tốc độ 45,2 km/giờ. Tính quãng mặt đường chạy được của ô tô trong 3 giờ. Câu 8: (1 điểm) Một xe hơi đi từ thức giấc A lúc 6 tiếng và mang lại tỉnh B cơ hội 10 tiếng 45 phút. Ô sơn đi với gia tốc 46km/giờ cùng nghỉ dọc mặt đường mất 30 phút. Tính độ dài quãng con đường từ tỉnh giấc A mang đến tỉnh B? Giải: ST&BS: Sigma Trang 12Đề cương ôn tập học kì II Môn: Toán Câu 9: (1điểm) hai người đi dạo ngược chiều nhau từ hai địa điểm A cùng B bí quyết nhau 20 km để gặp gỡ nhau. Gia tốc của bạn đi từ A là 4 km/giờ. Gia tốc của bạn đi tự B là 6 km/giờ. A) Hỏi sau mấy giờ họ gặp gỡ nhau? (2h) b) Khi gặp nhau tín đồ đi trường đoản cú A bí quyết B mấy ki-lô mét? (12km) bài bác giải: 2 Câu 10: (1 điểm) một lớp học tất cả 27 học sinh trai, số học viên gái bằng số học viên 3 trai. Hỏi lớp học đó gồm bao nhiêu phần trăm học viên trai, bao nhiêu phần trăm học viên gái? bài xích giải: ĐỀ 8 bài xích 1: chọn và đánh dấu đáp án đúng cho từng bài tập dưới đây: 32 1) ( 0,5 điểm ) viết dưới dạng số thập phân là: 100 ST&BS: Sigma Trang 13Đề cưng cửng ôn tập học tập kì II Môn: Toán A. 0,0032 B. 0,032 C. 0,32 D. 3,2 2) ( 0,5 điểm ) Số phù hợp điều vào khu vực chấm nhằm 2m3 = dm3 là: A. đôi mươi B. 200 C. 2000 D. đôi mươi 000 3) ( 0,5 điểm ) Thể tích của hình hộp chữ nhật bao gồm chiều lâu năm 6cm, chiều rộng lớn 5cm, chiều cao 8cm là: A. 30cm2 B. 240 cm2 C. 240 cm D. 240cm3 4) ( 0,5 điểm ) Một ôtô đi với vận tốc 51 km/giờ. Hỏi ôtô kia đi với vận tốc bao nhiêu mét phút? A. 850 m/phút B. 805 m/phút C. 510 m/phút D. 5100 m/phút 5) ( 0,5 điểm ) Từ 9h kém 10 phút mang đến 9 giờ 1/2 tiếng có: A. 10 phút B. 20 phút C. Nửa tiếng D. 40 phút 6) ( 0,5 điểm ) 0,5% = ? 5 5 5 5 A. B. C. D. 10 100 1000 10000 bài 2. Điền số thích hợp vào khu vực trống :(1điểm) a. 3giờ 45phút = phút b. 7 m3 9dm3 = m3 2 1 c. Giờ đồng hồ = .phút d. 1 phút = giây 3 2 bài xích 3. Đúng ghi Đ, không đúng ghi S vào ô trống : (1điểm) a. Tỉ số phần trăm của hai số 8 cùng 32 là : 0,25% b. Thể tích của hình lập phương gồm cạnh 3cm là : 27 cm2 c. Diện tích hình tròn có bán kính r = 0,5cm là : 11,304 cm2 d. Một tín đồ đi xe thiết bị trong thời hạn 2giờ 30phút với gia tốc 40km/giờ. Vậy quãng đường fan đó đi được là 100 km. PHẦN II : (5 điểm) 1. Đặt tính rồi tính: (2điểm) a. 21,76 x 2,05 b. 14 phút 48 giây + 29 phút 17 giây c. 75,95 : 3,5 d. 34 giờ đồng hồ 40 phút : 5 ST&BS: Sigma Trang 14Đề cưng cửng ôn tập học tập kì II Môn: Toán 2. A.Tính quý giá biểu thức. (0,5điểm) b. Search x : (0,5 điểm) 107 – 9,36 : 3,6 x 1,8 x : 5,6 = 19,04 3. Một bồn tắm hình vỏ hộp chữ nhật có kích thước ở trong tâm địa bể là: chiều dài 3,5m, chiều rộng lớn 2m, độ cao 1,8m. Khi bể không có nước bạn ta mở và một lúc hai vòi nước tung vào bể. Mỗi phút vòi đầu tiên chảy được 60 lít, vòi máy hai chảy được 40 lít. Hỏi sau mấy giờ đồng hồ nước đầy bể? (2điểm) bài bác làm ĐỀ 9 Phần I: Trắc nghiệm ( 7điểm ): Khoanh tròn vào vần âm đặt trước các câu vấn đáp đúng: 1. (0,5 điểm) Chữ số 9 trong những thập phân 17,209 thuộc mặt hàng nào? A.

