Tài liệu bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 4 năm 2016


Bạn đang xem: Tài liệu bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 4 năm 2016

*

Lễ Khai giảng khóa học bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh đối tượng 4 năm 2016


Mục tiêu của khóa học nhằm Bồi dưỡng quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về quốc phòng - an ninh, kết hợp phát triển kinh tế - xã hội, hoạt động đối ngoại gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng - an ninh. Nâng cao nhận thức, vận dụng có hiệu quả trong tổ chức thực hiện hai nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới theo từng đơn vị.


*

PSG.TS. Trần Thị Thanh Hiền, Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng phát biểu khai mạc lớp học


Trong thời gian 04 ngày, các học viên được truyền đạt các nội dung cơ bản về: chiến tranh nhân dân Việt Nam bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa; phòng, chống chiến lược "diễn biến hòa bình", bạo loạn, lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; một số vấn đề kết hợp phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh; quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo và biên giới quốc gia Việt Nam trong thời kỳ mới; xây dựng, hoạt động của lực lượng tự vệ, dự bị động viên cơ quan đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới và một số vấn đề cơ bản bảo đảm an ninh chính trị, tư tưởng, văn hóa, kinh tế, xã hội trong tình hình mới.


*

Thượng tá, TS. Trần Huỳnh Hoàng Vũ, Chính ủy Trường Quân sự thành phố Cần Thơ mở đầu lớp học với chuyên đề "Đường lối, quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách, Pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng, an ninh"


Xem thêm:

Thông báo (điều chỉnh) V/v sinh hoạt và đưa, đón sinh viên K46 học GDQP&AN đợt 5, (đợt cuối học kỳ 2 năm học 2020-2021) tại Khu Hòa An

*


*


Báo cáo thường niênTrường ĐHCT:Dấu ấn 55 năm
Học liệuTạp chí khoa học & Bản tin
Nghiên cứu khoa họcChuyển giao công nghệ
Tư vấn, hỗ trợ &khởi nghiệp SVViệc làmsinh viên

Xem thêm: Hướng Dẫn Tắt Bình Luận Trong Wordpress Triệt Để, Làm Sao Tắt Bình Luận Trong Wordpress

*

Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.