Ông Xã Mau Ký Tên Ly Hôn

Lúc Duẫn Nặc tỉnh lại, đang là xế chiều của ngày hôm sau.Mlàm việc đôi mắt ra, người trước tiên nhận thấy chính là Tần Mạc, anh ngồi nghỉ ngơi bênchóng, song ngươi chau lại, thần nhan sắc bi đát, mặt không lộ chút ít ánh sángnhư thế nào.Duẫn Nặc ngồi dậy, hành vi nhỏ dại vơi này dẫn tới sự chăm chú của Tần Mạc, anh ngay tức khắc đứng dậy chuyển tay ra đỡ cô."Rốt cuộc em cũng tỉnh giấc."Duẫn Nặc gửi mắt nhìn tư phía xung quanh, bây giờ mới biết bản thân đã làm việc bệnh viện.Nhưng đùng một cái nghĩ về mang đến Lục Vân Kỳ, cô ngay thức thì níu áo Tần Mạc hỏi: "Anh cả của mình đâu, anh ấy có cưới Vãn Tịch hay là không ?"Tần Mạc chú ý cô chăm chăm, thần dung nhan trong trẻo lạnh nhạt nhưng mà giá buốt nhạtđáp: "Duẫn Nặc, cthị xã của anh với Vãn Tịch, đang nhanh chóng ngừng, tạisao em còn ko chịu đựng thôi chứ?"Cô cúi tốt đầu, buộc phải cổ đau mang lại hy vọng ngất xỉu, khía cạnh cũng tái nhợt đi.Cô sẽ im re ngẫm suy nghĩ, bên tai lại truyền tới tiếng nói của TầnMạc: "Em mong mỏi anh trường đoản cú chức làm việc đơn vị, anh cũng đã từ chức, em ước ao tronglòng anh chỉ có một mình em , hiện nay vẫn làm việc lân cận em đấy thôi, còngồm cái gì chưa đầy đủ nữa? Tại sao yêu cầu hulặng náo đến hơn cả khiến cho cho cả nhàLục cần gà cất cánh chó sủa tán loàn chứ?"
eTp7xHP7nQWO8TPp/2N20NnUExbxp5Mj3alR9vkk+uOXutrZtGXl16zTSKDVs+/wMJqAJUmzX83D8Q72z78dBpvCQn66SMWsHaxieW8PzGl/zriVHe/Wx4CCJIUkoDK5/fvAZhZlp/PdKV4Wlga+/H+UTPZ3yHS7OjlhUx+4dEAySuJpWW2FJqMfsvkGDZKB9XcdmJmMsrxm2FY8MAzzRJtd/hjMP/t3nGc/DGqt8ZMHZQ0/kqnnn8jm0+i67MhxhVwfqQ2wFuuzZKDpJENtFyYROgUo/4v3L23O7k9CRkoVkNhmx95AMH+UEtdBC99GeYf9xdPwsKCExi1V/f3j5Q9HM0zC7eMUToEeVtPX/aBdNxXN1YRoCde9KPUomjkLY67IhsCSBWD93D/2RXH9199HIX6Eg72Gsvi2n9UkLYr0MGnrmHHFSlw01fG9yVm31g0JullAJcjIjNAdwOJCXHXKB+nbgVZMicmulsY2M2cjftA5urv8a2hCBC+Vsqh4OhCycuPxu9LvXev3t3DYE+i7Om+quM3pgPLtvqIksvUvWsaxJlSU7QgPlSXBvkq9JzxGHfshidXvFdAhsXgsO25gQYxHY28W0luFsqOMySF7FhklM+0Gl4hiG7Kp2Lyvne9BFN74RxxCqCWXRrgGUGK1WriHfNvSf4LPvFRn8x/X+MiyIVHRvcdjtDXOW5U024DlbtRjxXd5Cy+JvKZK2QULVBQj4Yh3Sqq42DXWLF1tE67p90Rd1AfTKUgmFKId1sUqzpv+Z/WDFyG1f2CoytAlEK/1Ap3OFke735rhht3Reno+1GLBsxe57xZcUN8eS0LtOSglGtEPe8AJgUvS0/28qH1gvV3/eRdXUmYwzwUW12wTm3wuxezTXIyJsJL3Y/a4ADCp+s7TNULJhziLPfqTKUsVbIjZlfVGuP12IoaKn6+4y0he8pPXdqUCrzYgmd60+u0qFk0VTk+yfAocYWJiXclbcw1oY7ga/ZiKtQZgvSfBYfg29cfg3AH3WCu2SzkzV6SZFK4FZd69B/dTm37hgi1fBg+281DpCtoWJVT1RlBW/0mAcbsdwfMGDzwkIejUu2fJq0jIBCOsApJjk1oocqHT1JQ/hgVinMkg1uZiTs9mVscmhfd1zALBqFHbVbWgZlVnqq6i+6+eNsfyi6OjEqbcjAP7pNp2EYaBwgcyLqvVg5GYPnGm6R9Jm7dYSPOeTCnf3qvWpYd3E297o9ONGk/kTkAPb+WvEbjL5wJvLoO09aXkIkwq6AOcChUFykr2y602DzcVNzLB/VpVqPj0SdzEWqBjGG1ujFQ79gcmaVSA6VAezUzzfScm8bafvJ/M55RHaAfr/njAbNfB67PV/ViXhMdDy9t3q9sa/I1iGZN5m+V4aOFCc86PA+4QyxKUglO/eeIXQ6PaUJV/nLlLXON/md5ZA0g1Qi65JSDQe65RhVToWqa50e/prwuCWnFQNUjaYlZJ7Em1jx/2uGhRsL3GifRO5+CcAoWQ1cEWNdjY911vkNnKdt8k94XmzK+6SXe278SR76Na8PsWZgjJM7ByFuoAzceQPIE7TIv+hjgHqXURl7oJDI8szUxzFtEAsxvEHrdGr+BM+TXLMYPRLLSqMWPXu4hqvetrO48oh4rAf5+TFQraZq7J+4lgpop2ljoeSI5Zjn6suzWsCHijCOHnXCSrurn/yi5wWM/FHxrhCZU69RBjr4IY5ern03oXhrlIl/QczlB4SO4JdYqxkhA88xo2uSWwkEvKLMhmU8/Ehdwjg5H4mK4jOm/7168NpYfo8K+LhjCrmGzyqoj7BZNUSRJVqLAbuQcjIhuan62tiraMsnnjvomAZ+zxN1q0l2H6H8cRojUjEOJ679xbScvQYQ==
eTp7xHOT1tcAYQmgcDlPBJCis1QkIDGjkOdKt+/BPU5Q45nSsm7l3wej3KNTKCVQojAxqROR6pmOfXftwvdZq8NZj3Z30hSw3GQEuG+lOv29hnyTHfHW5ZhPbdGn+ylzsqjX6I2BbiUc/xzCFxv2Ux5aAbXaGdxsOjvoCT5udKqfySvvBnGEO+IBiOOv05vGt/fIVdeIV3Zg0FaMQHTBENsI+tkCaSP8lsOmTsTepEa8asCkY2g2VmJyzu71uMNxkRIURp+wXl1r631qIwvaVr3StdmFvQGmdXM2rasQLJkVjXMmCVNAeH210xiihA3ZJdTxl5ANLOKACKi1HioiOWuHejpvjC1NKUDRl5zLezuinYuD0UWhQUxNMvU/LHrd2ixT3Vs3+sR/1mavAdkqXqBPb35nW+rbuartyQj88tHqYqtjPT6mTNVM9e74C9AkgxEKph5ebWkOys4ga4KYEkYL14MCVgIaALGxmcYutbTdN56synGyP1RCBRva+vKb7hYZ/q5zwtzyXeBd+us6uGERzK5l1lYUN3jgczjzfWi9CNJOmZVtickPlSXIv0qoLpHlJ6kkq8QGQB7kOCI+8GpgbQKc4jZUlUuFs5XCjib9bx4zM/UGhI52B/b4xLaosnzUk6Y5nniN5UiwXXdFHUeeAiPqg39Rvlo/9RbQK5BMFkdvoFzW84/sZ3wXQcPzQh6oebFjBKC14O3beOiuPK+J/aUk0pR7AihtFSqeZ4/jjearQfqCU+7PblZz1iuUzfEqz7mxKeuhDIizPrImUoNnAGFwr5acTREbC1+1y9zRenok2iqFRKDs4Un9ltBMlpo+fzojTZD98MAJsATSxPsRInCFZFt543Cvk7NYEgsWx2tcf46CUbpQjvZaL5K+76yA7GTHeBwRL49SYznF2QmTM0dWcKrPUL0IvN9tjcWAHzReCpGPEUp6paWyX/f4cMJ1KgScqEu03gGoXh3hKC+vxwpHld5KbAUaewNJF4gx/yePf6o8ZlNx/A4Riy2kErbvuA4QXwL9Zd69B/dDEqpwzCl4DX8tDVEoxB5Gbl/XSZlQ/14rJCy+gPUHzurStVkrNPwyAdeBSa73ARNpdocu1jXSl3dbfsS3eIE9OX9wBshDUYwmhFs9GNqV