Xem thêm: Khắc Phục Lỗi This Operation Has Been Cancelled Due To Restrictions In Effect On This Computer

Hàng nghìn B. Sản phẩm phần mười C. Hàng xác suất D. Sản phẩm phần nghìn 2. (0,5 điểm) 24m2 6dm2 = mét vuông A. 240,6m2 B. 24,06m2 C. 24,006m2 D. 24,6m2 3. (0,5 điểm) Số tương thích điền vào địa điểm chấm của 3 m3 76 dm3 = m3 là: A. 3,76 m3 B. 3,760 m3 C. 37,6 m3 D. 3,076 m3 4. (0,5 điểm) Thể tích hình lập phương có cạnh 2,1 cm là: A. 4,41 cm3 B. 44,1 cm3 C. 9,261 cm3 D. 92,61 cm3 5. (0,5 điểm) Một hình thang tất cả độ dài hai đáy lần lượt là 64cm cùng 26, độ cao 30 cm. Diện tích hình thang kia là: A. 2700cm B. 2700cm2 C. 1350cm D. 1350cm2 6 .(0,5 điểm) 25% của 240 là: ST&BS: Sigma Trang 15Đề cương ôn tập học tập kì II Môn: Toán A. 0,6 B. 60 C. 600 D. 6 7. (1,0 điểm) một lớp học tất cả 18 bạn nữ và 12 nam. Học tập sịnh nam chiếm phần số phần trăm học sinh cả lớp là? A. 40% B. 150% C . 66% D. 60 8. (0,5 điểm) Một xe đạp đi được quãng mặt đường dài 60 km hết 1,5 giờ. Vận tốc của xe kia là: A. 54 km/ tiếng B. 45 km/ giờ đồng hồ C. 36 km/ tiếng D. 40 km/ tiếng 9. (1,0 điểm) cho một số, nếu rước số đó cùng với 0,75 rồi cộng với 0,25 được từng nào đem cùng với 1, sau cuối giảm đi 4 lần thì được công dụng bằng 12,5. Vậy số đó là: A. 48 B. 11,25 C. 1,175 D. 52 10: (1,5 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S a. Hiệu quả phép tính 605,26 + 217,3 = 822,56 b. Công dụng phép tính 800,56 – 384,48 = 416,18 c. Diện tích xung xung quanh của hình hộp chữ nhật có chiều lâu năm 5 dm, chiều rộng lớn 4 dm, chiều cao 3 dm là: 54 dm2 Phần II. Trường đoản cú luận (3điểm): Câu 1: (1,0 điểm) Đặt tính rồi tính a. 45,06 x 2,4 b. 88,02 : 5,4 Câu 2:(2 điểm ) Một xe hơi đi từ thức giấc A lúc 7 giờ khoảng 30 phút và cho tỉnh B lúc 10 tiếng 45 phút. Ô tô đi với gia tốc 48km/giờ cùng nghỉ dọc con đường 15 phút. Tính quãng đường từ tỉnh A đến tỉnh B. Bài xích giải ST&BS: Sigma Trang 16Đề cưng cửng ôn tập học tập kì II Môn: Toán ĐỀ 10 PHẦN I: Phần trắc nghiệm: Chọn chữ cái trước ý vấn đáp đúng cho mỗi câu sau: Câu 1. Số bé bỏng nhất là: 1 b. 16% C. 0,062 75 A. C. 16 1000 Câu 2: khoảng thời gian tính từ lúc 9 giờ kém 15 phút đền 9h 25 phút là: A. 45 phút B. 15 phút C. 40 phút D. 10 phút 1 Câu 3: Dấu nên điền vào ô trông của: m3 126 dm3, là: 8 