Quyết định ban hành hệ thống thang bảng lương


Bạn đang xem: Quyết định ban hành hệ thống thang bảng lương

*

Đăng cam kết học HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ KẾ TOÁN THUẾ NGHIỆPhường. VỤ KẾ TOÁN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MẪU BIỂU - CHỨNG TỪ NGHỀ NGHIỆP - VIỆC LÀM VAN BẢN PHÁPhường LUẬT MỚI
*

Xem thêm: Cách Theo Dõi Máy Tính Người Khác, Theo Dõi Máy Tính Khi Bạn Vắng MặtXem thêm: Tổng Hợp 50+ Theme Tin Tức Wordpress Đẹp Mắt Tốt Nhất 2018, Top 15 Theme Tin Tức Wordpress Cực Đẹp Năm 2020

Mẫu ra quyết định phát hành hệ thống thang bảng lương 2020 trong công ty,để nộp cho Phòng lao động tmùi hương binh xã hội lúc làm hồ sơ đăng ký thang bảng lương đến Doanh nghiệp.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG

SỐ: 002QĐ/KTTU-2020

V/v: Ban hành hệ thống thang

bảng lương

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự vày – Hạnh Phúc

-----o0o------

Thành Phố Hà Nội, ngày02 mon 01 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH(Về vấn đề phát hành hệ thống thang bảng lương năm 2020)Giám Đốc Công ty Kế toán Thiên Ưng

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành khối hệ thống bảng lương của CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG

Điều 3:Các ban ngành trong chúng tôi cùng cán bộ nhân viên cấp dưới chủ thể bao gồm tráchnhiệm triển khai mức sử dụng này.

Nơi nhận: CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
- Các phòng ban công ty(Giám đốc ký thương hiệu và đóng dấu)
- Lưu VT

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Tải Mẫu Quyết định ban hành khối hệ thống thang bảng lương 20đôi mươi tại đây:

►►►Cách kiến thiết thang bảng lương

Trường hợp các bạn không tải về được thì hoàn toàn có thể tuân theo biện pháp sau:Bước 1: Để lại mail ở đoạn bình luận bên dướiCách 2: Gửi hưởng thụ vào mail: wpuonline.com
tin nhắn.com (Tiêu đề ghi rõ Tài liệu mong tải)

*

CÔNG TYKẾ TOÁN THIÊN ƯNG

Chulặng giảng dạy kế toán thù thực hành thực tế thực tế

gmail.com