61r5XRzwyiU8s3jstQdFf55aSTc53LiUwhBPdVLt4SwNaP7z/G3VqY6YO3UOL04ImPCv3qyUHnKJIWWE6XqV8KH0OBwFgadElUAVYGxxsuzNbllw+s3iZn5pn/HMP4vGE9t7mUZcR6+/lf4Q1P1OZqlG4XSMYseMLik5POjJPd/24gl0yJXG7UxanFD5Eot97GGT0ROX/E5Hz1OEIH7qRsVIlbGbun+XheFOjI9nq9sIstvrQ6nU1f7ap/4K3B3Ek8yWUOOeT8hSZAH1zDkO8AE8PcvbXOJBj9IPoyvjDCp46GwKzOcFrJUZBD1kmUIxAtjMXD9IfcWBe54AoORyTsULuWhNHjfa3HcUxDHIUSBuC1rbM15Cqcaecw3XOdyAd93uAylhGzRpaQeK4PPdNnOMu4dT0CjmgacAjobQe49vCsiylXjdLoINmPBdqE3FUgQ3CcVNJMcFyPuJPvENHdBCSIaGLPlrpO6Yu2Lb+u0+yxt8ldTQIo6RSxqHd7amCwc4yyoVWzq5GlUX2N7PZznhigGmEuHp8Uty++1JunRVx80E1dNLmz/MFtlyTE2aNmmmn2CXUgcAlKlPnQk6TqnW8026nUyrKx33dtCq3niCuQG2SQ43a9MjJMOrTDEuct0iVzXcCFOhsxFUCewa0a0n9hvxTSI1hV8WO2vS7ES28d2V2O4Bendayrd68IwqCCj3N1gFQjhNZ+URoqVTStOm6dITQlhF4Ok4hqGH6qmqVHDcOusR41Vnogdl/ZBio+Uzsu2xk/ySvMQcyBu5R0W9ocjL9UY0tHOEhVMm2Hoz39w+9US5256NuH/XZqTSz6mwmXPlhWd/RRqXfaWQWinTxu49mD8jQA7EGgHY83V9PViSnjQ6NkMP2isgmYH0RpKQ+UACOMN71o6QUV0umsUjnVWSep+N54HsWQEbz6EYujo2FYbFRbprcZbsOmYlKhnhhu3MUW6MbTZedS55lSf/RGDrJogMtswrwyPib+4EAGmrDAG79kX890Pg2vEt3pog9cWLM7vX0WEoYVvxNrC30pih8iri0Pmsh1nSqzHq9UmicltH+40+Xtin1TDFSHDORkSSADBIoGmBVchwYZs6FIFxNb9kFgfl/XkapTTxElZ4o/Rej42H2nht91o52YFIp4l4Sy5dqYdcHN8BvsHkIX7FLOvBNomm5FyiszMUdCN3UwRGO6aTTCRDCRu+HwRbDDLQMejWniFQqfDgCIfdzX8xgBqoTzkzfBuu9S1E2FXUqZJjvRDJQ1PCLrkPdb1NEd9jUqyecST3AUM2hf3p7e5Ui3tokRv1jDj6sUWQtBC8TwmfH0Mtnq1wPhS7VTKiZVzc8s8DjuXvu1MsBpda+vaSMlEjvpBrWZABDd6s7HK36iaU9Qfrgm1HbotEO7nKpudT2fp2P/F1T83y5QPzotnHLl8/b7kFUeXdAVUWwJHdAx2weR9dagwvcnpYvVtPlHAipl4CejIF9w2dPCyf/3mIWVbcYVPAFcBY/UeM3k2IZxVnMCqrg+oQRYZOQ/TCZi1j9Pr7Bpj0tNVclSK+fTpcpwCIJoLhl0Ahzc5lKawIzOEAiZfUwu/Fn/Cjwyzgi5UptW/7e9dKhuYDdEVO8cwO/wRGfVa14z4djGHm1xHwycB0Vc7FKyaZ22yPZnY1EITAezhBBStjYt5zCcJA2cpNcPrWxYa32gK82gfKVO3lmFuBU/6z2K+zOcJS5eAO9OJH0N9jiC2nGeZszcPp7Ki9JiKup7TTwQOZCQx4LIgQCGUKNjBnYvbfxYNWr+WEk5rB9xydeOQwmU1uSMDh1FItYx6/sc9/KfV+5QqoYkAS2bxLxNxsXvOgO8zFwnZxEOIoUPOEdxU5P2AqODyBr3ussiFCGnot3Jc32ERS1YLvy7DYNXPje2eWJ34bMEkAD7/W5Q9Zxsse6DGhFCY+O0+IiUY880kY+B0qkbyEgh/JX+GkFXLv1muV6+xr/a3kSkGWCtfQdL8Y4oMtIBg826SMtXecjLY3EvsBBPob1Mg7tTGtGb5U1oi4gPPaNmZ6o+xsPxVUnjeWXVsCtk7VabB2TM6X90MfG2ys9eGpX0GFvPUaSGW3FfJ2kM/7ijUWn/ItSPDfM9Anxf7e1EJYTakDrIXzR0uYwqkUNQ2zt6sgXzpGmQ==