A. > B. Đề cưng cửng ôn tập học tập kì II Môn: Toán Câu 9: Một xe hơi đi từ thức giấc A thời gian 7 giờ đến tỉnh B dịp 10 giờ 35 phút. Ô sơn đi với gia tốc 44 km/giờ và nghỉ dọc con đường mất 20 phút. Tính quãng mặt đường AB. Bài giải: 4 1 Câu 10: tìm kiếm số từ bỏ nhiên tương thích của x sao cho: = x 5 ĐỀ 11 I Trắc nghiệm Khoanh vào chữ cái trước kết quả đúng: Câu 1: (0,5 điểm) 4 Phân số viết bên dưới dạng số thập phân là: đôi mươi A. 1,5 B. 2,0 C. 0,02 D. 0,2 Câu 2: (0,5 điểm) 49, 4% 3 = A. 148,2 B. 14,82 C. 1482 D. 1,482 Câu 3: (0,5 điểm) một số trong những thập phân loại 0,1 bằng số đó nhân cùng với A. 100 B. 1 C. 10 D. 1/10 Câu 4: (0,5 điểm) 3m3 5dm3= dm3 A. 305 B. 3005 C. 30005 D. 3050 Câu 5: (1 điểm) Khoanh vào chữ cái trước hiệu quả đúng: ST&BS: Sigma Trang 18Đề cương cứng ôn tập học kì II Môn: Toán 1 Thể tích của hình lập phương có cạnh m là: 2 A. 0,25m3 B. 0,125m2 . C. 0,125m3 D. 1,5m3 Câu 6: ( 1 điểm) Khoanh vào chữ cái trước công dụng đúng: 1 3 2 Biểu thức: có công dụng là: 2 4 5 4 8 2 A. 4 B. C. D. 5 30 3 Câu 7: (2 điểm) Lãi suất tiết kiệm ngân sách là 0,5 % một tháng. Một tín đồ gửi tiết kiệm ngân sách là 10 000 000 đồng. Hỏi sau một tháng tín đồ đó dìm được toàn bộ là từng nào tiền? A. 1 050 000 B. 1 005 000 C. 10 050 000 D. 10 500 000 II. Từ luận Câu 8: (1 điểm) Đặt tính rồi tính: a, 34,482 + 6,195 b, 24,87 - 8,213 c, 2,81 5,3 d, 17,55 : 3,9 Câu 9: (2 điểm) Một tín đồ đi xe thiết bị từ A thời điểm 8 giờ nửa tiếng và mang lại B lúc 9h 42 phút. Quãng con đường từ A cho B dài 42km. Hãy tính gia tốc trung bình của xe thiết bị đó với đơn vị đo là km/giờ. Bài bác giải: Câu 10: (1 điểm) tìm kiếm số thập phân A. Hiểu được nếu đưa dấu phẩy của số kia sang buộc phải một mặt hàng thì ta được số B. Tổng của A, B là 39,6. ST&BS: Sigma Trang 19Đề cương cứng ôn tập học tập kì II Môn: Toán ĐỀ 12 PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM Khoanh tròn trước chữ cái vấn đáp đúng trong những câu sau Câu 1. (0,5 điểm) Số thập phân có 55 đối chọi vị, 7 phần trăm, 2 phần ngàn viết là: A. 55,720 B. 55,072 C. 55,027 D. 55,702 Câu 2: (0,5 điểm) Phép trừ 712,54 - 48,9 có két quả đúng là: A. 70,765 B. 223,54 C. 663,64 D. 707,65 Câu 3. (0,5 điểm) Viết số phù hợp vào địa điểm chấm: quý giá của biểu thức: 201,5 - 36,4 : 2,5 x 0,9 là: Câu 