Phần mềm kế toán foxpro miễn phí

VFP được viết tắt từ Visual Foxpro, một ngôn từ lập trình sẵn hướng đối tượng người sử dụng kha khá mạnh mẽ, tuy vậy Microsoft sẽ dừng cải cách và phát triển trường đoản cú phiên bản 9.0 SP2.

Bạn đang xem: Phần mềm kế toán foxpro miễn phí

Ngày nay, các công ty ứng dụng đang có Xu thế đưa dần trường đoản cú VFPhường thanh lịch .Net, vì vậy VFP từ từ sẽ ảnh hưởng quên béng, tư liệu giải đáp về VFPhường cũng biến thành không nhiều dần.

Xem thêm: Cách Khắc Phục Lỗi Máy Tính Không Nhận Máy In Canon 2900 Trên Windows

Tuy nhiên vẫn tồn tại một trong những sản phẩm hoàn toàn có thể vày lý do như thế nào kia người sáng tác vẫn giữ nguyên căn cơ VFP, chỉ cải tiến một trong những tác dụng mang lại phù hợp qui định hiện hành, diện mạo với tác dụng vẫn như xưa.

Xem thêm: Hướng Dẫn Điều Khiển Tivi Lg Bằng Điện Thoại Qua Lg Tv Remote

Có phần đông Công ty lại hình thành đều mặt hàng mới toanh dựa trên code của các tập đoàn, thường xuyên được Điện thoại tư vấn là coppy.

Xin trình làng phần mềm thống trị tồn kho miễn mức giá SSE Inventory 2012 bởi công ty chúng tôi CPhường chiến thuật ứng dụng công ty lớn cải tiến code từ bỏ ứng dụng FA của người tiêu dùng phần mềm QLDN FAST:

Link download: download SSE Inventory 2012 FV5.0

Lic ttê mê khảo

Giao diện chính:

*

Cách thức ĐK là: key tệp tin mang tên đầy đủ: .SSESI2012.FV5.0CODSSE.DBF

Cốt lõi của SSE là hàm:


FUNCTION ENCODEPARAMETER txt, rvaluePUBLIC rPUBLIC mPUBLIC nSTORE 0 TO r, m, nbignum = 32768PRIVATE i, c, dr = rvaluem = 69n = 47FOR i = 1 TO LEN(txt)c = ASC(SUBSTR(txt, i, 1))r = MOD((r*m+n), bignum)c = BITXOR(BITAND(r, 63), c)txt = STUFFC(txt, i, 1, CHR(c))ENDFORRETURN txtEND FUNCTION
Chuyển code VFP.. thanh lịch VB nhằm chúng ta dễ dàng hiểu:

 CODE VFP CODE VB
PARAMETER txt, rvalueByval txt as …, Byval rvalue as …
PUBLIC r … (khởi chế tạo ra biến hóa Public)Dlặng r as …
STORE 0 TO rr = 0
PRIVATE i (tương tự Public nhưng là trở thành Private)Dim i as …
For i = 1 to len(txt)…EndforFor i = 1 to lớn len(txt)…Next i
SUBSTR(txt, i, 1)Mid(txt, i, 1)
MOD((r*m+n), bignum)(r*m+n) Mod bignum
BITXOR(BITAND(r, 63), c)BITAND(r, 63) Xor c

Còn 2 hàm nữa chưa có hàm tương tự, đề nghị bắt buộc từ bỏ tạo:

BITAND(r, 63) tương tự như Xor nhưng lại quý giá rước là And, ví dụ:

a = 9 (01001 hệ nhị phân) b = 10 (01010 hệ nhị phân) c = BitAnd(a, b) = 01000 (hệ nhị phân) = 8 (hệ thập phân) hàm VB sẽ viết nlỗi sau:
Function BitAnd(ByVal giatri1 As Integer, ByVal giatri2 As Integer) As Integer BitAnd = giatri1 And giatri2 End Function
2. STUFFC(txt, i, 1, CHR(c))Cú pháp: STUFFC(chuỗi cội, vị trí thay thế, số ký kết tự thay thế, thay thế sửa chữa vào chuỗi mới)Ví dụ: Stuffc(“ABCDE“,2,2,“THANH“)– Trong chuỗi “ABCDE“ tự địa chỉ thứ 2 bỏ 2 ký từ bỏ tức “BC“ thay thế vào chuỗi “THANH“– Stuffc(“ABCDE“,2,2,“THANH“) = “ATHANHDE“hàm VB đang viết như sau:


Function Stuffc(ByVal txt As String, ByVal start As Integer, ByVal numberchar As Integer, ByVal replacechar As String) As String Dim txt1 As String, txt2 As String, num1 As Integer txt1 = Mid(txt, 1, start - 1) txt2 = Mid(txt, start + numberchar) Stuffc = txt1 & replacechar & txt2 End Function

Function Encode(ByVal txt As String, rvalue As Integer) Dyên r As Double Dlặng m As Integer Dlặng n As Integer r = 0 m = 0 n = 0 Dlặng bignum As Double bignum = 32768 Dyên ổn i As Integer, c As Integer, d As Integer r = rvalue m = 69 n = 47 For i = 1 To Len(txt) c = Asc(Mid(txt, i, 1)) r = (r * m + n) Mod bignum c = BitAnd(r, 63) Xor c txt = Stuffc(txt, i, 1, Chr(c)) Next i Encode = txt End Function
Đây là tệp tin mẫu mã nhằm update chuỗi từ Excel về file DBF tệp tin chủng loại VBA update BDF


Chuyên mục: Tin tức