TRANG SỨC KIM CƯƠNG PNJ

Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E1353
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Kim cương gắn xung quanh
Loại đá: RD Diamond và 2 RD Setting stone 4.5MM
Số viên klặng cương: 48
Tổng trọng lượng (carat): 1.81
Màu sắc: G
Độ tinc khiết: VS1
Kiểu: prong

Bạn đang xem: Trang sức kim cương pnj

*

tin tức bông tai
Mã sản phẩm: E2251A
Vàng: 18K
Màu sắc: White
Tình trạng: High Polish
Klặng cưng cửng gắn xung quanh
Loại đá:
Số viên kyên cương: 24
Tổng trọng lượng (carat): 0.57
Màu sắc: G
Độ tinh khiết: VS1
Kiểu: Prong

*

tin tức bông tai
Mã sản phẩm: E2281
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kyên cưng cửng đính thêm xung quanh
Loại đá:
Số viên kyên ổn cương: 22
Tổng trọng lượng (carat): 1.3
Màu sắc: None
Độ tinc khiết: None
Kiểu:

*

Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E1563
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Kim cưng cửng lắp xung quanh
Loại đá: MQ Diamond
Số viên klặng cương: 16
Tổng trọng lượng (carat): 0.83
Màu sắc: G
Độ tinc khiết: VS1
Kiểu: prong

*

Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E0439
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Kyên cưng cửng lắp xung quanh
Loại đá: RD Diamond
Số viên kyên ổn cương: 8
Tổng trọng lượng (carat): 0.15
Màu sắc: G
Độ tinc khiết: VS1
Kiểu: prong

*

Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E0762
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kyên cưng cửng đính thêm xung quanh
Loại đá:
Số viên kyên ổn cương: 70
Tổng trọng lượng (carat): 0.36
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:

tin tức bông tai
Mã sản phẩm: E85985
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Klặng cưng cửng gắn xung quanh
Loại đá:
Số viên klặng cương: 18
Tổng trọng lượng (carat): 0.52
Màu sắc: None
Độ tinc khiết: None
Kiểu:

Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E9947
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kyên ổn cưng cửng đính thêm xung quanh
Loại đá:
Số viên kyên ổn cương: 16
Tổng trọng lượng (carat): 0.34
Màu sắc: None
Độ tinch khiết: None
Kiểu:

tin tức bông tai
Mã sản phẩm: E101222
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kyên ổn cưng cửng thêm xung quanh
Loại đá:
Số viên klặng cương: 8
Tổng trọng lượng (carat):
Màu sắc: None
Độ tinc khiết: None
Kiểu:

tin tức bông tai
Mã sản phẩm: E1699
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Klặng cương cứng gắn xung quanh
Loại đá: TD&RD Diamond
Số viên kim cương: 20
Tổng trọng lượng (carat): 0.35
Màu sắc: G
Độ tinc khiết: VS1
Kiểu: channel&prong

Xem thêm: Tải Corel X8 Full Crack 32+64Bit Bản Quyền Vĩnh Viễn, Tải Corel X8 Full Crack

Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E0262
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Klặng cương đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kyên ổn cương: 24
Tổng trọng lượng (carat): 0.59
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:

tin tức bông tai
Mã sản phẩm: E2283
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương lắp xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 24
Tổng trọng lượng (carat): 0.58
Màu sắc: None
Độ tinch khiết: None
Kiểu:

Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E2285
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kyên cương lắp xung quanh
Loại đá:
Số viên klặng cương: 38
Tổng trọng lượng (carat): 1.17
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:

tin tức bông tai
Mã sản phẩm: E50613
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cưng cửng thêm xung quanh
Loại đá:
Số viên kyên cương: 96
Tổng trọng lượng (carat): 0.86
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:

tin tức bông tai
Mã sản phẩm: E10167
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương cứng gắn xung quanh
Loại đá:
Số viên kim cương: 20
Tổng trọng lượng (carat): 0.54
Màu sắc: None
Độ tinc khiết: None
Kiểu:

Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E9097
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Klặng cương cứng đính thêm xung quanh
Loại đá:
Số viên klặng cương: 66
Tổng trọng lượng (carat): 0.25
Màu sắc: None
Độ tinch khiết: None
Kiểu:

tin tức bông tai
Mã sản phẩm: E8600
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kyên cương cứng đính xung quanh
Loại đá:
Số viên kyên cương: 24
Tổng trọng lượng (carat): 0.11
Màu sắc: None
Độ tinch khiết: None
Kiểu:

tin tức bông tai
Mã sản phẩm: E6872
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kim cương cứng lắp xung quanh
Loại đá:
Số viên klặng cương: 24
Tổng trọng lượng (carat): 0.38
Màu sắc: None
Độ tinc khiết: None
Kiểu:

Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E3100
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kyên cương lắp xung quanh
Loại đá:
Số viên kyên ổn cương: 56
Tổng trọng lượng (carat): 0.80
Màu sắc: None
Độ tinch khiết: None
Kiểu:

tin tức bông tai
Mã sản phẩm: E1696
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Kyên ổn cương cứng gắn thêm xung quanh
Loại đá: RD Diamond 1.7mm
Số viên klặng cương: 24
Tổng trọng lượng (carat): 0.60
Màu sắc: G
Độ tinch khiết: VS1
Kiểu: Prong

tin tức bông tai
Mã sản phẩm: E1687
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Kyên cương cứng thêm xung quanh
Loại đá:
Số viên klặng cương: 38
Tổng trọng lượng (carat): 0.54
Màu sắc: G
Độ tinch khiết: VS1
Kiểu: micro&prong

Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E1343
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Kim cương cứng lắp xung quanh
Loại đá: RD Diamond
Số viên kyên cương: 70
Tổng trọng lượng (carat): 0.33
Màu sắc: G
Độ tinch khiết: VS1
Kiểu: micro&prong

Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E0589
Vàng: 18K
Màu sắc:
Tình trạng:
Kyên cưng cửng thêm xung quanh
Loại đá:
Số viên klặng cương: 16
Tổng trọng lượng (carat): 0.54
Màu sắc: None
Độ tinh khiết: None
Kiểu:

Thông tin bông tai
Mã sản phẩm: E0334
Vàng: 14K,18K,Platinum
Màu sắc: White
Tình trạng:
Kim cương lắp xung quanh
Loại đá: TD Diamond
Số viên kim cương: 16
Tổng trọng lượng (carat): 0.55
Màu sắc: G
Độ tinc khiết: VS1
Kiểu: channel&prong

Xem thêm: Download Phần Mềm Mario Luyện Gõ 10 Ngón Mien Phi, Tải Mario Teaches Typing

Tới: * !! *
Nếu gửi nhiều tin nhắn cần phân cách bằng vệt phẩy.
Lời nhắn:
Tên:
Thư điện tử của Bạn: * !! * productEmail_Messagesameemail!
Tôi đang thừa nhận báo cáo tặng mới nhất từ bỏ Hưng Phát USA Gửi đến tôi một bạn dạng sao chép của email này.