4. (0,5 điểm) Một hình vỏ hộp chữ nhật rất có thể tích 300dm3, chiều nhiều năm 15dm, chiều rộng 5dm. Vậy độ cao của hình vỏ hộp chữ nhật là : A.10dm B. 4dm C. 8dm D. 6dm Câu 5. (0,5 điểm) Viết số thích hợp vào khu vực chấm: 55 ha 17 m2 = , ha A. 55,17 B. 55,0017 C. 55, 017 D. 55, 000017 Câu 6. (0,5 điểm) Lớp học bao gồm 18 phụ nữ và 12 nam. Hỏi số học viên nữ chiếm bao nhiêu xác suất số học viên cả lớp? A. 150% B. 60% C. 40% D. 80% PHẦN 2: TỰ LUẬN Câu 7: Đặt tính rồi tính (2 điểm) a. 52,37 – 8,64 b. 57,648 + 35,37 c. 16,25 x 6,7 d. 12,88 : 0,25 Câu 8. (2 điểm) Một người đi xe thiết bị từ khởi thủy từ A dịp 8 giờ nửa tiếng và cho B lúc 9h 42 phút. Quãng con đường AB nhiều năm 60km. Em hãy tính vận tốc trung bình của xe sản phẩm với đơn vị đo là km/ giờ? bài giải: ST&BS: Sigma Trang 20Đề cưng cửng ôn tập học kì II Môn: Toán bài bác 9. (2 điểm) Một đám khu đất hình thang bao gồm đáy phệ 150 m và đáy bé bỏng bằng 3/5 đáy lớn, 2 chiều cao bằng đáy lớn. Tính diện tích đám khu đất hình thang đó? 5 bài bác giải: Câu 10: tra cứu x: (1điểm) 8,75 × x + 1,25 × x = đôi mươi ĐỀ 13 A. PHẦN TỰ LUẬN: Khoanh vào chữ để trước câu trả lời đúng : 1. Chữ số 8 trong số thập phân 95,284 có mức giá trị là : 8 8 8 A. B. C. D. 8 1000 100 10 8 2. Láo số 5 viết bên dưới dạng số thập phân là : 1000 A. 5,0008 B. 5,008 C. 5,08 D. 5,8 3.Tìm số tương thích để viết vào khu vực chấm để : 17kg 15g = kilogam A. 17,15 B. 17,015 C. 17,0015 D. 1715 ST&BS: Sigma Trang 21Đề cương ôn tập học kì II Môn: Toán 4. Một tấm học gồm 25 học viên , trong số đó có 12 học sinh nữ .Hỏi số học sinh nữ chiếm bao nhiêu phần trăm số học sinh của lớp học đó ? A. 48 % B. 32 % C. 40 % D. 60 % 5. 1km 304m = m : A. 1,304 B. 13,04 C. 130,4 D. 1304 6. 40% của 65 là A. 65 B. 26 C. 260 D. 2,6 B. PHẦN TỰ LUẬN : bài 1 : Đặt tính rồi tính. A) 658,3 + 96,28 b) 93,813 - 46,47 c) 37,2 x 5,6 d) 48, 52 : 1,6 bài 2. Tra cứu y a) y x 3,6 = 45,2 + 10,24 b) 5,4 x y = 61 + 7,04 bài bác 3. Trường Tiểu học tập Kim Đồng có 620 học viên 45% số học sinh là nữ. Tính số học viên nam của trường. Bài xích 4. Một khu vườn cây xanh cây ăn uống quả hình chữ nhật gồm chiều dài 120m, chiều rộng lớn bằng 2d dài . 