Viết chương trình tính tổng các số chẵn từ 1 đến 100

Câu vấn đáp được bảo đảm đựng ban bố đúng đắn với an toàn, được chứng thực hoặc vấn đáp bởi vì những chuyên gia, gia sư hàng đầu của chúng tôi.

Bạn đang xem: Viết chương trình tính tổng các số chẵn từ 1 đến 100


*

Câu 1:

Tổng số chẵn.

var kq,i: integer;

begin

for i:=1 to 100 do

if i thủ thuật 2 = 0 then inc(kq,i);

write("Tong so chan 1 den 100 la: ",kq);

kết thúc.

Tổng số lẻ

var kq,i: integer;

begin

for i:=1 khổng lồ 100 do

if not i thủ thuật 2 = 0 then inc(kq,i);

write("Tong so le 1 den 100 la: ",kq);

kết thúc.

Câu 2:

Đếm số chẵn

var dem,i:integer;

begin

for i:=1 to lớn 100 do

if i mod 2 = 0 then inc(dem);

write("Tong so chan: ",dem);

kết thúc.

Đếm số lẻ

var dem,i:integer;

begin

for i:=1 to 100 do

if not i gian lận 2 = 0 then inc(dem);

write("Tong so le: ",dem);

over.

Xem thêm: Hướng Dẫn Từng Bước Cách Gỡ Cài Đặt Và Xóa Wordpress, Hướng Dẫn Gỡ Bỏ Website Wordpress


star

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar


Quý Khách ơi bản thân chỉ mới học tập cho tới bài for... do còn if Not i dò 2=0 then inc(...) thì mình ko đọc bạn có thể lập cái như thế nào dễ rộng ko

Câu 1:

Tổng số chẵn.

var kq,i: integer;

begin

for i:=1 to lớn 100 do

if i gian lận 2 = 0 then inc(kq,i);

write("Tong so chan 1 den 100 la: ",kq);

kết thúc.

Tổng số lẻ

var kq,i: integer;

begin

for i:=1 lớn 100 do

if not i hack 2 = 0 then inc(kq,i);

write("Tong so le 1 den 100 la: ",kq);

over.

Câu 2:

Đếm số chẵn

var dem,i:integer;

begin

for i:=1 lớn 100 do

if i mod 2 = 0 then inc(dem);

write("Tong so chan: ",dem);

kết thúc.

Xem thêm: Thông Tư 04/2012/Tt-Bnv - Sửa Đổi Thông Tư 04�/tt

Đếm số lẻ

var dem,i:integer;

begin

for i:=1 lớn 100 do

if not i thủ thuật 2 = 0 then inc(dem);

write("Tong so le: ",dem);

kết thúc.


star

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar

Chuyên mục: Tin tức