3 a/.Tính chu vi khu vườn đó. B/.Tính diện tích khu vườn kia với đơn vị chức năng đo là mét vuông, là hec ta. Bài giải ST&BS: Sigma Trang 22Đề cương cứng ôn tập học tập kì II Môn: Toán bài bác 5 . Một nhà bếp ăn dự trữ gạo đủ đến 120 người nạp năng lượng trong đôi mươi ngày. Nhưng thực tiễn có một trong những người phải chuyển đi vị trí khác cần số gạo đó ăn uống được trong 25 ngày thì mới hết. Hỏi gồm bao nhiêu bạn chuyển đi? bài giải 1 bài xích 6: Một thùng dầu nặng 17,6 kg, vỏ thùng nặng bởi lượng dầu trong thùng. Hỏi số 7 dầu vào thùng nặng từng nào ki - lô - gam? bài xích giải bài bác 7: bác bỏ Hòa gửi tiết kiệm với lãi xuất là 6% với mỗi tháng nhận được 150 000đ tiền lãi. Hỏi chưng Hòa đã gửi tiết kiệm ngân sách bao nhiêu tiền? bài xích giải ST&BS: Sigma Trang 23Đề cưng cửng ôn tập học kì II Môn: Toán bài 8: Tính bằng phương pháp thuận tiện độc nhất vô nhị : a) 2,57 x 12 - 2,57 : 0,5 2,8 x 92 + 5,6 : 0,25 ĐỀ 14 bài xích 1/ Mỗi bài xích tập dưới đây có những câu trả lời A, B, C, D. Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. 3 a. . (0.5d) Phân số viết bên dưới dạng số thập phân là : 5 A. 3,5 B. 0,6 C. 60% D. 6,0 b. (0.5d) Tỉ số phần trăn của 3,2 với 4 là: A. 0,8% B. 8% C. 80% D. 800% c (0.5đ) Một bể chứa nước bề ngoài hộp chữ nhật có chiều lâu năm 3,5m, chiều rộng 2m, độ cao 1,5m. Thể tích bồn tắm đó là: A: 7 m3 B: 10,5m C: 1,05 m3 D: 10,5 m3 d. 1giờ 15 phút = giờ . Có công dụng là: A. 1,15 giờ đồng hồ B. 1,25 giờ đồng hồ C. 1,35 giờ đồng hồ D. 1,45 giờ bài xích 2/ Đặt tính rồi tính (1,5 điểm): a) 75,185 + 43,63 b) 53,68 x 3,8 c) 13 giờ đồng hồ 8 phút : 4 bài xích 3/ Viết số tương thích vào chỗ chấm: a/ 7890kg = . . . Tấn. B/ 4m3 59dm3 = . . . M3 . C) 5,75km = . . . M. D) 48 dm2 4cm2 = . . . Dm2 Bai 4/ Điền dấu ( , = ) thích hợp vào chổ chấm. A) 30,5 x 0,1 . . . . 30,05 b) 10,75 . . . . 10,750 27 7 4 2 trăng tròn c) . . . . 2 d) + . . . . 10 10 5 3 15 ST&BS: Sigma Trang 24Đề cương cứng ôn tập học kì II Môn: Toán bài xích 5/ Một ô tô và một xe cộ máy khởi thủy cùng một lúc với đi trái hướng nhau. Ô đánh đi trường đoản cú A với vận tốc 55 km/giờ, xe thứ đi trường đoản cú B với gia tốc 35 km/giờ. Sau 2 giờ xe hơi và xe pháo máy chạm chán nhau tại C. A/ Hỏi quãng mặt đường AB dài bao nhiêu km? b/ Sau khi gặp nhau, hai xe đi tiếp thêm nửa tiếng nữa bắt đầu dừng lại. Cơ hội đó, nhì xe cách nhau từng nào km? bài xích giải bài xích 6: Trong vườn cửa trồng cha loại cây: cam, ổi, mít. Biết số cây cam chỉ chiếm 40% số cây một trong các vườn, số cây ổi chiếm phần số cây trong vườn, sót lại là số lượng kilomet mít.Tính số cây từng 3 loại, biết số kilomet trong vườn nhiều hơn 50 cây và ít hơn 70 cây. Bài xích giải ĐỀ 15 Câu 1: Chữ số 5 trong số 199,95 chỉ là: (0,5điểm) A. 5 Phần mười B. 5 phần trăm C. 5 Chục D. 5 Đơn vị ST&BS: Sigma Trang 25Đề cưng cửng ôn tập học kì II Môn: Toán 3 Câu 2: láo lếu số 5 được viết dưới dạng phân số là: (0,5điểm) 5 21 25 13 28 A. B. C. D. 5 3 10 5 Câu 3: 0,08 tấn = . Kilogam (0,5điểm) A. 8kg B. 80kg C. 800kg D. 8000kg Câu 4: Có trăng tròn viên bi, trong các số đó có 3 viên bi nâu, 4 viên bi xanh, 5 viên bi đỏ, 8 viên bi 1 vàng. Như vậy số viên bi tất cả màu: (0,5 điểm) 4 A. Nâu B. Đỏ C. Xanh D. Trắng Câu 5: Khoảng thời gian từ lúc 9h kém 10 phút mang lại 9 giờ 1/2 tiếng là: (0,5 điểm) A. 10 Phút B. 20 Phút C. 1/2 tiếng D. 40 Phút Câu 6: Một huyện tất cả 320ha khu đất trồng cây coffe và 480ha khu đất trồng cây cao su. Hỏi diện tích s đất trồng cây cao su bằng bao nhiêu tỷ lệ diện tích đất trồng cây cafe ?: (0,5 điểm) A. 150% B. 15% C. 1500% D. 105% Câu 7: Hình lập phương tất cả cạnh là 5m. Vậy thể tích hình kia là: (0,5 điểm) A. 150 m3 B. 125 m3 C. 100 m3 D. 25 m3 Câu 8: a) kiếm tìm x, biết: (0,5 điểm) b) Tính bằng cách thuận tiện thể nhất:(0,5 điểm) x + 5,84 = 9,16 69,78 + 35,97 + 30,22 Câu 9: Đặt tính rồi tính: (2 điểm) a) 12 giờ đồng hồ 24 phút + 3h 18 phút b) 14 giờ đồng hồ 26 phút - 5 tiếng 12 phút ST&BS: Sigma Trang 26Đề cương cứng ôn tập học tập kì II Môn: Toán c) 8 tiếng 5 phút 2 d) 36 giờ đồng hồ 18 phút : 6 Câu 10: Một bạn đi xe đạp một quảng mặt đường 18km với tốc độ 10 km/giờ. Hỏi tín đồ đi xe pháo đạp đó đã đi hết bao nhiêu thời gian? (1,5 điểm) bài xích giải Câu 11: trên một thửa ruộng hình chữ nhật có diện tích là 1200m2. Fan ta sử dụng một nửa diện tích đó nhằm trồng lúa, phần sót lại trồng ngô. A. Diện tích đất trồng lúa là bao nhiêu mét vuông?.

Xem thêm: Lỗi The License Manager Is Not Functioning Or Is Improperly Installed. Autocad Will Shut Down Now

B. Giả dụ cứ 1m 2 thì thu hoạch được 10kg lúa, thì với diện tích s trồng lúa như trên thì bạn ta thu được bao nhiêu ki-lô-gam lúa? (2 điểm) bài giải ST&BS: Sigma Trang 27